Oneness is geen religie of geloof.


Oneness is een innerlijke staat.

Oneness Enschede


Oneness Nederland


Oneness India


Sacred Chambers 

De Sacred Chambers zijn een prachtige plek om het Licht van God (of de in de Vorm die jij verkiest) te ontmoeten en om de genade en nabijheid ervan te ervaren, zie ook de site van Oneness Nederland met veel informatie en ervaringen over het Sacred Chambers proces. www.onenessnederland.nl  

Sacred Chambers voor iedereen gehouden door Marcel:

Bij Marcel van Nispen thuis - Snoekstraat 6  7559 MH Hengelo


Zaterdag

8 juli

13.00 uur

Zaterdag

8 juli

19.30 uur

Donderdag

13 juli

13.00 uur

Zaterdag

22 juli

13.00 uur

Zaterdag

22 juli

19.30 uur

Vrijdag

28 juli

13.00 uur

Zaterdag

29 juli

13.00 uur

Zaterdag    


29 juli

19.30 uur


Kosten: geen, ook geen donaties 

S.v.p. aanmelden, alleen op afspraak.

Tel 06-30 51 54 85      e-mail: marcel.van.nispen@kpnmail.nl

Voor meer info: www.innercenter.nl of www.onenessnederland.nl


De Sacred Chambers gehouden door Rob Rühmann in Zenderen bij Onno en Luisa Harmsen zijn  gesloten i.v.m. de aanstaande verhuizing van Onno en Luisa naar Oosterbeek. Na de verhuizing zal Rob de Sacred Chambers in Oosterbeek gaan doen.

Agenda Oneness Enschede - Inner Center juli - augustus  2017

Oneness bijeenkomst voor iedereen gehouden bij Ruimte voor Balans

Adres: Potsweg 15-B  7523 CA Enschede

Dinsdagavond  4 juli door Jos – Thema: “Hulp vragen vanuit verbinding voor anderen en jezelf”

Dinsdagavond 18 juli door Florian – Thema: nog niet bekend, maar Florian kennende wordt het een fantastische avond.

Aanvang 19:30 uur - Inloop vanaf 19:15uur - einde +/- 21:30 uur

Kosten € 5, -
Meer informatie: www.onenessenschede.nl


Oneness bijeenkomst voor Deekshagevers gehouden bij Jos van Haaren thuis, aanvang 19:30 uur
Adres: Reygerhoftehoek 35a, Enschede

Woensdagavond 12 juli  –  Thema: P&G Progress Call les 3 -Kosten € 5, -

Woensdagavond 26 juli GAAT NIET DOOR i.v.m. de vakantie!


Deeksha voor Europa, elke maandagavond 20.00 uur

Elke maandagavond bundelen de Europese Deeskhagevers hun krachten om gezamenlijk iets te doen voor Europa. De intentie van de Deeksha: Groei van Oneness in Europa en dat steeds meer mensen het Fenomeen leren kennen en gebruik gaan maken van het Fenomeen.

Je kunt via Zoom inloggen: https://www.zoom.us/j/430260465

Zoom heeft maximaal 200 plekken, als zoom vol is kun je inloggen op: http://onenessteam.org/live/

De structuur van de avond ziet er als volgt uit:

  7 minuten meditatie

  7 keer de Moola Mantra (gezamenlijk)

  7 minuten - een Deeksha van 30 sec. voor personen die zich daarvoor aanmelden

  7 minuten – Groepsdeeksha voor de hele groep die meedoet

  7 minuten – Groepsdeeksha op de kaart van Europa van 20:30 tot 20:37

14 minuten – Oneness Meditatie (OM) als afsluiting

Gedeelde smart is halve smart

Persoonlijke begeleiding door Rob en Marcel

Als Oneness Enschede -Inner Center hebben we de intentie om samen met jullie het innerlijk groeiproces aan te gaan. Dit houdt ook in dat we jullie graag bijstaan als je proces wat extra aandacht nodig heeft. Samen uit samen thuis. Ons advies is: blijf niet alleen in je eentje met je proces tobben.

Rob is beschikbaar voor een persoonlijk gesprek + begeleiding telefonisch of in Delden.  rob@innercenter.nl

Marcel combineert persoonlijke begeleiding op zaterdag in Hengelo met het proces in de Sri Amma Bhagavan Sacred Chambers. Tijdens het proces in de eerste kamer kan iedereen die dat wil zijn persoonlijk verhaal inbrengen. Innerlijke Integriteit is de basis om innerlijk te kunnen groeien en om hulp te kunnen ontvangen van het Goddelijke.        marcel.van.nispen@kpnmail.nl

NIEUWSBRIEF ONENESS ENSCHEDE - INNER CENTER JUlI - AUGUSTUS 2017

Lieve mensen,

Bijgaand onze nieuwsbrief voor de maanden juli en augustus.

In juli hebben we een verassing:

Dinsdagavond 18 juli wordt de avond verzorgd door Florian!

In augustus komen we alleen bij elkaar voor les 4 van de P&G Progress Calls, verder zijn er dan geen activiteiten. (De Sacred Chambers zijn wel open gedurende de vakantieperiode).

Fijne vakantie!

We wensen jullie alvast een heel fijne vakantieperiode toe.

In september hopen we jullie weer te ontmoeten om samen te zijn, samen te ervaren en samen het proces van transformatie aan te gaan.

Het ego

Sri Bhagavan was zich als klein jongetje al bewust dat het ego aan de basis ligt van alle persoonlijke problemen. En dat al die persoonlijke problemen escaleren als problemen in de wereld.

Het onderstaande Chinees verhaaltje geeft de aanwezigheid van het ego prachtig weer:

Als een man een rivier oversteekt,

en er een lege boot tegen zijn eigen boot botst,

dan zal hij niet erg kwaad worden,

ook al is hij een humeurige man.

Maar ziet hij een man in de boot,

dan roept hij tegen hem dat hij uit de weg moet gaan.

En als die man hem niet hoort, dan roept hij nog eens,

en nog eens, en begint hij te vloeken…..

en dat allemaal omdat er iemand in die boot zit.

Als de boot echter leeg was, zou hij niet roepen

en  zou hij niet kwaad zijn.

Als je zorgt dat je eigen boot leeg is

als je de rivier oversteekt,

zal niemand je tegenwerken,

zal niemand je kwaad doen.

Oneness is niet voor het onderdrukken van het ego maar juist om het tot volle bloei te laten komen waardoor het vanzelf kan oplossen.

Innerlijk gewaar zijn speelt hierin een sleutelrol. Innerlijk gewaar zijn geeft acceptatie dat je een ego hebt en dat je egocentrisch bent.
Hoe meer innerlijke acceptatie hoe meer bevrijding van innerlijk conflict en des te minder ego.

Vraag aan Sri Bhagavan: “Hoe verminderen we ons Ego”?

Antwoord van Sri Bhagavan: “Je moet het ego in werking observeren en al de schade zien die het in je aanricht. Als je je daarvan bewust wordt, nemen de activiteiten van het ego automatisch af.”

Woensdag 12 juli - P&G Progress Calls les 3 + oefeningen voor thuis.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die hebben deelgenomen aan een P&G weekend.

Inmiddels zijn we al met 14 deelnemers. De eerste twee lessen waren veelbelovend!!!!

Deze hele serie van 36 lessen is een systematisch zuiveringsproces van alle 7 kosha’s. De kosha’s zijn de verschillende lichamen die we hebben en die het Goddelijke, dat we in diepste wezen zijn, omhullen. Hoe zuiverder deze 7 lichamen des te meer we de aanwezigheid “God in ons” ervaren en hoe meer helder de communicatie ermee.
Aanmelden voor deze maandelijkse Progress Calls kan nog steeds.

Eind september is er weer een P&G weekend. Personen die hieraan deelnemen zijn van harte welkom om daarna in te stappen. Mocht je een keer niet kunnen dan is dat geen probleem. Ook bestaat er de mogelijkheid om de les persoonlijk in te halen, dat kost je dan wel USD 20, - per keer.

Als je deelneemt aan de groep zijn de kosten € 5, = per persoon per les.

Het geld dat overblijft na aftrek van de kosten gaat naar de Oneness Universiteit in India.

We komen samen bij Jos thuis, Reygerhoftehoek 35a Enschede, aanvang 19:30 uur op de volgende woensdagen:

Woensdag  30 augustus - les 4

Woensdag  27 september - les 5 

Woensdag  25 oktober - les 6

Woensdag    8 november - les 7

Woensdag  20 december - les 8

De lessen zijn in het Engels. Indien deelnemers geen Engels verstaan, zullen we ter plekke vertalen.

Van de eerste twee Progress Calls is al een Nederlands ondertitelde versie beschikbaar.

De P&G progress calls worden gegeven door Kumar, een van de dasa’s van de Oneness Universiteit in India. Deze lessen helpen je om te ontdekken dat jij en het Goddelijke deel zijn van hetzelfde geheel. Ook het gezamenlijk deelnemen als groep geeft een extra dimensie.


Volgende maand - 15 – 16 juli Oneness Awakening weekend Enschede

Inmiddels hebben we 5 aanmeldingen. Nog 2 aanmeldingen en het OA-weekend gaat definitief door.

Mensen die al Handson Deekshagever zijn kunnen aan dit weekend deelnemen voor een gereduceerd tarief.  Een fijne opfrisser en prima voorbereiding om ontspannen de vakantieperiode te beginnen.

Dit Oneness Awakening weekend heeft 8 groeistappen, relatieprocessen, transformatie en initiatie tot “hands-on Deekshagever” en een intense verdieping door het Mukhti-Deekshaproces.

Ook wij als trainer kijken er elke keer weer naar uit om dit weekend te kunnen geven omdat we de verdieping voelen en de vernieuwing van inzichten die het ons steeds weer geeft. Herhaling is een belangrijke factor om te groeien en te integreren en …..om te waarderen wat je al hebt.

Zonder innerlijke groei blijft je hele leven hetzelfde, dezelfde klachten, dezelfde grapjes, dezelfde concepten, dezelfde weerstand, dezelfde gemiste kansen, dezelfde uitvluchten, dezelfde sleur en verslavingen, enz.

Dit OA weekend brengt een nieuw elan in je leven, en laat je ervaren hoe fijn het is om stappen van innerlijke groei te maken en om Deekshagever te zijn. Elke keer als je Deeksha geeft, ontvang je er zelf ook een en voel je de Goddelijke energie door jezelf stromen. Dit versterkt je persoonlijke band met het Goddelijke.

tijd:                       zaterdag 15 juli  - aanvang 09.00 uur – einde 19.30 uur

                              zondag 16 juli    – aanvang 09.30 uur – einde 17.30 uur

bijdrage:              €175,- als je voor de 1e keer deelneemt

€75, - voor de mensen die voor de 2e keer of vaker deelnemen

adres:                   Ruimte voor Balans, Potsweg 15b Enschede (Overijssel)

Contactgegevens:

Marcel van Nispen tel 06 30 51 54 85,  e-mail:marcel.van.nispen@kpnmail.nl l

Jos van Haaren  e-mail:josvanhaaren@outlook.com 

Jos, Marcel en Rob:  e-mail:onenessenschede@ziggo.nl 

Rob Rühmann tel 074- 737 01 41  mobiel 06 10 52 89 28  e-mail: rob@innercenter.nl

ZIJN-Meditatie cursus/The spiritual journey of Rob Rühmann

ZIJN-MEDITATIE CURSUS

Meditatie is in. En niet alleen bij mensen met een hang naar oosterse mystiek. Meditatie is hard op weg uit te groeien tot een algemeen medicijn tegen informatiestress en versnippering. Veel ziekenhuizen experimenteren al met meditatie voor patiënten. De vakbonden AbvaKabo, FNV en CNV Publieke Zaak onderzoeken het effect van meditatie op werknemers.

Bij   Inner Center wordt de ZIJN-Meditatie cursus gegeven in 7 stappen:

1. Informatie – bijeenkomst 1 uur

2. Persoonlijke instructie op afspraak 1 uur

3. Bevestiging juiste beoefening 1 tot 1½ uur

4. Uitwerking op geest/lichaam 1 tot 1½ uur

5. Yoga + ademhalingsoefening 1 tot 1½ uur

6. Belang van regelmaat 1 tot 1½ uur

7. Ontwaken/Verlichting 1 tot 1½ uur

De info – bijeenkomsten zijn op afspraak en kunnen ook op uitnodiging ter plaatse gegeven worden.

De instructie is altijd persoonlijk, de vervolgstappen zijn of individueel of in kleine groepjes.

Na de persoonlijke instructie kunt u meteen thuis, zelf 2 x per dag 15/20 min. de ZIJN-Meditatie toepassen. De stappen 2 t/m 5 worden zoveel mogelijk binnen een week gehouden.

De opbouw van de bijeenkomsten is steeds hetzelfde: eerst informatie dan meditatie. M.a.w. eerst krijgt u theorie + mogelijkheid tot vragen en dan de praktijk door toepassing v/d ZIJN-Meditatie.

Ook verdere begeleiding is eventueel mogelijk na afspraak.

Kosten: € 350,- ; voor het bedrijfsleven op aanvraag

De cursus wordt gegeven door Rob Rühmann die al sinds 1977 meditatie cursussen geeft.

De kunst van het alles laten ZIJN zoals het is

(Voor meer informatie of aanmelding: rob@innercenter.nl of tel. 074-73 70 141 of 06-10 52 89 28Na mijn 21 daags proces in november 2004 werd ik door mijn gids in India – Krishnaraj- gevraagd een verslag van mijn “spirituele” reis te maken voor een “eventueel” boek wat men in India wilde uitgeven.
Het is daarom in het Engels, maar ik wil het hier toch graag plaatsen omdat het misschien tot inspiratie voor anderen kan leiden. Zelf ben ik n.l. door- wat toen nog maar een manuscript was- Kiara Windrider’s boek “Vuur uit de Hemel” zo enthousiast geworden dat ik meteen naar India ben gegaan.


The spiritual journey of Rob Rühmann

My search began right from birth in seeking for happiness as is the case with everybody. That is why I became a mate on board of a ship to find my happiness at the other end of the world. Very soon I discovered that it could not be found somewhere else, it had to do with me. But it took some time before I started to look within. So I learned TM (Transcendental Meditation) in 1975, liked it so much that I became a TM-teacher in 1977. When I heard Maharishi saying “BLISS”, I knew that was what I wanted. I didn’t know what it exactly meant, but I wanted it.

I was happy being a TM-teacher, initiating over 1000 people, following a lot of TM-courses myself, undergoing Pancha Karma treatments and so on. But after 20 years I was not “enlightened” yet. My idea of enlightenment was being like Maharishi that is something very special, knowing everything, living in accordance with nature and so on. So I started to visit a lot of “Advaita teachers” and all of them told the same story. There is no “you”, the ego is something from the mind. I read also lots of spiritual books and after a few years I “knew” what enlightenment was as a concept. But Maharishi always said it was something to live, not to have as a concept. I became so disappointed that I stopped reading, stopped going after this and that.

And then somewhere in May 2001 I woke up in the morning and knew something had happened but I didn’t know what it was. I started to squeeze some oranges as I did for the last 15 years with a sort of mixer. I had to put three parts together to do that, but I couldn’t figure it out. I had to try several times before succeeding and I laughed and laughed.

Maharishi often said about enlightenment: “It can happen overnight” and I used that phrase always during my TM-instructions.

Life was nicer than before, there was more relaxation; but still there was somebody witnessing everything; there still was “a mind” with comments on what was happening.

In January 2003 there were big changes in the TM-movement, there were no more people who started with TM due to an enormous raise in price. I didn’t feel good with it and was waiting for something to happen to me, because for so long I was involved in spiritual practises.

In September 2004 I got a manuscript "Fire from Heaven"from Kiara Windrider from our TM-chairman Jacques Uijen and heard that Jacques was in India. When I read the manuscript I knew that this was what I was waiting for.

Within two weeks I got deeksha’s from Philippe de Vos from France and Rosemarijn van Wezemael from Belgium,  because the first Dutch group was still in India. End of October I went to a Bulldozer weekend with Freddy Nielsen. All the time I tried to register for the 21 day process inNovember 2004 but it was not possible. Suddenly there was a possibility for a few people to go to India and I was one of them.

We were so privileged to stay in Anandaloka 3 where Bhagavan also lives. So every Wednesday and Saturday we had Darshan with Bhagavan, which was so beautiful. More over during the course we were in small groups personally accompanied by the dasa’s; our dasa was Krishnaraj.

The whole process was so incredibly deep and each day more and more stillness, peace and oneness were experienced.

It started with a couple of days Samskarashuddi with Radhakrishna, which went very smooth. Then the deeksha’s were given and that was really so wonderful.

In 1978 I learned to practise the TM-sidhi’s: sutra’s-short sentences, words-thought from the level of the transcendence, which could give deep experiences. I practised the sidhi’s for over 20 years without results.

In India during the 21 day process after the very first deeksha’s I came to know what sidhi’s were meant for. Here are some experiences:

During lying down after the first deeksha in India, whenKrishnarajcame and suggested to say:

“You are not the body”. Immediately I was blown away in space, it was a tremendous feeling. I don’t know how long this state continued but I was lying there for hours. By coming back there was an experience of hearing the sound of the cd which was playing inside myself with every cell of my body, instead of outside with my ears.

After the second deeksha there was a feeling as if everything in my brain was taken out and the top of my head was gone, so it was in direct contact with the whole universe. There was an enormous silence, emptiness, freedom.

After the third deeksha during lying down, Krishnaraj said: “Ask Amma Bhagavan to give you an experience of Samadhi”. Again immediately I was totally gone for a long time. Krishnaraj noticed what happened, he later told me my breath immediately slowed down. I was lying in a strange, uncomfortable posture and later when he whispered something to me, “I” slowly came back.

After the fourth deeksha : “ Amma Bhagavan makes me see my thoughts are not my thoughts, my mind is not my mind and my body is not my body.” What happened was that there was the awareness of pain in different parts in the body, but there was no thinker. It just was bodily experiences without a person. And then by: “Amma Bhagavan gives me an experience beyond time and space” I again was gone completely. After a certain time thru bodily sensations there was again awareness but there was nobody, no person anymore.

After the fifth deeksha: “ Amma Bhagavan makes me see I am not a person but a lot of personalities” “I” totally became numb, everything dissolved, and there was only nothingness.

The next day everything was different, there was still more silence, more emptiness, there was just nobody anymore. When I talked about this with Krishnaraj, he said: “This is the state”. Then there was so much love, so much happiness.

After the sixth deeksha: “Ask God to reveal to you the oneness with him” and “Ask Amma Bhagavan to be friends” so much love flooded in.

After the seventh deeksha: “Ask Amma Bhagavan to fill your whole body with Golden Light” and Krishnaraj giving me a hug so much compassion was there.

After the eighth deeksha to end all craving, there was this very deep peace, this knowing that it is okay the way it is; the feeling it is all over now.

Deeksha nine was very, very special; the very first time it was given: the induction of a higher being. To be able to feel and give more compassion and love.I was totally gone for hours, just lying on the floor. I still can’t comprehend what had actually happened then.

Three days later I was back in Holland again, where on the day of arrival I  had a meeting in our meditation centre and gave deeksha which was really wonderful.

I had a week off from work in which I only enjoyed being in total bliss all the time.
Gradually “I” was coming back on earth and able to function normally again.
It is so fulfilling to give deeksha, in our centre we are now with 6 (six) deeksha-givers!
They went in January to India and in August another one is going.
So we have given deeksha to hundreds of people already and it is so rewarding to see people change, becoming more happy, more in oneness.
I have also participated in some events with Kiara and Grace for groups of two- till four hundred people.
It is amazing to see the power of deeksha increase so fast.
My life is so rewarding now, everything is going so naturally, nothing has to be done by “me”. Everything is taken care of.
I am very, very grateful to Amma Bhagavan, Krishnaraj as my guide and everybody who made this 21 day process to what it was, the dissolving of me and the beginning of LIVING IN JOY!


A few sentences about my present situation (may 2005):

In being a TM-teacher for 27 years I initiated over 1000 people into TM.

When I received the boon deeksha I had to give something in return and I promised Amma Bhagavan at first to give deeksha to over 1000 people in 27 months. After some calculating I changed that into 27 weeks.
I did the 21 days process in November 2004 and now at the beginning of May 2005 I have already given deeksha to over 1000 people.
Moreover the deeksha’s are becoming stronger by the day.
My love and gratitude towards Amma Bhagavan are beyond words.

Rob Rühmann