Oneness is geen religie of geloof.


Oneness is een innerlijke staat.

Oneness Enschede


Oneness Nederland


Oneness India


Sri Amma Bhagavan Sacred Chambers

voor iedereen, gehouden door Marcel:

Inclusief Initiatie voor Ontwaken in het Opperste Licht van Opperste Liefde + Opperste Licht van Opperste Liefde Meditatie.

Bij Marcel van Nispen thuis - Snoekstraat 6 7559 MH Hengelo

- Zaterdag

- Zaterdag  

- Zaterdag   

- Vrijdag   

- Zaterdag

- Zaterdag

S.v.p. aanmelden, alleen op afspraak.

Tel 06-30 51 54 85 of e-mail: marcel.van.nispen@kpnmail.nl

Voor meer info: www.onenessnederland.nl

Bijdrage: Vrijwillige Bijdrage

Op dit ogenblik heb ik nog geen nieuwe planning i.v.m. een nieuwe Sri Murti. Ik verwacht dat dit medio januari gereed is inclusief inlijsten en opnieuw inrichten van de Sri AmmaBhagavan Sacred Chambers .

Mocht je belangstelling hebben neem dan s.v.p. telefonisch contact op of via WhatsApp.


Sacred Chambers voor iedereen gehouden door Rob:

Rob houdt Sacred Chambers in Delden voor maximaal 2 mensen per keer, alleen op afspraak  

rob@innercenter.nl of 06-10 52 89 28

Adres: Rauwland 14 7491 KK Delden.

Voor meer info:  www.onenessnederland.nl

Gedeelde smart is halve smart

Persoonlijke begeleiding door Rob en Marcel

Als Oneness Enschede -Inner Center hebben we de intentie om samen met jullie het innerlijk groeiproces aan te gaan. Dit houdt ook in dat we jullie graag bijstaan als je proces wat extra aandacht nodig heeft. Samen uit samen thuis. Ons advies is: blijf niet alleen in je eentje met je proces tobben.

Rob is beschikbaar voor een persoonlijk gesprek + begeleiding evt. telefonisch / Sacred Chambers in Delden.

rob@innercenter.nl 06-10528928

Marcel combineert persoonlijke begeleiding op vrijdag/zaterdag in Hengelo met het proces in de Divine Light Chambers. Tijdens het proces in de eerste kamer kan iedereen die dat wil zijn persoonlijk verhaal inbrengen. Innerlijke Integriteit is de basis om innerlijk te kunnen groeien en om hulp te kunnen ontvangen van het Goddelijke.

marcel.van.nispen@kpnmail.nl

Agenda Oneness Enschede - Inner Center jan/feb 2019

Oneness bijeenkomst voor iedereen gehouden bij Ruimte voor Balans,

Adres: Potsweg 15-B 7523 CA Enschede

- Dinsdagavond 15 jan - Jos - Diepe Meditatie - Yantra Meditatie

- Dinsdagavond 05 feb - Marcel - Diepe Meditatie - Het Hogere                                                                  reflecteert hoe jij zelf bent

- Dinsdagavond 19 feb - Rob - Diepe Meditatie - Lijden of een mooie                                                                                   staat is een keuze!

Aanvang 19:30 uur - Inloop vanaf 19:15uur - einde +/- 21:30 uur Kosten: 5,- euro


Oneness bijeenkomst voor iedereen gehouden bij Jos van Haaren thuis
- aanvang 19:30 uur

Adres: Reygerhoftehoek 35a 7546 KB Enschede

- Woensdagavond 09 jan - Inspiratie avond door de Indiagangers

- Woensdagavond 23 jan - Anandamandala - Intentie voor leven uit het                                                                               hart

- Woensdagavond 13 feb - Mukthiproces - Verdiepen van stilte en                                                                             Ontwaken

- Woensdagavond 27 feb - Inspiratieavond - Uitwisseling voor                                                                               persoonlijke groei

Aanvang 19:30 uur - Kosten: 5,- euro

Speciale Opperste Licht van Opperste Liefde bijeenkomsten, voor iedereen, door Marcel.

Bij Marcel thuis, Snoekstraat 6, 7559MH Hengelo, 19.30 uur

- Maandagavond 21 jan - Volle maan meditatie samen als groep +                                               Initiatie en Meditatie

- Donderdagavond 31 jan - Initiatie en Meditatie

Bijdrage: Vrijwillige bijdrage.

S.v.p. aanmelden, alleen op afspraak: Tel 06-30 51 54 85 of e-mail: marcel.van.nispen@kpnmail.nl

Divine Light meditatie ook online via Zoom op afspraak.

In het verleden heb ik veel mensen mogen ondersteunen met een Deeksha op afstand.

Verzoeken om dringende hulp kunnen nu online middels prayer en een Divine Light Meditatie waar het Goddelijke je helpt om je problemen op te lossen.

Voor contactgegeven zie hierboven.

Voor meer vrede, vreugde, blijheid, verbinding, liefde en goede relaties in je leven. (Dit zijn allemaal kwaliteiten van het Hogere dat je in diepste wezen bent).

Ook ontvang je dat wat je nodig hebt op het moment van de DLM, of dat je iets mag leren door ervaring en bewustwording.

Nieuwsbrief Oneness Enschede - Inner Center november / december 2018


Lieve mensen,

De Feestdagen zijn alweer achter de rug en we hopen dat iedereen 2019 reeds goed is begonnen.

We wensen jullie een heel Gezond en Blij 2019 toe.

Dat het een groeizaam nieuw jaar mag worden met veel moed en inspiratie om alle uitdagingen aan te gaan.

Groeien in bewustzijn en transformatie in deze nieuwe tijd is met name iets dat je samen doet.

Samenzijn geeft vreugde, energie en helderheid.

Samen groeien maakt het licht en houdt de kundalini hoog.

Samen mediteren werkt kwadratisch.

We hebben veel inspiratie opgedaan in India en het is onze bedoeling om dit met jullie te delen, om jullie deelgenoot te maken van onze ervaringen en transformatie.

“De grootste bijdrage die je kunt leveren, voor jezelf en voor de wereld, is om jezelf te transformeren.”

Toch nog even stilstaan bij een prachtige Kerstwens.

Onderstaande Kerstwens over Liefde, ontvingen Jos, Rob en ik van Har en El, zij waren met ons op cursus in India voor Journey 3+4, met als thema “Liefde.”

Wij hopen dat de vonk van Liefde ook bij jullie overslaat!

Kerstmis is het feest van liefde en licht en we hopen je met deze kerstwens te inspireren.

“Liefde is wanneer jij de ander niet verantwoordelijk houdt om jou te bevrijden van jouw ongelukkig zijn.”

“Het is beter het licht aan te doen, dan over het donker te klagen.”

“Wat de vraag ook is, liefde is altijd het antwoord.”

“Het licht is er altijd, een wolk alleen tijdelijk.”

“Alle gedrag tussen mensen is een uiting van liefde of een vraag naar liefde.”

“Midden in de nacht wordt het licht geboren.”

“Het enige antwoord op haat is liefde, alle andere reacties zullen jezelf schade berokkenen”.

“Als jij licht bent, zal het nooit duister zijn rondom je.”

“Onvoorwaardelijke liefde accepteert alle dingen zoals ze zijn.”

“Nog maar nauwelijks heb ik het licht ontstoken, of het wordt al wijd en zijd verspreid.”

Liefde en Licht bestaan naast haat en duisternis. Maar het is jouw keuze om lief te hebben en licht voor jezelf en anderen te zijn.

Moge 2019 vóór jou en dóór jou meer liefdevol en verlichtend zijn!


Woensdag 9 januari – Inspiratiebijeenkomst voor iedereen
, bij Jos thuis, aanvang 19:30 uur
Adres: Reygerhoftehoek 35a 7546 KB Enschede – Bijdrage € 5,

Afgelopen december waren 12 mensen van onze regio in India.

We gaan van hen horen hoe het was en vooral hoe het nu met hen gaat.

Een meditatief samenzijn om de verdieping en verstilling van hun bewustzijn te ervaren.

Afsluiting met speciale meditatie.

Mijn ervaringen in India. (Door Marcel)

Tijdens onze laatste open bijeenkomst op 18 december was de tijd al om, voordat ik iets mocht vertellen over mijn ervaringen in India.

Bij deze dus!

Elke keer weer besef ik wat een voorrecht het is om een cursus aan de O&O Academy te mogen volgen.

Het fijne energieveld daar, de geweldige leraren, en de bijzondere krachtplek Ekam.

Hoe Krishnaji en Preethaji voor elke cursus steeds weer een nieuwe invalshoek hebben om naar jezelf te kijken met de bedoeling om vrij te worden.

Om vrij te worden van de beperkende en bindende structuren van de denkgeest en van alle ballast die we met ons meeslepen.

Het thema van de cursus die Jos en ik hebben gedaan was “Onbegrensde Liefde”.

En zo voelde het ook, met de dag voelde ik me lichter en vrijer worden.

Wat opviel was de onderlinge verbondenheid, de hele cursus ademde saamhorigheid uit.

Nu ik dit aan het schijven ben, bijna 3 weken na de cursus, valt me op hoeveel meer innerlijke rust ik ervaar en hoe ik anders reageer op situaties dan voorheen.

Er is zoveel meer ruimte om te Zijn.

Ook meer vreugde en vitaliteit bij alles wat ik doe.

Af en toe steekt een oud patroon de kop op, ook zo’n dipje mag er meer zijn dan voorheen.

Gewoon pauzeren en aandacht geven!

Wat me elke keer opvalt en aanspreekt als ik de O&O Academy bezoek is de voortgang met het onderhoud en de renovatie van de gebouwen en het verfraaien van de tuinen.

Dit geeft me zo’n goed gevoel als ik daar rondloop. De spirit van het onderricht ook zichtbaar maken in de buitenwereld.

Krishnaji en Preethaji gaan zelfs nog een stap verder.

Ze hebben een grootschalig plan opgestart om de 1000 omliggende dorpen, rondom Ekam, met in totaal 500.000 bewoners, te helpen naar een hogere levenstandaard. Schoon drinkwater, medische zorg, scholing, werkgelegenheid.

Voor de laagste kasten die geen huisvesting hebben worden zelfs dorpjes met huisjes gebouwd waar ieder gezin ook een stukje grond krijgt om groente te verbouwen.

Elk kind krijgt twee kippen zodat ze elke dag een ei kunnen eten.

Tijdens onze cursus hebben we zo’n dorpje bezocht en contact gehad met de bewoners, en dat was heel bijzonder.

Mooie stralende blije mensen. Voor 200 dorpen is het project reeds afgerond.

Ook gaat men de inwoners van alle dorpen helpen om in een mooie staat van bewustzijn te leven.

De sleutel om een ander de hand te kunnen reiken is liefde.

Liefde in de vorm je verbonden voelen met het leed van de ander en van daaruit ontstaat vanzelf actie om hulp te bieden.

Verbinding maken en samenwerken van mensen is het sleutelwoord van onze tijd.

Krishnaji en Preethaji treden steeds meer naar buiten om ook mensen te bereiken die niet naar India komen.

Ze zijn van plan om de jeugd wereldwijd een gratis onlinecursus aan te bieden voor het ontwikkelen van een mooie innerlijke staat.

Over “walk your talk” gesproken!

Om het jaar goed te beginnen - neem s.v.p. een intentie voor je innerlijke staat!

Een mooie innerlijke staat begint met een intentie om aandacht te hebben voor jouw innerlijke staat.

Zonder een intentie gebeurt er niets en blijf je in je oude patronen doorgaan.

Begin het nieuwe jaar met het nemen van een intentie dat je elke dag aandacht hebt voor jouw innerlijke staat om te groeien van Ik-Bewustzijn naar Een-Bewustzijn.

Wrijven aan de dagelijkse Teaching. (Door Marcel)

Het bestuderen van spirituele teksten noemde mijn Sanskriet leraar vroeger “het wrijven aan de teksten”.

Hij zei: “Als jij jou aan de teksten wrijft dan gaan de teksten zich aan jou wrijven en zich aan je openbaren”.

Dit “wrijven” is zeker ook van toepassing op de dagelijkse Teachings.

Wrijven is contact maken met waar je aan wrijft, in dit geval dus de dagelijkse Teaching.

Het maakt je bewust van de inhoud van de Teaching, die veelal over de activiteiten van de denkgeest gaan.

Dit bewust worden kent drie stappen:

Stap 1 is het kennis nemen en intellectueel begrijpen van de betekenis van de Teaching.

Stap 2 is dat je de Teaching achteraf bij jezelf herkent.

Stap 3 is dat je op het moment zelf bewust bent hoe de Teaching bij jezelf werkt.

Bijvoorbeeld de teaching: “Om te overleven houdt onze denkgeest vast aan standpunten.”

Zonder dat je het door hebt leef je met een innerlijke houding dat jouw standpunt het beste is.

Je hebt dan sterk de neiging om niet open te staan voor andere standpunten.

Het bestrijden van de standpunten van anderen levert je innerlijke onrust en stress op.

Stap 1 is dat je de Teaching intellectueel begrijpt.

Stap 2 is dat je achteraf ziet dat je je gestrest voelde of hoofdpijn had omdat je te star vasthield aan je standpunt en dat je totaal niet open stond voor het standpunt van de ander.

Stap 3 is dat je het innerlijk ziet gebeuren bij jezelf op het moment zelf.

Dat je gewaarwordt van je innerlijke stress en hoofdpijn omdat je vasthoudt aan een standpunt.

Op het moment dat het kwartje valt, valt ook de innerlijke spanning weg.

Het standpunt kan dan niet langer gebruik van je maken.

Vaak heb je zelfs een binnenpretje om jezelf, het is grappig en bevrijdend om deze dingen bij jezelf te zien.

De dagelijkse Teachings + uitleg worden geplaatst op de WhatsAppgroep van Oneness Enschede.

Mocht je belangstelling hebben om hieraan mee te doen dan kun je je aanmelden via Rob of Marcel.

Heb je zin en tijd voor nog meer Teachings en Sadhana’s?

Als je dagelijks echt aandacht besteed aan de dagelijkse Teachings van Sri AmmaBhagavan en je zou nog meer willen doen, dan kun je contact opnemen met mij (Marcel - Mobiel: 06-30 51 54 85)

Sri AmmaBhagavan geven ook een maandelijkse Teaching + Sadhana.

De Sadhana is een speciale meditatie van 7 minuten die je een maand lang 1 x per dag dient te beoefenen.

De maandelijkse teaching bestaat uit twee Teachings van Sri Bhagavan en twee Teachings van Sri Amma waar je elke dag een paar minuten de tijd voor neemt om over te contempleren en om je dag te overzien.

Zowel de dagelijkse Teachings als ook Maandelijkse Teachings + Sadhana dragen bij aan de transformatie van je bewuste en onbewuste denkgeest en transformatie van je hersenen om te groeien naar een Hogere Staat van Bewustzijn.

Voor je agenda: 30-31 Maart en 27-28 April Weekend met Monika Fitos

LIFE OF CREATION met Mónika Fitos - 30 en 31 maart 2019

Weekend 1: 30 & 31 maart 2019, zaterdag 10 – 19 uur, zondag 10 – 18 uur,

Vrije School de Zonnewende, Valckstraat 30, 7203 GC Zutphen

Weekend 2: 27 & 28 april 2019, zaterdag 10 – 19 uur, zondag 10 – 18 uur,

‘t Zonnehuis, Beekbergerweg 25, 7371 EV Loenen

Het is aan te bevelen eerst weekend 1 te volgen, dan weekend 2, etc. Het is evenwel toegestaan een andere volgorde te kiezen of een van beide dagen te volgen.

Prijzen: Weekend: 220 euro, één dag 125 euro, studenten resp. 150 euro en 90 euro.

Inclusief een heerlijke lunch en diner, vegan en glutenvrij, op zaterdag en een lunch op zondag.

Voor meer info mail naar lifeofcreationnl@gmail.com (of bel 0572-356814, Doeschka en Pieter)

Voor de mensen die niet naar India kunnen, komt India bij je thuis:

· Iedere vrijdagavond om 19:00 uur een online gebed met Chandra via Zoom.

Dit zal ongeveer een kwartiertje duren, dus wil je je ook baden in de gebedsenergie, doe mee als je kunt. Geef het aan zoveel mogelijk mensen door, het is toegankelijk voor iedereen.

De vaste Zoomcode voor deze gebedsbijeenkomst is: 892 731 270

· Elke zondagavond – Grote Europese Zoom met Kumar - Kennis en gezamenlijke Soul Sync Meditatie, aanvang 18:00 uur tot 19:30 uur.

Vaste Zoomcode: 428 476 124

Dit zijn prachtige bijeenkomsten waarin Kumar naast kennis ook processen geeft.

De vorige maand ging het over verschillende aspecten van gezondheid en rijkdom.

De komende maand gaat het over verschillende aspecten van relaties.

· Elke 3e zondag om 17:30 uur een Global Call

Begeleidt vanuit India met spirituele les en meditatie.

Iedereen kan hieraan deelnemen.

Meld je aan via deze link: www.oo.academy/globalcall

Als je hier je naam en mailadres opgeeft, krijg je de link thuisgestuurd, er is vertaling aanwezig.

· Elke 1ste zondagmorgen, aanvang 09:00 uur – Inspiratie en Meditatie met Chandra en/of Saumya.
De zoomcode is iedere maand hetzelfde: 768 510 5413

Contactgegevens:

Marcel van Nispen mobiel 06 30 51 54 85, e-mail:marcel.van.nispen@kpnmail.nl l

Jos van Haaren e-mail: josvhaaren@gmail.com

Jos, Marcel en Rob: e-mail:onenessenschede@ziggo.nl

Rob Rühmann mobiel 06 10 52 89 28 e-mail: rob@innercenter.nl

ZIJN-Meditatie cursus/The spiritual journey of Rob Rühmann

ZIJN-MEDITATIE CURSUS

Meditatie is in. En niet alleen bij mensen met een hang naar oosterse mystiek. Meditatie is hard op weg uit te groeien tot een algemeen medicijn tegen informatiestress en versnippering. Veel ziekenhuizen experimenteren al met meditatie voor patiënten. De vakbonden AbvaKabo, FNV en CNV Publieke Zaak onderzoeken het effect van meditatie op werknemers.

Bij   Inner Center wordt de ZIJN-Meditatie cursus gegeven in 7 stappen:

1. Informatie – bijeenkomst 1 uur

2. Persoonlijke instructie op afspraak 1 uur

3. Bevestiging juiste beoefening 1 tot 1½ uur

4. Uitwerking op geest/lichaam 1 tot 1½ uur

5. Yoga + ademhalingsoefening 1 tot 1½ uur

6. Belang van regelmaat 1 tot 1½ uur

7. Ontwaken/Verlichting 1 tot 1½ uur

De info – bijeenkomsten zijn op afspraak en kunnen ook op uitnodiging ter plaatse gegeven worden.

De instructie is altijd persoonlijk, de vervolgstappen zijn of individueel of in kleine groepjes.

Na de persoonlijke instructie kunt u meteen thuis, zelf 2 x per dag 15/20 min. de ZIJN-Meditatie toepassen. De stappen 2 t/m 5 worden zoveel mogelijk binnen een week gehouden.

De opbouw van de bijeenkomsten is steeds hetzelfde: eerst informatie dan meditatie. M.a.w. eerst krijgt u theorie + mogelijkheid tot vragen en dan de praktijk door toepassing v/d ZIJN-Meditatie.

Ook verdere begeleiding is eventueel mogelijk na afspraak.

Kosten: € 350,- ; voor het bedrijfsleven op aanvraag

De cursus wordt gegeven door Rob Rühmann die al sinds 1977 meditatie cursussen geeft.

De kunst van het alles laten ZIJN zoals het is

(Voor meer informatie of aanmelding: rob@innercenter.nl of tel. 074-73 70 141 of 06-10 52 89 28Na mijn 21 daags proces in november 2004 werd ik door mijn gids in India – Krishnaraj- gevraagd een verslag van mijn “spirituele” reis te maken voor een “eventueel” boek wat men in India wilde uitgeven.
Het is daarom in het Engels, maar ik wil het hier toch graag plaatsen omdat het misschien tot inspiratie voor anderen kan leiden. Zelf ben ik n.l. door- wat toen nog maar een manuscript was- Kiara Windrider’s boek “Vuur uit de Hemel” zo enthousiast geworden dat ik meteen naar India ben gegaan.


The spiritual journey of Rob Rühmann

My search began right from birth in seeking for happiness as is the case with everybody. That is why I became a mate on board of a ship to find my happiness at the other end of the world. Very soon I discovered that it could not be found somewhere else, it had to do with me. But it took some time before I started to look within. So I learned TM (Transcendental Meditation) in 1975, liked it so much that I became a TM-teacher in 1977. When I heard Maharishi saying “BLISS”, I knew that was what I wanted. I didn’t know what it exactly meant, but I wanted it.

I was happy being a TM-teacher, initiating over 1000 people, following a lot of TM-courses myself, undergoing Pancha Karma treatments and so on. But after 20 years I was not “enlightened” yet. My idea of enlightenment was being like Maharishi that is something very special, knowing everything, living in accordance with nature and so on. So I started to visit a lot of “Advaita teachers” and all of them told the same story. There is no “you”, the ego is something from the mind. I read also lots of spiritual books and after a few years I “knew” what enlightenment was as a concept. But Maharishi always said it was something to live, not to have as a concept. I became so disappointed that I stopped reading, stopped going after this and that.

And then somewhere in May 2001 I woke up in the morning and knew something had happened but I didn’t know what it was. I started to squeeze some oranges as I did for the last 15 years with a sort of mixer. I had to put three parts together to do that, but I couldn’t figure it out. I had to try several times before succeeding and I laughed and laughed.

Maharishi often said about enlightenment: “It can happen overnight” and I used that phrase always during my TM-instructions.

Life was nicer than before, there was more relaxation; but still there was somebody witnessing everything; there still was “a mind” with comments on what was happening.

In January 2003 there were big changes in the TM-movement, there were no more people who started with TM due to an enormous raise in price. I didn’t feel good with it and was waiting for something to happen to me, because for so long I was involved in spiritual practises.

In September 2004 I got a manuscript "Fire from Heaven"from Kiara Windrider from our TM-chairman Jacques Uijen and heard that Jacques was in India. When I read the manuscript I knew that this was what I was waiting for.

Within two weeks I got deeksha’s from Philippe de Vos from France and Rosemarijn van Wezemael from Belgium,  because the first Dutch group was still in India. End of October I went to a Bulldozer weekend with Freddy Nielsen. All the time I tried to register for the 21 day process inNovember 2004 but it was not possible. Suddenly there was a possibility for a few people to go to India and I was one of them.

We were so privileged to stay in Anandaloka 3 where Bhagavan also lives. So every Wednesday and Saturday we had Darshan with Bhagavan, which was so beautiful. More over during the course we were in small groups personally accompanied by the dasa’s; our dasa was Krishnaraj.

The whole process was so incredibly deep and each day more and more stillness, peace and oneness were experienced.

It started with a couple of days Samskarashuddi with Radhakrishna, which went very smooth. Then the deeksha’s were given and that was really so wonderful.

In 1978 I learned to practise the TM-sidhi’s: sutra’s-short sentences, words-thought from the level of the transcendence, which could give deep experiences. I practised the sidhi’s for over 20 years without results.

In India during the 21 day process after the very first deeksha’s I came to know what sidhi’s were meant for. Here are some experiences:

During lying down after the first deeksha in India, whenKrishnarajcame and suggested to say:

“You are not the body”. Immediately I was blown away in space, it was a tremendous feeling. I don’t know how long this state continued but I was lying there for hours. By coming back there was an experience of hearing the sound of the cd which was playing inside myself with every cell of my body, instead of outside with my ears.

After the second deeksha there was a feeling as if everything in my brain was taken out and the top of my head was gone, so it was in direct contact with the whole universe. There was an enormous silence, emptiness, freedom.

After the third deeksha during lying down, Krishnaraj said: “Ask Amma Bhagavan to give you an experience of Samadhi”. Again immediately I was totally gone for a long time. Krishnaraj noticed what happened, he later told me my breath immediately slowed down. I was lying in a strange, uncomfortable posture and later when he whispered something to me, “I” slowly came back.

After the fourth deeksha : “ Amma Bhagavan makes me see my thoughts are not my thoughts, my mind is not my mind and my body is not my body.” What happened was that there was the awareness of pain in different parts in the body, but there was no thinker. It just was bodily experiences without a person. And then by: “Amma Bhagavan gives me an experience beyond time and space” I again was gone completely. After a certain time thru bodily sensations there was again awareness but there was nobody, no person anymore.

After the fifth deeksha: “ Amma Bhagavan makes me see I am not a person but a lot of personalities” “I” totally became numb, everything dissolved, and there was only nothingness.

The next day everything was different, there was still more silence, more emptiness, there was just nobody anymore. When I talked about this with Krishnaraj, he said: “This is the state”. Then there was so much love, so much happiness.

After the sixth deeksha: “Ask God to reveal to you the oneness with him” and “Ask Amma Bhagavan to be friends” so much love flooded in.

After the seventh deeksha: “Ask Amma Bhagavan to fill your whole body with Golden Light” and Krishnaraj giving me a hug so much compassion was there.

After the eighth deeksha to end all craving, there was this very deep peace, this knowing that it is okay the way it is; the feeling it is all over now.

Deeksha nine was very, very special; the very first time it was given: the induction of a higher being. To be able to feel and give more compassion and love.I was totally gone for hours, just lying on the floor. I still can’t comprehend what had actually happened then.

Three days later I was back in Holland again, where on the day of arrival I  had a meeting in our meditation centre and gave deeksha which was really wonderful.

I had a week off from work in which I only enjoyed being in total bliss all the time.
Gradually “I” was coming back on earth and able to function normally again.
It is so fulfilling to give deeksha, in our centre we are now with 6 (six) deeksha-givers!
They went in January to India and in August another one is going.
So we have given deeksha to hundreds of people already and it is so rewarding to see people change, becoming more happy, more in oneness.
I have also participated in some events with Kiara and Grace for groups of two- till four hundred people.
It is amazing to see the power of deeksha increase so fast.
My life is so rewarding now, everything is going so naturally, nothing has to be done by “me”. Everything is taken care of.
I am very, very grateful to Amma Bhagavan, Krishnaraj as my guide and everybody who made this 21 day process to what it was, the dissolving of me and the beginning of LIVING IN JOY!


A few sentences about my present situation (may 2005):

In being a TM-teacher for 27 years I initiated over 1000 people into TM.

When I received the boon deeksha I had to give something in return and I promised Amma Bhagavan at first to give deeksha to over 1000 people in 27 months. After some calculating I changed that into 27 weeks.
I did the 21 days process in November 2004 and now at the beginning of May 2005 I have already given deeksha to over 1000 people.
Moreover the deeksha’s are becoming stronger by the day.
My love and gratitude towards Amma Bhagavan are beyond words.

Rob Rühmann