Oneness is geen religie of geloof.


Oneness is een innerlijke staat.

Oneness Enschede


Oneness Nederland


Oneness India


Sacred Chambers 

De Sacred Chambers zijn een prachtige plek om het Licht van God (of de in de Vorm die jij verkiest) te ontmoeten en om de genade en nabijheid ervan te ervaren, zie ook de site van Oneness Nederland met veel informatie en ervaringen over het Sacred Chambers proces. www.onenessnederland.nl  

Sacred Chambers voor iedereen gehouden door Marcel:

Bij Marcel van Nispen thuis - Snoekstraat 6  7559 MH Hengelo


GEEN


OMDAT

MARCEL

IN

INDIA

IS!Kosten: geen, ook geen donaties 

S.v.p. aanmelden, alleen op afspraak.

Tel 06-30 51 54 85      e-mail: marcel.van.nispen@kpnmail.nl

Voor meer info: www.innercenter.nl of www.onenessnederland.nl


De Sacred Chambers gehouden door Rob Rühmann in Zenderen bij Onno en Luisa Harmsen zijn  gesloten i.v.m. de verhuizing van Onno en Luisa naar Oosterbeek. Na de verhuizing zal Rob de Sacred Chambers in Oosterbeek gaan doen.

Gedeelde smart is halve smart

Persoonlijke begeleiding door Rob en Marcel

Als Oneness Enschede -Inner Center hebben we de intentie om samen met jullie het innerlijk groeiproces aan te gaan. Dit houdt ook in dat we jullie graag bijstaan als je proces wat extra aandacht nodig heeft. Samen uit samen thuis. Ons advies is: blijf niet alleen in je eentje met je proces tobben.

Rob is beschikbaar voor een persoonlijk gesprek + begeleiding telefonisch of in Delden.  rob@innercenter.nl

Marcel combineert persoonlijke begeleiding op zaterdag in Hengelo met het proces in de Sri Amma Bhagavan Sacred Chambers. Tijdens het proces in de eerste kamer kan iedereen die dat wil zijn persoonlijk verhaal inbrengen. Innerlijke Integriteit is de basis om innerlijk te kunnen groeien en om hulp te kunnen ontvangen van het Goddelijke.        marcel.van.nispen@kpnmail.nl

Agenda Oneness Enschede - Inner Center november/december  2017

Oneness bijeenkomst voor iedereen gehouden bij Ruimte voor Balans

Adres: Potsweg 15-B  7523 CA Enschede,  Kosten € 5, -

Dinsdagavond 21 nov door Rob - Thema: Wandelende Deeksha

Dinsdagavond 5 dec door Rob – Thema: ik-Bewustzijn en Een-Bewustzijn

Dinsdagavond 19 dec door Jos, Marcel en Rob– Thema: ONENESS
Jos, Marcel en Rob zijn dan net terug uit India en zullen hun ervaringen, inspiratie en de Power delen.
(Dit is tevens de laatste bijeenkomst in 2017)

Aanvang 19:30 uur - Inloop vanaf 19:15uur - einde +/- 21:30 uur

Meer informatie: www.onenessenschede.nl


Oneness bijeenkomst voor Deekshagevers gehouden bij Jos van Haaren thuis, aanvang 19:30 uur
Adres: Reygerhoftehoek 35a, Enschede,  Kosten € 5, -

De bijeenkomsten op woensdag 29 nov. en 13 dec. vervallen in deze periode.


Deeksha voor Europa, elke maandagavond 20.00 uur

Elke maandagavond bundelen de Europese Deeskhagevers hun krachten om gezamenlijk iets te doen voor Europa. De intentie van de Deeksha: Groei van Oneness in Europa en dat steeds meer mensen het Fenomeen leren kennen en gebruik gaan maken van het Fenomeen.

Je kunt via Zoom inloggen: https://www.zoom.us/j/430260465

Zoom heeft maximaal 200 plekken, als zoom vol is kun je inloggen op: http://onenessteam.org/live/

De structuur van de avond ziet er als volgt uit:

  7 minuten meditatie

  7 keer de Moola Mantra (gezamenlijk)

  7 minuten - een Deeksha van 30 sec. voor personen die zich daarvoor aanmelden

  7 minuten – Groepsdeeksha voor de hele groep die meedoet

  7 minuten – Groepsdeeksha op de kaart van Europa van 20:30 tot 20:37

14 minuten – Oneness Meditatie (OM) als afsluiting


NIEUWSBRIEF ONENESS ENSCHEDE - INNER CENTER  NOVEMBER/DECEMBER 2017

Lieve mensen,

Bijgaand onze nieuwsbrief voor de periode medio november – medio december.

Jos en Marcel zijn van 23 november t/m 15 december naar de O&O Academy in India.
De bijeenkomsten op woensdag 29 nov. en 13 dec. vervallen in deze periode.
De bijeenkomsten op dinsdag 21 nov. en 5 dec. worden verzorgd door Rob. Voor de Kerst komt er nog een laatste nieuwsbrief uit met onze bevindingen in India en ook met onze activiteiten in het nieuwe jaar. Ook Rob gaat geheel onverwacht nog een paar dagen naar India, zie hieronder.

Een mooie blijk van waardering voor Rob!

Samen met nog 3 mensen van Oneness Nederland heeft Rob een uitnodiging ontvangen van Krishnaji en Preethaji om 3 dagen (15,16,17 december) naar de O&O Academy te komen voor een samenzijn. E.e.a. als blijk van waardering voor al het werk dat ze voor Oneness verrichten.

Onder Krihsnaji en Preethaji is er een heel andere wind gaan waaien waar ook de mensen “in het veld” een belangrijk deel zijn geworden voor het uitdragen van de missie en visie van Sri AmmaBhagavan. Tijdens het S&S weekend werd een paar maal gezegd dat we familie zijn en wat mooi dat de O&O Academy daar op deze manier vorm aan geeft. We wensen Rob en de drie anderen een geweldige tijd toe. Welverdiend!

Voor de mensen die niet naar India kunnen, komt India bij je thuis!

A.s. zondag EN VERDER IEDERE DERDE ZONDAG V/D MAAND om 17:30 uur - Speciale Global Call vanuit India met spirituele les en meditatie.

Iedereen kan hier aan deelnemen. Het is de bedoeling dat dit een maandelijks gebeuren wordt.

Meld je aan via deze link: www.oo.academy/globalcall

Als je hier je naam en mailadres opgeeft krijg je de link thuis gestuurd, er is vertaling aanwezig.

Elke zondagavond – Grote Europese Soul Sync meditatie, aanvang 20:00 uur tot 20:30 uur met  1000 deelnemers –
voor iedereen, ook mensen van buiten Oneness zijn welkom.

Ervaar de kracht van groepsmeditatie! Deze meditatie wordt begeleid door Kumarji.

Je kunt via deze links inloggen http://onenessteam.org/zoom of https://www.zoom.us/j/110183644

Het geluid is sterk verbeterd. Nodig ook vooral andere mensen uit!

Je hoeft helemaal geen voorkennis te hebben van meditatie, het is een begeleide meditatie.

Oproep voor vrouwelijke inbreng! – Door Marcel

Jos heeft me al een paar keer laten weten dat hij graag vrouwelijke inbreng zou willen m.b.t. het verzorgen van de activiteiten van Oneness Enschede.

Onlangs had ik iemand in de Sacred Chambers die ook graag meer vrouwelijke inbreng bij Oneness Enschede zou zien.

Bij deze dus een oproep: Is er een dame in onze regio die het leuk zou vinden om af en toe een Open Onenessavond te verzorgen?

Nieuwe cursus in India:  REIS IN OVERVLOED - BEWUSTE SCHEPPER

De afgelopen maanden hebben we jullie geïnspireerd om deel te nemen aan deze unieke cursus die je leven transformeert door de Kracht van de Bron en Bewustzijn die aanwezig is op de campus en in de Tempel van de O&O Academy. De Kracht blijft maar aan intensiteit winnen.

Deze cursus loopt van 1 t/m 11 februari 2018 en Rob gaat mee als vertaler als er minimaal 10 mensen meegaan. Er gaan al een aantal namen rond, maar het is goed om even contact op te nemen met Rob rob@innercenter.nl als je plannen hebt om mee te gaan.

Er komt net nieuws uit India dat iedereen vanaf 19 januari  2018 naar de Oneness Tempel kan gaan ongeacht of je een cursus doet of niet. Dit is uniek en nieuw, verdere details zijn nog niet bekend. Deze volgen nog.

Mocht je belangstelling hebben neem dan ook even contact op met Rob: rob@innercenter.nl

Om in je agenda te zetten: S&S weekend - 21 - 22 april 2018

De datum is gepland voor een nieuw S&S weekend waaraan gelijktijdig weer meerdere Europese landen zullen meedoen. De locatie in Nederland is nog niet bekend. Meer details volgen begin volgend jaar.

Het is goed om regelmatig aan zo’n transformerend weekend deel te nemen. Het geeft steeds weer een boost aan je eigen transformatieproces. En zeker ook omdat Bhagavan en Krishnaji al een paar keer hebben gezegd dat in 2018 weer een nieuwe shift in het collectieve bewustzijn gaat plaatsvinden.

Dit weekend is een ideale voorbereiding om optimaal te kunnen ontvangen.


Contactgegevens:

Marcel van Nispen tel 06 30 51 54 85,  e-mail:marcel.van.nispen@kpnmail.nl l

Jos van Haaren  e-mail:josvanhaaren@outlook.com 

Jos, Marcel en Rob:  e-mail:onenessenschede@ziggo.nl 

Rob Rühmann tel 074- 737 01 41  mobiel 06 10 52 89 28  e-mail: rob@innercenter.nl

ZIJN-Meditatie cursus/The spiritual journey of Rob Rühmann

ZIJN-MEDITATIE CURSUS

Meditatie is in. En niet alleen bij mensen met een hang naar oosterse mystiek. Meditatie is hard op weg uit te groeien tot een algemeen medicijn tegen informatiestress en versnippering. Veel ziekenhuizen experimenteren al met meditatie voor patiënten. De vakbonden AbvaKabo, FNV en CNV Publieke Zaak onderzoeken het effect van meditatie op werknemers.

Bij   Inner Center wordt de ZIJN-Meditatie cursus gegeven in 7 stappen:

1. Informatie – bijeenkomst 1 uur

2. Persoonlijke instructie op afspraak 1 uur

3. Bevestiging juiste beoefening 1 tot 1½ uur

4. Uitwerking op geest/lichaam 1 tot 1½ uur

5. Yoga + ademhalingsoefening 1 tot 1½ uur

6. Belang van regelmaat 1 tot 1½ uur

7. Ontwaken/Verlichting 1 tot 1½ uur

De info – bijeenkomsten zijn op afspraak en kunnen ook op uitnodiging ter plaatse gegeven worden.

De instructie is altijd persoonlijk, de vervolgstappen zijn of individueel of in kleine groepjes.

Na de persoonlijke instructie kunt u meteen thuis, zelf 2 x per dag 15/20 min. de ZIJN-Meditatie toepassen. De stappen 2 t/m 5 worden zoveel mogelijk binnen een week gehouden.

De opbouw van de bijeenkomsten is steeds hetzelfde: eerst informatie dan meditatie. M.a.w. eerst krijgt u theorie + mogelijkheid tot vragen en dan de praktijk door toepassing v/d ZIJN-Meditatie.

Ook verdere begeleiding is eventueel mogelijk na afspraak.

Kosten: € 350,- ; voor het bedrijfsleven op aanvraag

De cursus wordt gegeven door Rob Rühmann die al sinds 1977 meditatie cursussen geeft.

De kunst van het alles laten ZIJN zoals het is

(Voor meer informatie of aanmelding: rob@innercenter.nl of tel. 074-73 70 141 of 06-10 52 89 28Na mijn 21 daags proces in november 2004 werd ik door mijn gids in India – Krishnaraj- gevraagd een verslag van mijn “spirituele” reis te maken voor een “eventueel” boek wat men in India wilde uitgeven.
Het is daarom in het Engels, maar ik wil het hier toch graag plaatsen omdat het misschien tot inspiratie voor anderen kan leiden. Zelf ben ik n.l. door- wat toen nog maar een manuscript was- Kiara Windrider’s boek “Vuur uit de Hemel” zo enthousiast geworden dat ik meteen naar India ben gegaan.


The spiritual journey of Rob Rühmann

My search began right from birth in seeking for happiness as is the case with everybody. That is why I became a mate on board of a ship to find my happiness at the other end of the world. Very soon I discovered that it could not be found somewhere else, it had to do with me. But it took some time before I started to look within. So I learned TM (Transcendental Meditation) in 1975, liked it so much that I became a TM-teacher in 1977. When I heard Maharishi saying “BLISS”, I knew that was what I wanted. I didn’t know what it exactly meant, but I wanted it.

I was happy being a TM-teacher, initiating over 1000 people, following a lot of TM-courses myself, undergoing Pancha Karma treatments and so on. But after 20 years I was not “enlightened” yet. My idea of enlightenment was being like Maharishi that is something very special, knowing everything, living in accordance with nature and so on. So I started to visit a lot of “Advaita teachers” and all of them told the same story. There is no “you”, the ego is something from the mind. I read also lots of spiritual books and after a few years I “knew” what enlightenment was as a concept. But Maharishi always said it was something to live, not to have as a concept. I became so disappointed that I stopped reading, stopped going after this and that.

And then somewhere in May 2001 I woke up in the morning and knew something had happened but I didn’t know what it was. I started to squeeze some oranges as I did for the last 15 years with a sort of mixer. I had to put three parts together to do that, but I couldn’t figure it out. I had to try several times before succeeding and I laughed and laughed.

Maharishi often said about enlightenment: “It can happen overnight” and I used that phrase always during my TM-instructions.

Life was nicer than before, there was more relaxation; but still there was somebody witnessing everything; there still was “a mind” with comments on what was happening.

In January 2003 there were big changes in the TM-movement, there were no more people who started with TM due to an enormous raise in price. I didn’t feel good with it and was waiting for something to happen to me, because for so long I was involved in spiritual practises.

In September 2004 I got a manuscript "Fire from Heaven"from Kiara Windrider from our TM-chairman Jacques Uijen and heard that Jacques was in India. When I read the manuscript I knew that this was what I was waiting for.

Within two weeks I got deeksha’s from Philippe de Vos from France and Rosemarijn van Wezemael from Belgium,  because the first Dutch group was still in India. End of October I went to a Bulldozer weekend with Freddy Nielsen. All the time I tried to register for the 21 day process inNovember 2004 but it was not possible. Suddenly there was a possibility for a few people to go to India and I was one of them.

We were so privileged to stay in Anandaloka 3 where Bhagavan also lives. So every Wednesday and Saturday we had Darshan with Bhagavan, which was so beautiful. More over during the course we were in small groups personally accompanied by the dasa’s; our dasa was Krishnaraj.

The whole process was so incredibly deep and each day more and more stillness, peace and oneness were experienced.

It started with a couple of days Samskarashuddi with Radhakrishna, which went very smooth. Then the deeksha’s were given and that was really so wonderful.

In 1978 I learned to practise the TM-sidhi’s: sutra’s-short sentences, words-thought from the level of the transcendence, which could give deep experiences. I practised the sidhi’s for over 20 years without results.

In India during the 21 day process after the very first deeksha’s I came to know what sidhi’s were meant for. Here are some experiences:

During lying down after the first deeksha in India, whenKrishnarajcame and suggested to say:

“You are not the body”. Immediately I was blown away in space, it was a tremendous feeling. I don’t know how long this state continued but I was lying there for hours. By coming back there was an experience of hearing the sound of the cd which was playing inside myself with every cell of my body, instead of outside with my ears.

After the second deeksha there was a feeling as if everything in my brain was taken out and the top of my head was gone, so it was in direct contact with the whole universe. There was an enormous silence, emptiness, freedom.

After the third deeksha during lying down, Krishnaraj said: “Ask Amma Bhagavan to give you an experience of Samadhi”. Again immediately I was totally gone for a long time. Krishnaraj noticed what happened, he later told me my breath immediately slowed down. I was lying in a strange, uncomfortable posture and later when he whispered something to me, “I” slowly came back.

After the fourth deeksha : “ Amma Bhagavan makes me see my thoughts are not my thoughts, my mind is not my mind and my body is not my body.” What happened was that there was the awareness of pain in different parts in the body, but there was no thinker. It just was bodily experiences without a person. And then by: “Amma Bhagavan gives me an experience beyond time and space” I again was gone completely. After a certain time thru bodily sensations there was again awareness but there was nobody, no person anymore.

After the fifth deeksha: “ Amma Bhagavan makes me see I am not a person but a lot of personalities” “I” totally became numb, everything dissolved, and there was only nothingness.

The next day everything was different, there was still more silence, more emptiness, there was just nobody anymore. When I talked about this with Krishnaraj, he said: “This is the state”. Then there was so much love, so much happiness.

After the sixth deeksha: “Ask God to reveal to you the oneness with him” and “Ask Amma Bhagavan to be friends” so much love flooded in.

After the seventh deeksha: “Ask Amma Bhagavan to fill your whole body with Golden Light” and Krishnaraj giving me a hug so much compassion was there.

After the eighth deeksha to end all craving, there was this very deep peace, this knowing that it is okay the way it is; the feeling it is all over now.

Deeksha nine was very, very special; the very first time it was given: the induction of a higher being. To be able to feel and give more compassion and love.I was totally gone for hours, just lying on the floor. I still can’t comprehend what had actually happened then.

Three days later I was back in Holland again, where on the day of arrival I  had a meeting in our meditation centre and gave deeksha which was really wonderful.

I had a week off from work in which I only enjoyed being in total bliss all the time.
Gradually “I” was coming back on earth and able to function normally again.
It is so fulfilling to give deeksha, in our centre we are now with 6 (six) deeksha-givers!
They went in January to India and in August another one is going.
So we have given deeksha to hundreds of people already and it is so rewarding to see people change, becoming more happy, more in oneness.
I have also participated in some events with Kiara and Grace for groups of two- till four hundred people.
It is amazing to see the power of deeksha increase so fast.
My life is so rewarding now, everything is going so naturally, nothing has to be done by “me”. Everything is taken care of.
I am very, very grateful to Amma Bhagavan, Krishnaraj as my guide and everybody who made this 21 day process to what it was, the dissolving of me and the beginning of LIVING IN JOY!


A few sentences about my present situation (may 2005):

In being a TM-teacher for 27 years I initiated over 1000 people into TM.

When I received the boon deeksha I had to give something in return and I promised Amma Bhagavan at first to give deeksha to over 1000 people in 27 months. After some calculating I changed that into 27 weeks.
I did the 21 days process in November 2004 and now at the beginning of May 2005 I have already given deeksha to over 1000 people.
Moreover the deeksha’s are becoming stronger by the day.
My love and gratitude towards Amma Bhagavan are beyond words.

Rob Rühmann