Oneness is geen religie of geloof.


Oneness is een innerlijke staat.

Oneness Enschede


Oneness Nederland


Oneness India


Sacred / Divine Light Chambers

Divine Light Chambers + Holistic Consciousness Initiation, voor iedereen, gehouden door Marcel:

Bij Marcel van Nispen thuis - Snoekstraat 6 7559 MH Hengelo

- Vrijdag         21 sept.     13.00 uur

- Zaterdag    29 sept. 13.00 uur  

- Zaterdag      6 okt.      13.00 uur

- Vrijdag          12 okt. 13.00 uur

- Zaterdag       13 okt. 13.00 uur

- Zaterdag      20 okt.    13.00 uur

S.v.p. aanmelden, alleen op afspraak.

Tel 06-30 51 54 85 of e-mail: marcel.van.nispen@kpnmail.nl

Voor meer info: www.onenessnederland.nl

Bijdrage: Vrijwillige BijdrageSacred Chambers voor iedereen gehouden door Rob:

Rob houdt Sacred Chambers in Delden voor maximaal 2 mensen per keer, alleen op afspraak  

rob@innercenter.nl of 06-10 52 89 28

Adres: Rauwland 14 7491 KK Delden.

Voor meer info:  www.onenessnederland.nl

Gedeelde smart is halve smart

Persoonlijke begeleiding door Rob en Marcel

Als Oneness Enschede -Inner Center hebben we de intentie om samen met jullie het innerlijk groeiproces aan te gaan. Dit houdt ook in dat we jullie graag bijstaan als je proces wat extra aandacht nodig heeft. Samen uit samen thuis. Ons advies is: blijf niet alleen in je eentje met je proces tobben.

Rob is beschikbaar voor een persoonlijk gesprek + begeleiding evt. telefonisch / Sacred Chambers in Delden.

rob@innercenter.nl 06-10528928

Marcel combineert persoonlijke begeleiding op vrijdag/zaterdag in Hengelo met het proces in de Divine Light Chambers. Tijdens het proces in de eerste kamer kan iedereen die dat wil zijn persoonlijk verhaal inbrengen. Innerlijke Integriteit is de basis om innerlijk te kunnen groeien en om hulp te kunnen ontvangen van het Goddelijke.

marcel.van.nispen@kpnmail.nl

Agenda Oneness Enschede - Inner Center sept./okt. 2018

Oneness bijeenkomst voor iedereen gehouden bij Ruimte voor Balans,

Adres: Potsweg 15-B 7523 CA Enschede

- Dinsdagavond 18 sept. - Marcel - Je leven overzien in dankbaarheid.

- Dinsdagavond 2 okt. - Rob - De staat van kwaadheid.

- Dinsdagavond 16 okt. - Jos - Passie of verlangen?

Aanvang 19:30 uur - Inloop vanaf 19:15uur - einde +/- 21:30 uur Kosten: 5,- euro


Oneness bijeenkomst voor Deekshagevers gehouden bij Jos van Haaren thuis
- aanvang 19:30 uur

Adres: Reygerhoftehoek 35a 7546 KB Enschede –

- Woensdagavond 26 sept. - Mukthi proces

- Woensdagavond 10 okt. - GAAT NIET DOOR!

- Woensdagavond 24 okt. - Chakra Dhyana

Aanvang 19:30 uur - Kosten: 5,- euro

Divine Light Meditation + Holistic Conscious Initiation, voor iedereen, door Marcel.

Bij Marcel thuis, Snoekstraat 6, 7559MH Hengelo.

- Maandagavond 24 sept.   19.30 uur

- Maandagavond 8 okt.      19.30 uur

- Maandagavond 22 okt.      19.30 uur

- Maandagavond 12 nov.      19.30 uur

Bijdrage: Vrijwillige bijdrage.

S.v.p. aanmelden, alleen op afspraak: Tel 06-30 51 54 85 of e-mail: marcel.van.nispen@kpnmail.nl

Divine Light meditatie ook online via Zoom op afspraak.

In het verleden heb ik veel mensen mogen ondersteunen met een Deeksha op afstand.

Verzoeken om dringende hulp kunnen nu online middels prayer en een Divine Light Meditatie waar het Goddelijke je helpt om je problemen op te lossen.

Voor contactgegeven zie hierboven.

Alle Divine Light activiteiten zijn nieuw voor me.

Sri AmmaBhagavan geven ons deze mogelijkheid en ik voel me dankbaar om er enthousiast mee aan de slag te gaan.

Ik nodig jullie hierbij uit om het een kans te geven voor meer vrede, vreugde, blijheid, verbinding, liefde en goede relaties in je leven. (Dit zijn allemaal kwaliteiten van het Goddelijke).

Maar ook geeft het Goddelijke je dat wat je nodig hebt, of dat je iets mag leren door ervaring en bewustwording.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van mijn nieuwe activiteiten dan zal ik die graag beantwoorden.

Nieuwsbrief Oneness Enschede - Inner Center september / oktober 2018

Lieve mensen,

We hopen dat jullie hebben genoten van een fijne vakantie en ook in de gelegenheid zijn geweest om mee te doen met het geweldige Wereldvrede Festival in Ekam(bewustzijnsveld of veld van eenheid).

Of het nu gaat om het ervaren van vrede of om te kunnen genieten van je vakantie de sleutel is je innerlijke staat van zijn.

Ben je innerlijk gestrest en gehaast of ontspannen en in verbinding met je leven?

We kijken er naar uit om het komende seizoen weer samen met jullie aandacht te hebben voor een mooie innerlijke staat en voor de transformatie van Ik-bewustzijn naar Een-bewustzijn.

Ook de persoonlijke band met jouw Goddelijke / jouw Hogere Zelf zal de aandacht krijgen.

Rob start weer met de Sacred Chambers, nu bij hem thuis.

Marcel start met de Divine Light activiteiten waarvoor hij onlangs de initiatie heeft ontvangen van Sri AmmaBhagavan, waarover meer details in deze nieuwsbrief staan.

Sri Bhagavan zegt het volgende over het belang van een persoonlijke relatie met het Goddelijke: “Wat wil je nog meer als God met je is?

Dan zul je ontdekken dat je nooit meer alleen bent in deze wereld.

Voor alles wordt dan gezorgd in je leven.”

De Sacred Chambers en de Divine Light Chambers, de Divine Light Meditation en Holistic Consciousness Initiation helpen je met het bijzondere en geweldige proces om te ervaren “dat God met je is”.

Het is wel bijzonder dat we als Oneness Centrum jullie op zoveel manieren hulp kunnen bieden en daarnaast ook nog de activiteiten van Jos in zijn praktijk.

Wereldvrede festival in Ekam.

We kunnen terugkijken op een prachtig en succesvol initiatief van de O&O Academy om een golf van vrede en inspiratie te creëren voor een betere wereld.

Krachtige en diepe meditaties, mooie lessen en verhelderende inzichten en gevoelens van verbonden te zijn met elkaar en met het leven op moeder aarde.

Wereldwijd heeft het iets op gang gebracht en aan veel mensen een gevoel gegeven dat we samen iets kunnen doen voor een betere wereld.

Dit Ekam Wereldvrede Festival is een begin en hoopvol kijken we uit naar het vervolg.

Met dank aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben, Sri AmmaBhagavan, Krishnaji en Preethaji, de Faculteit van de O&O Academy, alle dasa’s, alle vrijwilligers wereldwijd, de organisatoren van de Vredespunten en last but not least alle Vredestichters en de vele Deeksha’s voor vrede en de Soul Sync meditaties voor vrede.

In India was er een programma op tv over het Wereldvrede Festival in Ekam waarin Krishnaji en Preethaji inspirerend uitleg geven over het wereldwijde proces van transformatie waar we als mensheid momenteel doorheen gaan.

Raakt diep... https://youtu.be/KJZEXXXrCfM

Wie gaat er in oktober met Marleen mee naar Ekam voor meditatie?

Marleen Boes heeft de wens om in oktober een weekje naar Ekam te gaan.

Het is heel prettig en comfortabel om samen met iemand te reizen.

Mocht je belangstelling hebben om mee te gaan neem dan s.v.p. even contact op met Marleen.

Om in de agenda te zetten:

  • Vrijdag 21 september is Verenigde Naties Dag voor Wereldvrede.

Ook de O&O Academy heeft besloten om mee te doen aan deze dag voor wereldvrede.

Vrijdagmiddag 15:00 uur Nederlandse tijd zal er een wereldwijde Soul Sync Meditatie zijn waaraan we kunnen deelnemen vanuit huis.

Meer informatie volgt nog.

  • Weekend van 3-4 november – Event met Monika Fitos.

Dit is de eerste van een serie van zeven weekends die Monika zou willen geven met als thema: “Life of Creation”/ Een leven van Creatie.

Zie: https://onenessevenementen.nl/

  • 7-8-9 November – Divine Light cursus in Istanbul

Deze cursus is nu open voor iedereen voor wie een sterke band met het Goddelijke belangrijk is.

Alle mensen zullen directe begeleiding van Sri AmmaBhagavan ontvangen.

Marcel heeft onlangs in augustus deelgenomen aan deze cursus, zie hieronder voor meer details.

  • 10 t/m 16 December – Ekam Verlichtings Festival in India

Voor meer informatie zie http://www.ekamenlightenmentfestival.com/ met een prachtige videoboodschap van Krishnaji met uitleg over de verschillende staten van ontwaken en verlichting.

Divine Light cursus in Istanboel (Door Marcel)

Voor de vakantie hebben we jullie geïnformeerd over Sri Bhagavan, dat hij vorig jaar met pensioen is gegaan en, ook vanwege zijn gezondheid, de dagelijkse leiding van de Oneness Universiteit heeft overgedragen aan zijn zoon Krishna en schoondochter Preetha.

Gelukkig is Sri Bhagavan inmiddels weer kerngezond en weer actief met zijn missie bezig.

Dit doet hij onafhankelijk van de O&O Academy, het is echter niet zo dat ze elkaar tegenwerken.

Integendeel, beiden maken gebruik van de Oneness Teachings.

De benadering van Sri AmmaBhagavan is meer vanuit Bhakti om de mens te verbinden met God, voor een persoonlijke band met God.

Krishnaji en Preethaji leggen meer de nadruk op meditatie en bewustzijn.

Beiden werken elk op hun eigen manier aan dezelfde missie om de mensheid te bevrijden van lijden. Op deze manier worden nog meer mensen bereikt. Mooie ontwikkelingen dus.

We zijn vrij om te kiezen wat het beste bij ons past, de benadering van Sri AmmaBhagavan, de benadering van Krishnaji en Preethaji.

Het een sluit het andere niet uit, zelfs voor beide benaderingen kiezen is ook een optie!

Sinds begin dit jaar zijn mensen geselecteerd die een speciale 3 –daagse onlinetraining hebben ontvangen van Sri AmmaBhagavan.

Voor Europa vinden deze trainingen plaats in Istanboel.

Tot nu toe hebben drie kleine groepjes zo’n training ontvangen.

Afgelopen augustus heb ik hieraan ook mogen deelnemen.

De komende training in november is open voor iedereen die belangstelling heeft.

De visie van zowel Sri AmmaBhagavan als Krishnaji en Preethaji is het tot stand brengen van de Gouden Eeuw. En hun missie is beiden om een kritische massa van mensen te vormen die in een hoge staat van bewustzijn zijn en zo een effect hebben op hun omgeving.

Het begrip “kritische massa” is een natuurkundig principe.

De kritische massa is een klein deel van een groep of een systeem dat nodig is om een verandering voor de gehele groep tot stand te brengen.

Als deze kritische massa een transformatie ondergaat dan zal de gehele groep als vanzelf deze transformatie ook ondergaan.

De missie van Krishnaji en Preethaji is om een groep van 21.700 mensen te creëren in een heel hoge staat van bewustzijn.

De missie van Sri AmmaBhagavan is om een groep van 64.000 mensen te creëren in India + een groep van 64.000 op elk continent.

Deze 64.000 groepen noemt men het leger van Kalki, zij hebben allen een heel sterke persoonlijke band met het Goddelijke.

De cursus in Istanboel maakt deel uit van de visie en missie van Sri AmmaBhagavan.

Zodra er 400 mensen in Europa de training in Istanboel hebben gevolgd, komen er 1 daagse online trainingen voor iedereen die deel zou willen uitmaken van de 64.000 groep.

Deze onlinetrainingen kan iedereen in zijn eigen land volgen.

Tejasa geeft deze trainingen onder supervisie van Sri AmmaBhagavan en er is ook meditatie en Darshan en Blessings van en met Sri AmmaBhagavan (naar verwachting in 2019).

Dit is voor iedereen die zou willen deelnemen aan het leger van Kalki.

Iedereen die bij zou willen bijdragen aan een betere wereld kan hieraan deelnemen.

Ook nieuwe mensen van buiten Oneness en O&O zijn welkom.

Er valt nog veel meer te vertellen, teveel voor 1 nieuwsbrief.

Ik houd jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en plannen van Sri AmmaBhagavan.

Voor de mensen die niet naar India kunnen, komt India bij je thuis:

· Iedere vrijdagavond om 19:00 uur een online gebed met Chandra via Zoom.

Dit zal ongeveer een kwartiertje duren, dus wil je je ook baden in de gebedsenergie, doe mee als je kunt. Geef het aan zoveel mogelijk mensen door, het is toegankelijk voor iedereen.

De vaste Zoomcode voor deze gebedsbijeenkomst is: 892 731 270

· Elke zondagavond – Grote Europese Zoom met Kumar - Kennis en gezamenlijke Soul Sync Meditatie, aanvang 19:00 uur tot 20:30 uur.

Vaste Zoomcode: 428 476 124

Dit zijn prachtige bijeenkomsten waarin Kumar naast kennis ook processen geeft.

De vorige maand ging het over verschillende aspecten van gezondheid.

De komende maand gaat het over verschillende aspecten van overvloed en rijkdom.

· Elke 3e zondag om 17:30 uur een Global Call

Begeleidt vanuit India met spirituele les en meditatie.

Iedereen kan hieraan deelnemen.

Meld je aan via deze link: www.oo.academy/globalcall

Als je hier je naam en mailadres opgeeft, krijg je de link thuisgestuurd, er is vertaling aanwezig.

· Elke 1ste zondagmorgen, aanvang 09:00 uur – Inspiratie en Meditatie met Chandra en/of Saumya.

De zoomcode is iedere maand hetzelfde: 768 510 5413

Sri Bhagavan: “Als je gepassioneerd bent, wil God je geven wat je zoekt.”


Contactgegevens:

Marcel van Nispen tel 06 30 51 54 85, e-mail:marcel.van.nispen@kpnmail.nl l

Jos van Haaren e-mail: josvhaaren@gmail.com

Jos, Marcel en Rob: e-mail:onenessenschede@ziggo.nl

Rob Rühmann tel 074- 737 01 41 mobiel 06 10 52 89 28 e-mail: rob@innercenter.nl

ZIJN-Meditatie cursus/The spiritual journey of Rob Rühmann

ZIJN-MEDITATIE CURSUS

Meditatie is in. En niet alleen bij mensen met een hang naar oosterse mystiek. Meditatie is hard op weg uit te groeien tot een algemeen medicijn tegen informatiestress en versnippering. Veel ziekenhuizen experimenteren al met meditatie voor patiënten. De vakbonden AbvaKabo, FNV en CNV Publieke Zaak onderzoeken het effect van meditatie op werknemers.

Bij   Inner Center wordt de ZIJN-Meditatie cursus gegeven in 7 stappen:

1. Informatie – bijeenkomst 1 uur

2. Persoonlijke instructie op afspraak 1 uur

3. Bevestiging juiste beoefening 1 tot 1½ uur

4. Uitwerking op geest/lichaam 1 tot 1½ uur

5. Yoga + ademhalingsoefening 1 tot 1½ uur

6. Belang van regelmaat 1 tot 1½ uur

7. Ontwaken/Verlichting 1 tot 1½ uur

De info – bijeenkomsten zijn op afspraak en kunnen ook op uitnodiging ter plaatse gegeven worden.

De instructie is altijd persoonlijk, de vervolgstappen zijn of individueel of in kleine groepjes.

Na de persoonlijke instructie kunt u meteen thuis, zelf 2 x per dag 15/20 min. de ZIJN-Meditatie toepassen. De stappen 2 t/m 5 worden zoveel mogelijk binnen een week gehouden.

De opbouw van de bijeenkomsten is steeds hetzelfde: eerst informatie dan meditatie. M.a.w. eerst krijgt u theorie + mogelijkheid tot vragen en dan de praktijk door toepassing v/d ZIJN-Meditatie.

Ook verdere begeleiding is eventueel mogelijk na afspraak.

Kosten: € 350,- ; voor het bedrijfsleven op aanvraag

De cursus wordt gegeven door Rob Rühmann die al sinds 1977 meditatie cursussen geeft.

De kunst van het alles laten ZIJN zoals het is

(Voor meer informatie of aanmelding: rob@innercenter.nl of tel. 074-73 70 141 of 06-10 52 89 28Na mijn 21 daags proces in november 2004 werd ik door mijn gids in India – Krishnaraj- gevraagd een verslag van mijn “spirituele” reis te maken voor een “eventueel” boek wat men in India wilde uitgeven.
Het is daarom in het Engels, maar ik wil het hier toch graag plaatsen omdat het misschien tot inspiratie voor anderen kan leiden. Zelf ben ik n.l. door- wat toen nog maar een manuscript was- Kiara Windrider’s boek “Vuur uit de Hemel” zo enthousiast geworden dat ik meteen naar India ben gegaan.


The spiritual journey of Rob Rühmann

My search began right from birth in seeking for happiness as is the case with everybody. That is why I became a mate on board of a ship to find my happiness at the other end of the world. Very soon I discovered that it could not be found somewhere else, it had to do with me. But it took some time before I started to look within. So I learned TM (Transcendental Meditation) in 1975, liked it so much that I became a TM-teacher in 1977. When I heard Maharishi saying “BLISS”, I knew that was what I wanted. I didn’t know what it exactly meant, but I wanted it.

I was happy being a TM-teacher, initiating over 1000 people, following a lot of TM-courses myself, undergoing Pancha Karma treatments and so on. But after 20 years I was not “enlightened” yet. My idea of enlightenment was being like Maharishi that is something very special, knowing everything, living in accordance with nature and so on. So I started to visit a lot of “Advaita teachers” and all of them told the same story. There is no “you”, the ego is something from the mind. I read also lots of spiritual books and after a few years I “knew” what enlightenment was as a concept. But Maharishi always said it was something to live, not to have as a concept. I became so disappointed that I stopped reading, stopped going after this and that.

And then somewhere in May 2001 I woke up in the morning and knew something had happened but I didn’t know what it was. I started to squeeze some oranges as I did for the last 15 years with a sort of mixer. I had to put three parts together to do that, but I couldn’t figure it out. I had to try several times before succeeding and I laughed and laughed.

Maharishi often said about enlightenment: “It can happen overnight” and I used that phrase always during my TM-instructions.

Life was nicer than before, there was more relaxation; but still there was somebody witnessing everything; there still was “a mind” with comments on what was happening.

In January 2003 there were big changes in the TM-movement, there were no more people who started with TM due to an enormous raise in price. I didn’t feel good with it and was waiting for something to happen to me, because for so long I was involved in spiritual practises.

In September 2004 I got a manuscript "Fire from Heaven"from Kiara Windrider from our TM-chairman Jacques Uijen and heard that Jacques was in India. When I read the manuscript I knew that this was what I was waiting for.

Within two weeks I got deeksha’s from Philippe de Vos from France and Rosemarijn van Wezemael from Belgium,  because the first Dutch group was still in India. End of October I went to a Bulldozer weekend with Freddy Nielsen. All the time I tried to register for the 21 day process inNovember 2004 but it was not possible. Suddenly there was a possibility for a few people to go to India and I was one of them.

We were so privileged to stay in Anandaloka 3 where Bhagavan also lives. So every Wednesday and Saturday we had Darshan with Bhagavan, which was so beautiful. More over during the course we were in small groups personally accompanied by the dasa’s; our dasa was Krishnaraj.

The whole process was so incredibly deep and each day more and more stillness, peace and oneness were experienced.

It started with a couple of days Samskarashuddi with Radhakrishna, which went very smooth. Then the deeksha’s were given and that was really so wonderful.

In 1978 I learned to practise the TM-sidhi’s: sutra’s-short sentences, words-thought from the level of the transcendence, which could give deep experiences. I practised the sidhi’s for over 20 years without results.

In India during the 21 day process after the very first deeksha’s I came to know what sidhi’s were meant for. Here are some experiences:

During lying down after the first deeksha in India, whenKrishnarajcame and suggested to say:

“You are not the body”. Immediately I was blown away in space, it was a tremendous feeling. I don’t know how long this state continued but I was lying there for hours. By coming back there was an experience of hearing the sound of the cd which was playing inside myself with every cell of my body, instead of outside with my ears.

After the second deeksha there was a feeling as if everything in my brain was taken out and the top of my head was gone, so it was in direct contact with the whole universe. There was an enormous silence, emptiness, freedom.

After the third deeksha during lying down, Krishnaraj said: “Ask Amma Bhagavan to give you an experience of Samadhi”. Again immediately I was totally gone for a long time. Krishnaraj noticed what happened, he later told me my breath immediately slowed down. I was lying in a strange, uncomfortable posture and later when he whispered something to me, “I” slowly came back.

After the fourth deeksha : “ Amma Bhagavan makes me see my thoughts are not my thoughts, my mind is not my mind and my body is not my body.” What happened was that there was the awareness of pain in different parts in the body, but there was no thinker. It just was bodily experiences without a person. And then by: “Amma Bhagavan gives me an experience beyond time and space” I again was gone completely. After a certain time thru bodily sensations there was again awareness but there was nobody, no person anymore.

After the fifth deeksha: “ Amma Bhagavan makes me see I am not a person but a lot of personalities” “I” totally became numb, everything dissolved, and there was only nothingness.

The next day everything was different, there was still more silence, more emptiness, there was just nobody anymore. When I talked about this with Krishnaraj, he said: “This is the state”. Then there was so much love, so much happiness.

After the sixth deeksha: “Ask God to reveal to you the oneness with him” and “Ask Amma Bhagavan to be friends” so much love flooded in.

After the seventh deeksha: “Ask Amma Bhagavan to fill your whole body with Golden Light” and Krishnaraj giving me a hug so much compassion was there.

After the eighth deeksha to end all craving, there was this very deep peace, this knowing that it is okay the way it is; the feeling it is all over now.

Deeksha nine was very, very special; the very first time it was given: the induction of a higher being. To be able to feel and give more compassion and love.I was totally gone for hours, just lying on the floor. I still can’t comprehend what had actually happened then.

Three days later I was back in Holland again, where on the day of arrival I  had a meeting in our meditation centre and gave deeksha which was really wonderful.

I had a week off from work in which I only enjoyed being in total bliss all the time.
Gradually “I” was coming back on earth and able to function normally again.
It is so fulfilling to give deeksha, in our centre we are now with 6 (six) deeksha-givers!
They went in January to India and in August another one is going.
So we have given deeksha to hundreds of people already and it is so rewarding to see people change, becoming more happy, more in oneness.
I have also participated in some events with Kiara and Grace for groups of two- till four hundred people.
It is amazing to see the power of deeksha increase so fast.
My life is so rewarding now, everything is going so naturally, nothing has to be done by “me”. Everything is taken care of.
I am very, very grateful to Amma Bhagavan, Krishnaraj as my guide and everybody who made this 21 day process to what it was, the dissolving of me and the beginning of LIVING IN JOY!


A few sentences about my present situation (may 2005):

In being a TM-teacher for 27 years I initiated over 1000 people into TM.

When I received the boon deeksha I had to give something in return and I promised Amma Bhagavan at first to give deeksha to over 1000 people in 27 months. After some calculating I changed that into 27 weeks.
I did the 21 days process in November 2004 and now at the beginning of May 2005 I have already given deeksha to over 1000 people.
Moreover the deeksha’s are becoming stronger by the day.
My love and gratitude towards Amma Bhagavan are beyond words.

Rob Rühmann