Oneness is geen religie of geloof.


Oneness is een innerlijke staat.

Oneness Enschede


Oneness Nederland


Oneness India


Sacred Chambers

Sacred Chambers voor iedereen gehouden door Marcel:

Bij Marcel van Nispen thuis - Snoekstraat 6 7559 MH Hengelo

Het is de moeite waard om af en toe voor een proces in de Sacred Chambers te komen voor:

· Innerlijke Stilte

· Een levende band met het Goddelijke dat jij in diepste wezen bent, jouw Hogere Zelf

· Groei in bewustzijn

· Genezen van klachten

· Helen van relaties

· Vrede in jezelf

· Om je wensen te vervullen

· Hulp bij het oplossen van problemen

· Om je hart te luchten,

· Het ervaren van liefde voor jezelf

· Een doorbraak in je proces.

De Stilte en Liefde zijn flink toegenomen in de Sacred Chambers en qua ervaring geeft het je een hart onder de riem om te zijn wie je bent.

Dag

Datum

Aanvang proces

Zaterdag

4 aug

13.00 uur

Zaterdag

18 aug

13.00 uur

Zaterdag

31 aug

13.00 uur

Kosten: geen, ook geen donaties of andere giften.

S.v.p. aanmelden, alleen op afspraak.

Tel 06-30 51 54 85 e-mail: marcel.van.nispen@kpnmail.nl


Sacred Chambers voor iedereen gehouden door Rob:

Rob houdt Sacred Chambers in Delden voor maximaal 2 mensen per keer, alleen op afspraak rob@innercenter.nl of 06-10 52 89 28

Voor meer info:  www.onenessnederland.nl

Agenda Oneness Enschede - Inner Center juli - aug 2018

Oneness bijeenkomst voor iedereen gehouden bij Ruimte voor Balans,

Adres: Potsweg 15-B 7523 CA Enschede

i.v.m. de vakantie zijn er hier GEEN gewone bijeenkomsten!

WEL bij Marcel, Snoekstr. 6 in Hengelo:

· Dinsdagavond 31 juli Vrede Soul Sync en Vrede deeksha

· Dinsdagavond 07 aug Vrede Soul Sync en Vrede deeksha

Aanvang 19:30 uur - Inloop vanaf 19:15uur - einde +/- 21:30 uur Kosten GEEN

Door de beoefening van de Vrede Deeksha en de Soul Sync voor Vrede openen we ons bewustzijn voor een diepere staat van vrede.

Oneness Enschede doet ook mee als Vredespunt op 19 Augustus.

We komen tezamen in de Ruimte voor Balans, aanvang 11:00 uur, deelname is gratis.


Oneness bijeenkomst voor Deekshagevers gehouden bij Jos van Haaren thuis
- aanvang 19:30 uur

Adres: Reygerhoftehoek 35a 7546 KB Enschede –

i.v.m. de vakantie zijn er hier GEEN bijeenkomsten!


Gedeelde smart is halve smart

Persoonlijke begeleiding door Rob en Marcel

Als Oneness Enschede -Inner Center hebben we de intentie om samen met jullie het innerlijk groeiproces aan te gaan. Dit houdt ook in dat we jullie graag bijstaan als je proces wat extra aandacht nodig heeft. Samen uit samen thuis. Ons advies is: blijf niet alleen in je eentje met je proces tobben.

Rob is beschikbaar voor een persoonlijk gesprek + begeleiding telefonisch of in Delden.

rob@innercenter.nl 06-10528928

Marcel combineert persoonlijke begeleiding op zaterdag in Hengelo met het proces in de Sri Amma Bhagavan Sacred Chambers. Tijdens het proces in de eerste kamer kan iedereen die dat wil zijn persoonlijk verhaal inbrengen. Innerlijke Integriteit is de basis om innerlijk te kunnen groeien en om hulp te kunnen ontvangen van het Goddelijke.

marcel.van.nispen@kpnmail.nl

Mega Wereldvrede Festival in Ekam, van 9 tot en met 19 augustus


Ohm Shanti, Shanti, Shanti,

Laat er vrede zijn in mijzelf.

Laat er vrede zijn in mijn familie.

Laat er vrede zijn in de wereld.

Lieve mensen,


Van 9 tot en met 19 augustus wordt in EKAM, India, het Wereldvrede Festival georganiseerd.

Elke dag komen daar 5000 mensen tezamen voor meditatie en verdieping van vrede in hun bewustzijn.

Het doel is om een golf van vrede te creëren in het bewustzijn van de mensheid.

Hoewel het wereldvrede festival georganiseerd wordt door de O&O Academy is deelname aan dit project open voor iedereen.

Hoe meer zielen hoe groter de impuls van vrede.

Op 19 augustus zijn er verspreid over de wereld 7000 Vredespunten waar mensen online verbonden zullen zijn met Ekam voor een speciale meditatie voor vrede.

Wereldwijd doen er op 19 augustus meer dan 350.000 mensen mee.


Doe je ook mee?

Laten we er samen een succes van maken!Je kunt op verschillende manieren deelnemen aan dit Wereldvrede Festival, b.v. door:


a) Persoonlijk aanwezig te zijn in Ekam gedurende de periode van 9 – 19 augustus.

b) Deel te nemen aan de wereldwijde meditatie op 19 augustus.

c) Als voorbereiding in de periode van 9 t/m 18 augustus online met Ekam deel te nemen aan de dagelijkse intentie voor vrede.

d) Als voorbereiding de komende weken de vrede in jezelf verdiepen door de Vredesdeeksha te geven (allen voor Deekshagevers) en te ontvangen en de beoefening van de Soul Sync Meditatie voor vrede.

Kom niet alleen - Breng s.v.p. je vrienden en vriendinnen mee op 19 Augustus, om samen een golf van vrede te creëren voor de wereld.Hieronder volgen meer inhoudelijke details m.b.t bovengenoemde punten.


a) Persoonlijk aanwezig zijn in Ekam gedurende de periode van 9 – 19 augustus.

Mocht je erbij willen zijn in Ekam in India neem dan even contact op met Rob voor de verdere informatie, rob@innercenter.nl

b) Wereldwijde meditatie op 19 augustus, ook in de Ruimte voor Balans in Enschede.

Oneness Enschede doet ook mee als Vredespunt op 19 Augustus.

We komen tezamen in de Ruimte voor Balans, aanvang 11:00 uur, deelname is gratis.

Om 12:30 is de speciale online meditatie met Ekam.

We verwachten dat het tot ongeveer 13:15 uur zal duren.

Adres: Potsweg 15-B 7523 CA Enschede.

Laat ons s.v.p. weten of je komt en met hoeveel je komt.

c) Als voorbereiding voor dit project en ter verdieping van vrede in jezelf bestaat er de mogelijkheid om in de periode van 9 t/m 18 augustus online verbonden te zijn met Ekam voor een dagelijkse intentie voor vrede.

Wat is eigenlijk vrede? Hoe zou je dat definiëren? Hoe zou je dat kunnen ervaren?

De O&O Academy heeft vrede opgedeeld in heel praktische aspecten waar we als mensheid heel dringend behoefte aan hebben.

In de periode van 9 t/m 18 augustus zal elke dag gewijd zijn aan een specifieke intentie om vrede voort te brengen.

Terwijl je mediteert om vrede voort te brengen in dat aspect voor vrede in de wereld, zal jij ook een zegening voor jezelf ontvangen van het universum.

De details om je dagelijks een ½ uur online te verbinden met Ekam volgen nog.


De 10 intenties voor wereldvrede:


1. De eerste intentie, 9 augustus.

Op 9 augustus zullen we een vredesintentie neerzetten om alle conflicten en oorlogen in de wereld te beëindigen.

Terwijl we vrede in de wereld wensen, zullen we een zegening / blessing ontvangen om de conflicten en oorlog in onszelf te verminderen.

Zonder individuen die vrede in zichzelf ervaren, is wereldvrede slechts een mooie ideologie.


2. De tweede intentie, 10 augustus.

Eén van de belangrijkste oorzaken van oorlog en conflicten in de wereld, is religieuze onverdraagzaamheid.

Op 10 augustus zullen we een vredesintentie in ons hart houden voor het ophouden van religieuze onverdraagzaamheid in de wereld.

De ware essentie van elke religie is het ervaren van verbinding met het Universum of het Goddelijke.

Op die dag zullen we een zegening ontvangen die onze eigen verbinding met het Universum of het Goddelijke krachtig maakt.


3. De derde intentie, 11 augustus.

Op 11 augustus zullen we een vredesintentie neerzetten om conflicten in families en huiselijk geweld te stoppen.

Wanneer families vredig worden, wordt ook onze samenleving vreedzamer.

Op die dag zullen we een zegening ontvangen voor vrede in onze eigen families.


4. De vierde intentie, 12 augustus.

Op 12 augustus zal de vredesintentie zijn om geweld tegen de natuur te stoppen.

De mensheid buit de natuur meedogenloos uit voor haar eigen egoïstische streven naar meer.

We weten dat het leven in de oceaan sterft en dat de oceanen vervuild zijn met plastic afval.

Onze wouden verdwijnen in een hoog tempo. De aarde is stervende.

Daarom zullen we een intentie in ons hart houden voor het floreren en goed gedijen van de natuur op aarde.

Vervolgens zullen wij een zegening ontvangen zodat onze eigen huizen met een overvloed aan positieve energieën doorstroomd zullen zijn.


5. De vijfde intentie, 13 augustus.

Op de 13de augustus zullen we een vredesintentie neerzetten voor het stoppen van wreedheden tegen dieren en planten.

Wetenschappers schatten dat 150 – 200 soorten van planten, insecten, vogels en zoogdieren elke 24 uur uitsterven.

Dit omdat mensen het natuurlijke ecosysteem van andere levensvormen vernietigen.

Uiteindelijk maken wij de weg vrij voor vernietiging van onze eigen soort.

Wat we nodig hebben is een collectief ontwaken tot een staat van mededogen voor alle vormen van leven.

Op deze dag zullen we zegeningen ontvangen zodat wij zelf zullen ontwaken tot een staat van mededogen en dat we werkelijk zorg gaan dragen voor het leven om ons heen.


6. De zesde intentie, 14 augustus.

Op deze dag zullen we een vredesintentie in ons hart houden om geweld tegen vrouwen te stoppen.

We zullen een zegening ontvangen zodat alle vrouwen in onze eigen levens gezegend zijn met een mooi leven, goede gezondheid, overvloed, en een vredige staat van zijn.

Je kunt dit wensen voor jezelf, of voor welke vrouw dan ook in je familie; zoals je partner, dochter, moeder, tante, je vriendinnen, of iemand die je graag mag.


7. De zevende intentie, 15 augustus.

Op 15 augustus zal de intentie zijn voor het stoppen van geweld tegen alle kinderen in de wereld.

Kinderen zijn de hulpeloze slachtoffers van oorlogen, terrorisme, conflicten rond ras en gemeenschap, en armoede in de wereld.

Die dag zullen we een zegening ontvangen zodat onze eigen kinderen en toekomstige generaties een vredig leven op de planeet zullen hebben.


8. De achtste intentie, 16 augustus.

Op 16 augustus, zullen we een vredesintentie in ons hart houden voor het ophouden van geweld in de denkgeest van de jonge mensen in de wereld.

Vandaag de dag, bezwijken jonge geesten aan terroristische ideeën en verslavingen.

We willen niet hulpeloos toekijken hoe jonge mensen hun leven vernietigen.

Die dag zullen we een zegening ontvangen voor de jongeren in ons leven; in onze familie, onze buurt.

Zodat zij een mooi leven zullen hebben en opbloeien en leven in vrede.


9. De negende intentie, 17 augustus.

We weten hoeveel geweld en bloedvergieten er door raciale discriminatie in de wereld is veroorzaakt.

Op 17 augustus zullen we een vredesintentie neerzetten voor het stoppen van raciale discriminatie in de wereld.

Deze dag ontvang je een zegening voor het ervaren van vervulling, liefde en respect van de gemeenschap en samenleving waar je deel van uitmaakt.


10. De tiende intentie, 18 augustus.

Op 18 augustus zullen we een vredesintentie in ons hart houden voor het stoppen van de economische uitbuiting van de aarde.

We worden zelf gezegend voor overvloed en welvaart in ons leven.


Is het niet vervullend om je met elk van deze aspecten van de wereld te verbinden, en zelf ook vredesintenties in je hart te houden?

Wij zijn deel van deze planeet en kunnen zo bijdragen aan haar heling.


Laat ons s.v.p. weten als je mee zou willen doen met de 10 intenties voor wereldvrede dan sturen we je de laatste details zodra deze bekend zijn.


Wat is de visie van het Wereldvrede Festival?

Volgens de oprichters van de O&O Academy, Krishnaji en Preethaji, is Wereldvrede veel meer dan het oplossen van problemen.

Vrede is een bewustzijnsstaat die de mensheid als geheel moet binnengaan om een betere wereld te creëren.

Dit zou dan onze volgende evolutionaire sprong zijn.

Zonder een vreedzaam bewustzijn zal elke vorm van vooruitgang ons uiteindelijk leiden tot grotere scheiding, verdeeldheid en conflicten.

Een vredig mens is een geschenk voor zijn/ haar familie, een indrukwekkende kracht ten goede in de wereld.


Wat is een vreedzaam bewustzijn?

Krishnaji omschrijft het als volgt:

Vrede is de afwezigheid van innerlijk conflict.

Vrede is de afwezigheid van een tegenstrijdige innerlijke dialoog.

Vrede is de afwezigheid van innerlijke haast die ons wegleidt van het leven.

Vrede is de beste zegening van het leven.


Hoe is het mogelijk dat we samen iets voor vrede in de wereld kunnen betekenen?

Individueel bewustzijn en wereld bewustzijn zijn niet gescheiden van elkaar.

Wat gebeurt in de wereld zal het individu beïnvloeden en wat er gebeurt met het individu zal de hele wereld beïnvloeden.

Het individu en de wereld zijn met elkaar verbonden in bewustzijn.

Hoe meer mensen een innerlijke staat van vreedzaam bewustzijn ervaren hoe vreedzamer de wereld om ons heen zal zijn.

Op basis van dit inzicht heeft de O&O Academy het initiatief genomen voor het Wereldvrede Festival in Ekam.


Wat is de bijzondere rol van Ekam?

Ekam is gebouwd op een heel bijzondere plek en de constructie is op basis van oude inzichten en wijsheid om de mensheid te helpen groeien in bewustzijn.

Elke ervaring in Ekam wordt vele malen versterkt, vreugde, vrede en verbondenheid.

Mensen die in Ekam te zijn geweest om daar te mediteren spreken van een mega transformerende ervaring.

Het zal een heel bijzondere ervaring zijn om op 19 Augustus vanuit 7000 Vredespunten op aarde verbonden te zijn met Ekam voor een speciale meditatie voor wereldvrede.

De 5000 mensen die in Ekam mediteren zullen dan verbonden zijn met de mensen die in de 7000 Vredespunten aanwezig zijn en andersom.


Het Wereldvredefestival is bedoeld om vanuit Ekam een golf van vrede te creëren in ons persoonlijke leven en in het bewustzijn van de mensheid.


Doe je mee?

Laten we er samen een succes van maken!


Wij wensen jullie allemaal een heel fijne vakantie!

Contactgegevens:

Marcel van Nispen tel 06 30 51 54 85, e-mail:marcel.van.nispen@kpnmail.nl l

Jos van Haaren e-mail: josvhaaren@gmail.com

Jos, Marcel en Rob: e-mail:onenessenschede@ziggo.nl

Rob Rühmann tel 074- 737 01 41 mobiel 06 10 52 89 28 e-mail: rob@innercenter.nl

ZIJN-Meditatie cursus/The spiritual journey of Rob Rühmann

ZIJN-MEDITATIE CURSUS

Meditatie is in. En niet alleen bij mensen met een hang naar oosterse mystiek. Meditatie is hard op weg uit te groeien tot een algemeen medicijn tegen informatiestress en versnippering. Veel ziekenhuizen experimenteren al met meditatie voor patiënten. De vakbonden AbvaKabo, FNV en CNV Publieke Zaak onderzoeken het effect van meditatie op werknemers.

Bij   Inner Center wordt de ZIJN-Meditatie cursus gegeven in 7 stappen:

1. Informatie – bijeenkomst 1 uur

2. Persoonlijke instructie op afspraak 1 uur

3. Bevestiging juiste beoefening 1 tot 1½ uur

4. Uitwerking op geest/lichaam 1 tot 1½ uur

5. Yoga + ademhalingsoefening 1 tot 1½ uur

6. Belang van regelmaat 1 tot 1½ uur

7. Ontwaken/Verlichting 1 tot 1½ uur

De info – bijeenkomsten zijn op afspraak en kunnen ook op uitnodiging ter plaatse gegeven worden.

De instructie is altijd persoonlijk, de vervolgstappen zijn of individueel of in kleine groepjes.

Na de persoonlijke instructie kunt u meteen thuis, zelf 2 x per dag 15/20 min. de ZIJN-Meditatie toepassen. De stappen 2 t/m 5 worden zoveel mogelijk binnen een week gehouden.

De opbouw van de bijeenkomsten is steeds hetzelfde: eerst informatie dan meditatie. M.a.w. eerst krijgt u theorie + mogelijkheid tot vragen en dan de praktijk door toepassing v/d ZIJN-Meditatie.

Ook verdere begeleiding is eventueel mogelijk na afspraak.

Kosten: € 350,- ; voor het bedrijfsleven op aanvraag

De cursus wordt gegeven door Rob Rühmann die al sinds 1977 meditatie cursussen geeft.

De kunst van het alles laten ZIJN zoals het is

(Voor meer informatie of aanmelding: rob@innercenter.nl of tel. 074-73 70 141 of 06-10 52 89 28Na mijn 21 daags proces in november 2004 werd ik door mijn gids in India – Krishnaraj- gevraagd een verslag van mijn “spirituele” reis te maken voor een “eventueel” boek wat men in India wilde uitgeven.
Het is daarom in het Engels, maar ik wil het hier toch graag plaatsen omdat het misschien tot inspiratie voor anderen kan leiden. Zelf ben ik n.l. door- wat toen nog maar een manuscript was- Kiara Windrider’s boek “Vuur uit de Hemel” zo enthousiast geworden dat ik meteen naar India ben gegaan.


The spiritual journey of Rob Rühmann

My search began right from birth in seeking for happiness as is the case with everybody. That is why I became a mate on board of a ship to find my happiness at the other end of the world. Very soon I discovered that it could not be found somewhere else, it had to do with me. But it took some time before I started to look within. So I learned TM (Transcendental Meditation) in 1975, liked it so much that I became a TM-teacher in 1977. When I heard Maharishi saying “BLISS”, I knew that was what I wanted. I didn’t know what it exactly meant, but I wanted it.

I was happy being a TM-teacher, initiating over 1000 people, following a lot of TM-courses myself, undergoing Pancha Karma treatments and so on. But after 20 years I was not “enlightened” yet. My idea of enlightenment was being like Maharishi that is something very special, knowing everything, living in accordance with nature and so on. So I started to visit a lot of “Advaita teachers” and all of them told the same story. There is no “you”, the ego is something from the mind. I read also lots of spiritual books and after a few years I “knew” what enlightenment was as a concept. But Maharishi always said it was something to live, not to have as a concept. I became so disappointed that I stopped reading, stopped going after this and that.

And then somewhere in May 2001 I woke up in the morning and knew something had happened but I didn’t know what it was. I started to squeeze some oranges as I did for the last 15 years with a sort of mixer. I had to put three parts together to do that, but I couldn’t figure it out. I had to try several times before succeeding and I laughed and laughed.

Maharishi often said about enlightenment: “It can happen overnight” and I used that phrase always during my TM-instructions.

Life was nicer than before, there was more relaxation; but still there was somebody witnessing everything; there still was “a mind” with comments on what was happening.

In January 2003 there were big changes in the TM-movement, there were no more people who started with TM due to an enormous raise in price. I didn’t feel good with it and was waiting for something to happen to me, because for so long I was involved in spiritual practises.

In September 2004 I got a manuscript "Fire from Heaven"from Kiara Windrider from our TM-chairman Jacques Uijen and heard that Jacques was in India. When I read the manuscript I knew that this was what I was waiting for.

Within two weeks I got deeksha’s from Philippe de Vos from France and Rosemarijn van Wezemael from Belgium,  because the first Dutch group was still in India. End of October I went to a Bulldozer weekend with Freddy Nielsen. All the time I tried to register for the 21 day process inNovember 2004 but it was not possible. Suddenly there was a possibility for a few people to go to India and I was one of them.

We were so privileged to stay in Anandaloka 3 where Bhagavan also lives. So every Wednesday and Saturday we had Darshan with Bhagavan, which was so beautiful. More over during the course we were in small groups personally accompanied by the dasa’s; our dasa was Krishnaraj.

The whole process was so incredibly deep and each day more and more stillness, peace and oneness were experienced.

It started with a couple of days Samskarashuddi with Radhakrishna, which went very smooth. Then the deeksha’s were given and that was really so wonderful.

In 1978 I learned to practise the TM-sidhi’s: sutra’s-short sentences, words-thought from the level of the transcendence, which could give deep experiences. I practised the sidhi’s for over 20 years without results.

In India during the 21 day process after the very first deeksha’s I came to know what sidhi’s were meant for. Here are some experiences:

During lying down after the first deeksha in India, whenKrishnarajcame and suggested to say:

“You are not the body”. Immediately I was blown away in space, it was a tremendous feeling. I don’t know how long this state continued but I was lying there for hours. By coming back there was an experience of hearing the sound of the cd which was playing inside myself with every cell of my body, instead of outside with my ears.

After the second deeksha there was a feeling as if everything in my brain was taken out and the top of my head was gone, so it was in direct contact with the whole universe. There was an enormous silence, emptiness, freedom.

After the third deeksha during lying down, Krishnaraj said: “Ask Amma Bhagavan to give you an experience of Samadhi”. Again immediately I was totally gone for a long time. Krishnaraj noticed what happened, he later told me my breath immediately slowed down. I was lying in a strange, uncomfortable posture and later when he whispered something to me, “I” slowly came back.

After the fourth deeksha : “ Amma Bhagavan makes me see my thoughts are not my thoughts, my mind is not my mind and my body is not my body.” What happened was that there was the awareness of pain in different parts in the body, but there was no thinker. It just was bodily experiences without a person. And then by: “Amma Bhagavan gives me an experience beyond time and space” I again was gone completely. After a certain time thru bodily sensations there was again awareness but there was nobody, no person anymore.

After the fifth deeksha: “ Amma Bhagavan makes me see I am not a person but a lot of personalities” “I” totally became numb, everything dissolved, and there was only nothingness.

The next day everything was different, there was still more silence, more emptiness, there was just nobody anymore. When I talked about this with Krishnaraj, he said: “This is the state”. Then there was so much love, so much happiness.

After the sixth deeksha: “Ask God to reveal to you the oneness with him” and “Ask Amma Bhagavan to be friends” so much love flooded in.

After the seventh deeksha: “Ask Amma Bhagavan to fill your whole body with Golden Light” and Krishnaraj giving me a hug so much compassion was there.

After the eighth deeksha to end all craving, there was this very deep peace, this knowing that it is okay the way it is; the feeling it is all over now.

Deeksha nine was very, very special; the very first time it was given: the induction of a higher being. To be able to feel and give more compassion and love.I was totally gone for hours, just lying on the floor. I still can’t comprehend what had actually happened then.

Three days later I was back in Holland again, where on the day of arrival I  had a meeting in our meditation centre and gave deeksha which was really wonderful.

I had a week off from work in which I only enjoyed being in total bliss all the time.
Gradually “I” was coming back on earth and able to function normally again.
It is so fulfilling to give deeksha, in our centre we are now with 6 (six) deeksha-givers!
They went in January to India and in August another one is going.
So we have given deeksha to hundreds of people already and it is so rewarding to see people change, becoming more happy, more in oneness.
I have also participated in some events with Kiara and Grace for groups of two- till four hundred people.
It is amazing to see the power of deeksha increase so fast.
My life is so rewarding now, everything is going so naturally, nothing has to be done by “me”. Everything is taken care of.
I am very, very grateful to Amma Bhagavan, Krishnaraj as my guide and everybody who made this 21 day process to what it was, the dissolving of me and the beginning of LIVING IN JOY!


A few sentences about my present situation (may 2005):

In being a TM-teacher for 27 years I initiated over 1000 people into TM.

When I received the boon deeksha I had to give something in return and I promised Amma Bhagavan at first to give deeksha to over 1000 people in 27 months. After some calculating I changed that into 27 weeks.
I did the 21 days process in November 2004 and now at the beginning of May 2005 I have already given deeksha to over 1000 people.
Moreover the deeksha’s are becoming stronger by the day.
My love and gratitude towards Amma Bhagavan are beyond words.

Rob Rühmann