Oneness is geen religie of geloof.


Oneness is een innerlijke staat.

Oneness Enschede


Oneness Nederland


Oneness India


Sacred Chambers 

De Sacred Chambers zijn een prachtige plek om het Licht van God (of de in de Vorm die jij verkiest) te ontmoeten en om de genade en nabijheid ervan te ervaren, zie ook de site van Oneness Nederland met veel informatie en ervaringen over het Sacred Chambers proces. www.onenessnederland.nl  

Sacred Chambers voor iedereen gehouden door Marcel:

Bij Marcel van Nispen thuis - Snoekstraat 6  7559 MH Hengelo

Vrijdag23  februari11.00 uur
Zaterdag03 maart11.00 uur
Vrijdag09 maart11.00 uur
Zaterdag10 maart11.00 uur
Zaterdag17 maart11.00 uur
Vrijdag23 maart11.00 uur
Zaterdag 24 maart 11.00 uur
Vrijdag 30 maart 11.00 uur

Kosten: geen, ook geen donaties 

S.v.p. aanmelden, alleen op afspraak.

Tel 06-30 51 54 85      e-mail: marcel.van.nispen@kpnmail.nl

Voor meer info: www.innercenter.nl of www.onenessnederland.nl


De Sacred Chambers gehouden door Rob Rühmann in Zenderen bij Onno en Luisa Harmsen zijn  gesloten i.v.m. de verhuizing van Onno en Luisa naar Oosterbeek. Na de verhuizing zal Rob de Sacred Chambers in Oosterbeek gaan doen.

Gedeelde smart is halve smart

Persoonlijke begeleiding door Rob en Marcel

Als Oneness Enschede -Inner Center hebben we de intentie om samen met jullie het innerlijk groeiproces aan te gaan. Dit houdt ook in dat we jullie graag bijstaan als je proces wat extra aandacht nodig heeft. Samen uit samen thuis. Ons advies is: blijf niet alleen in je eentje met je proces tobben.

Rob is beschikbaar voor een persoonlijk gesprek + begeleiding telefonisch of in Delden.  rob@innercenter.nl

Marcel combineert persoonlijke begeleiding op zaterdag in Hengelo met het proces in de Sri Amma Bhagavan Sacred Chambers. Tijdens het proces in de eerste kamer kan iedereen die dat wil zijn persoonlijk verhaal inbrengen. Innerlijke Integriteit is de basis om innerlijk te kunnen groeien en om hulp te kunnen ontvangen van het Goddelijke.        marcel.van.nispen@kpnmail.nl

Agenda Oneness Enschede - Inner Center februari/maart  2018

Oneness bijeenkomst voor iedereen gehouden bij Ruimte voor Balans

Adres: Potsweg 15-B 7523 CA Enschede

Dinsdagavond  20 febr door Jos. Diepe Meditatie – het praktische van het verschil tussen Hart en Denkgeest ervaren!

Dinsdagavond 6 maart door Marcel. Diepe Meditatie – neem je verantwoordelijkheid voor jouw “Mooie Staat van Zijn”?

Dinsdagavond  20 maart door Rob. Kom de India sfeer ervaren - verslag van Rob, Lennart en Henrique over hun ervaringen in India.

Aanvang 19:30 uur - Inloop vanaf 19:15uur - einde +/- 21:30 uur Kosten € 5, -

Meer informatie: www.onenessenschede.nl


Oneness bijeenkomst voor Deekshagevers gehouden bij Jos van Haaren thuis, aanvang 19:30 uur

Adres: Reygerhoftehoek 35a, Enschede – Kosten €5,

Woensdag 14 februari           – Thema: 64 Deeksha proces

Woensdag 28 februari          – vervalt i.v.m. vakantie van Jos, Rob en                                                      Chris

Woensdagavond 14 Maart   – Thema: 64 Deeksha proces

Woensdagavond 28 Maart   – Thema: Chakra Dhyana en rondje                                                       Deeksha


Deeksha voor Europa, elke maandagavond 20.00 uur

Elke maandagavond bundelen de Europese Deeskhagevers hun krachten om gezamenlijk iets te doen voor Europa. De intentie van de Deeksha: Groei van Oneness in Europa en dat steeds meer mensen het Fenomeen leren kennen en gebruik gaan maken van het Fenomeen.

Je kunt via Zoom inloggen: https://www.zoom.us/j/430260465

Zoom heeft maximaal 200 plekken, als zoom vol is kun je inloggen op: http://onenessteam.org/live/

De structuur van de avond ziet er als volgt uit:

  7 minuten meditatie

  7 keer de Moola Mantra (gezamenlijk)

  7 minuten - een Deeksha van 30 sec. voor personen die zich daarvoor aanmelden

  7 minuten – Groepsdeeksha voor de hele groep die meedoet

  7 minuten – Groepsdeeksha op de kaart van Europa van 20:30 tot 20:37

14 minuten – Oneness Meditatie (OM) als afsluiting

+ de Soul Sync Meditatie

NIEUWSBRIEF ONENESS ENSCHEDE - INNER CENTER  FEBRUARI/MAART 2018

Lieve mensen,

Bijgaand onze nieuwsbrief voor februari en maart.

Het is onze intentie om in de komende nieuwsbrieven en ook tijdens onze bijeenkomsten aandacht te besteden aan de nieuwe begrippen van de O&O Academie zoals een “Mooie Innerlijke Staat”, Ik-Bewustzijn en Een-Bewustzijn, de Kracht van de Bron en de Kracht van Bewustzijn. We gaan niet alleen de theorie behandelen maar met name het praktische nut ervan in het dagelijks leven, om je ervaring van het leven intenser en mooier te maken. Dit alles met in acht name van de gebruikelijke structuur van de avond, met 21 minuten Super Stilte meditatie aan het begin en de afsluiting met Deeksha aan het einde.

Wat is jouw innerlijke staat? (Door Marcel)

In de visie van de O&O Academy is het belangrijk dat je aandacht hebt voor je innerlijke staat.

Wie ben je als je niet bewust bent van je innerlijke staat? Je innerlijke staat is bepalend voor de kwaliteit van je leven. Je kunt mediteren en boeken lezen maar zonder aandacht voor je innerlijke staat is er geen fundament. Aandacht voor je innerlijke staat maakt je bewust van jouw innerlijke waarheid en is een natuurlijke manier om in Een-Bewustzijn te komen.

Twee weken geleden werd ik gebeld door iemand die haar frustratie uitte over iets en in dezelfde ademteug zei ze: “maar ik moet positief zijn”.  En met het idee dat ze positief moest zijn had ze geen aandacht meer voor haar innerlijke staat. Haar innerlijke waarheid was dat ze gefrustreerd was.

We hebben allemaal van dit soort momenten dat we een concept leven.

Onlangs vertelde Preethaji hier een prachtig verhaal over:

Een zwarte kraai vloog over een tuin met prachtige pauwen, ze liepen verfijnd en statig rond met hun prachtige verenkleed. De zwarte kraai werd er jaloers van en dacht als ik van die prachtige veren heb dan ben ik ook zo mooi als pauw. De zwarte kraai vloog de tuin in en verzamelde uitgevallen pauwenveren zoveel als hij kon en stopte die tussen zijn zwarte veren. Toen hij klaar was met het opsmukken van zichzelf met pauwenveren voelde de kraai zich als een pauw en heel trots ging hij te midden van alle pauwen lopen. Toen het begon te regenen zetten de pauwen hun staartveren op gingen ze prachtig dansen. De kraai probeerde ook zijn staart op te zetten maar door de regen vielen alle pauwenveren op de grond. De zwarte kraai was weer de zwarte kraai en droop heimelijk af.

Je dient authentiek te zijn en geen rolmodel waardoor je een geleend leven leidt.

Door je eigen leven te leiden groei je op een natuurlijke manier naar een Mooie Innerlijke Staat.

Bewustzijn kan zich alleen in twee staten uitdrukken:

Ik-Bewustzijn - is een staat die je ervaart als lijden en problemen.

Een-Bewustzijn is een staat vrij van innerlijk conflict waarin je tot leven komt.

Preethaji: Als Bewustzijn een spectrum is, dan is Ik-Bewustzijn aan de ene kant van dit spectrum en Een-Bewustzijn aan de andere kant. Ik-Bewustzijn is een staat van niet verbonden zijn, van afzondering, ontkoppelt zijn, je bent alleen maar met jezelf bezig. Een-Bewustzijn is een staat van verbonden zijn, een staat van alles omvatten, jij en je naasten zijn verbonden, jij bent in verbinding met jouw omgeving en met jezelf.

Alles wat je niet toestaat om jezelf te zijn is Ik-Bewustzijn, jaloezie, je schuldig voelen, oordelen, concepten leven, enz. Op deze momenten dien je te leren herkennen dat je in Ik-Bewustzijn leeft dan kun je de kunst leren om van Ik-bewustzijn naar Een-bewustzijn te gaan, om van een lijdende staat naar een mooie staat te gaan.

Dit is het moment om te pauzeren en de Serene Mind methode te beoefenen, het vraagt slechts drie minuten tijd en maakt echt een verschil in je leven.

Tips voor een goede dagelijkse routine:

Neem een paar keer per dag een moment om de ogen even te sluiten om jezelf de vraag te stellen: “In welke staat ben ik nu.”

Regelmatige uitvoeren van de Serene Mind oefening en de Soul Sync oefening.

(Ook als je geen stress ervaart is de Serene Mind dagelijks te beoefenen (routinematig) het zal helpen om je hersenen te transformeren. Het wordt aanbevolen om voorafgaand aan de Soul Sync oefening de Serene Mind te doen)

Aanmelden kan nog! - Cursus in India: REIS IN OVERVLOED - BEWUSTE SCHEPPER - 1 t/m 11 maart

De afgelopen maanden hebben we jullie geïnspireerd om deel te nemen aan deze unieke cursus die je leven transformeert door de Kracht van de Bron en de kracht van Bewustzijn die aanwezig is op de campus van de O&O Academy en Ekam. De Kracht blijft voortdurend aan intensiteit winnen.

Deze cursus loopt van 1 t/m 11 maart 2018 en Rob gaat mee als vertaler omdat er meer dan 10 mensen meegaan. Aansluitend is er nog een week bezoek gepland aan Ekam.

Het is goed om even contact op te nemen met Rob rob@innercenter.nl  / of via 06-10528928 als je plannen hebt om mee te gaan.

Nieuw op de dinsdagavond: Groeps-Deeksha voor een hulpverzoek van jezelf of iemand anders.

We gaan een nieuwe mogelijkheid creëren om een Groeps-Deeksha te geven aan mensen of dieren die extra hulp goed kunnen gebruiken. Je kunt een briefje schrijven voor jezelf of iemand anders, met de naam en de intentie waarvoor de Deeksha is. Schrijf de naam op het briefje + intentie waarvoor je hulp wilt, bij voorkeur in een vorm alsof het al verhoord is, bijvoorbeeld:

Marcel van Nispen

“Dank u wel voor de genezing van de ontstoken kies.”

Schrijf je intentie zo precies en specifiek mogelijk op. Je kunt ook kiezen voor een Jai Bolo gebed:

“Jai Bolo, dank u wel die ervoor gezorgd heeft dat de ontstoken kies genezen is, Sri Kalki Bhagavati Bhagavan Ki Jai. “

Alle briefjes komen in een schaal en aan het einde van elke dinsdagavondbijeenkomst geven we een Groeps-Deeksha aan alle briefjes in de schaal + een Gebed. We vragen jullie om de briefjes zou klein mogelijk te houden en dicht te vouwen. Elke eerste dinsdag van de maand beginnen we met een lege schaal. Met respect voor ieders privacy worden tweemaandelijks alle briefjes verbrand.

Elke eerste dinsdag van de maand kun je dan een nieuw briefje in de schaal leggen. Zo blijven de hulpverzoeken fris en word je gestimuleerd om stil te staan bij jouw leven voor het maken van een nieuwe intentie.

Naast het specifieke verzoek om hulp gaan we ook een algemene Groeps-Deeksha + gebed doen voor alle namen van de mensen in de schaal b.v. op de volgende wijze.

Een gezamenlijke Deeksha voor het hoogste goed van alle mensen waarvan de namen op de schaal liggen en vervulling van de wensen.

Een gezamenlijke Jai bolo, dank u wel die er voor gezorgd heeft dat alle mensen waarvan de namen op de schaal liggen materieel fysiek, psychisch, relationeel en spiritueel gezond en gelukkig zijn.

Een gezamenlijke Jai bolo, dank u wel die er voor gezorgd heeft dat de specifieke intenties van alle mensen waarvan de namen op de schaal liggen verhoord zijn.

Op deze manier gaan we van start en indien nodig kunnen we aanpassingen maken.

Houdt s.v.p. een notitieboekje bij met de wensen en datum van de briefjes die je in de schaal hebt gelegd en schrijf ook op wanneer ze verhoord zijn.

Voor de mensen die niet naar India kunnen, komt India bij je thuis!

Elke zondagavond – Grote Europese Soul Sync Meditatie, aanvang 20:00 uur tot 20:30 uur.

Je kunt via deze links inloggen http://onenessteam.org/zoom of https://www.zoom.us/j/110183644 Nodig ook andere mensen uit! Voorkennis is niet nodig. Dit is een begeleide meditatie.

Elke 3e zondag om 16:30 uur een Speciale Global Call

Begeleidt vanuit India met spirituele les en meditatie. Iedereen kan hieraan deelnemen. Meld je aan via deze link: www.oo.academy/globalcall Als je hier je naam en mailadres opgeeft krijg je de link thuis gestuurd, er is vertaling aanwezig.

Om in je agenda te zetten:

  1. S&S weekend - 21 - 22 april 2018 – Locatie in België.

De datum is gepland voor een nieuw S&S weekend waaraan gelijktijdig weer meerdere Europese landen zullen meedoen. De locatie is deze keer in België, zie https://onenessevenementen.be.

Het is goed om regelmatig aan zo’n transformerend weekend deel te nemen.

Laat ons s.v.p. weten wie er belangstelling heeft om te gaan, dan kunnen onderling het vervoer afstemmen.

OA weekend 26 - 27 mei 2018 – Ruimte voor Balans Enschede

Voor mensen die graag Deekshagever willen worden, maar ook voor diegenen die al Handson Deekshagever zij kunnen meedoen als opfrisser en ter verdieping.

In dit OA weekend leer en ervaar je vele stappen van Innerlijke groei en bewustwording:

•             8 groeistappen en inzicht in de innerlijke wetmatigheden van het leven

•             Relatieprocessen en transformatie van negatieve emoties

•             Alle processen worden ondersteund door Deeksha

•             Beoefening eeuwen oude meditatietechnieken, de zonnegroet – Surya Namaskare, en chakrameditatie – Chakra Dhyana

•             Initiatie tot “hands-on Deekshagever” – op zaterdagavond geef je zelf al je eerste Deeksha’s

•             Afsluiting met een intense verdieping door het Oneness Mukhti-Deekshaproces.

tijd:                       zaterdag 26 mei  - aanvang 09.00 uur – einde 19.30 uur

                              zondag 27 mei    – aanvang 09.30 uur – einde 17.30 uur

bijdrage:              €175,- als je voor de 1e keer deelneemt

€75, - voor de mensen die voor de 2e keer of vaker deelnemen

adres:                  Ruimte voor Balans  Potsweg 15b  Enschede (Overijssel)

Graag tijdig aanmelden bij Rob als je belangstelling hebt  rob@innercenter.nl   of via 06-10528928

Contactgegevens:

Marcel van Nispen tel 06 30 51 54 85,  e-mail:marcel.van.nispen@kpnmail.nl l

Jos van Haaren  e-mail: josvhaaren@gmail.com

Jos, Marcel en Rob:  e-mail:onenessenschede@ziggo.nl 

Rob Rühmann tel 074- 737 01 41  mobiel 06 10 52 89 28  e-mail: rob@innercenter.nl

ZIJN-Meditatie cursus/The spiritual journey of Rob Rühmann

ZIJN-MEDITATIE CURSUS

Meditatie is in. En niet alleen bij mensen met een hang naar oosterse mystiek. Meditatie is hard op weg uit te groeien tot een algemeen medicijn tegen informatiestress en versnippering. Veel ziekenhuizen experimenteren al met meditatie voor patiënten. De vakbonden AbvaKabo, FNV en CNV Publieke Zaak onderzoeken het effect van meditatie op werknemers.

Bij   Inner Center wordt de ZIJN-Meditatie cursus gegeven in 7 stappen:

1. Informatie – bijeenkomst 1 uur

2. Persoonlijke instructie op afspraak 1 uur

3. Bevestiging juiste beoefening 1 tot 1½ uur

4. Uitwerking op geest/lichaam 1 tot 1½ uur

5. Yoga + ademhalingsoefening 1 tot 1½ uur

6. Belang van regelmaat 1 tot 1½ uur

7. Ontwaken/Verlichting 1 tot 1½ uur

De info – bijeenkomsten zijn op afspraak en kunnen ook op uitnodiging ter plaatse gegeven worden.

De instructie is altijd persoonlijk, de vervolgstappen zijn of individueel of in kleine groepjes.

Na de persoonlijke instructie kunt u meteen thuis, zelf 2 x per dag 15/20 min. de ZIJN-Meditatie toepassen. De stappen 2 t/m 5 worden zoveel mogelijk binnen een week gehouden.

De opbouw van de bijeenkomsten is steeds hetzelfde: eerst informatie dan meditatie. M.a.w. eerst krijgt u theorie + mogelijkheid tot vragen en dan de praktijk door toepassing v/d ZIJN-Meditatie.

Ook verdere begeleiding is eventueel mogelijk na afspraak.

Kosten: € 350,- ; voor het bedrijfsleven op aanvraag

De cursus wordt gegeven door Rob Rühmann die al sinds 1977 meditatie cursussen geeft.

De kunst van het alles laten ZIJN zoals het is

(Voor meer informatie of aanmelding: rob@innercenter.nl of tel. 074-73 70 141 of 06-10 52 89 28Na mijn 21 daags proces in november 2004 werd ik door mijn gids in India – Krishnaraj- gevraagd een verslag van mijn “spirituele” reis te maken voor een “eventueel” boek wat men in India wilde uitgeven.
Het is daarom in het Engels, maar ik wil het hier toch graag plaatsen omdat het misschien tot inspiratie voor anderen kan leiden. Zelf ben ik n.l. door- wat toen nog maar een manuscript was- Kiara Windrider’s boek “Vuur uit de Hemel” zo enthousiast geworden dat ik meteen naar India ben gegaan.


The spiritual journey of Rob Rühmann

My search began right from birth in seeking for happiness as is the case with everybody. That is why I became a mate on board of a ship to find my happiness at the other end of the world. Very soon I discovered that it could not be found somewhere else, it had to do with me. But it took some time before I started to look within. So I learned TM (Transcendental Meditation) in 1975, liked it so much that I became a TM-teacher in 1977. When I heard Maharishi saying “BLISS”, I knew that was what I wanted. I didn’t know what it exactly meant, but I wanted it.

I was happy being a TM-teacher, initiating over 1000 people, following a lot of TM-courses myself, undergoing Pancha Karma treatments and so on. But after 20 years I was not “enlightened” yet. My idea of enlightenment was being like Maharishi that is something very special, knowing everything, living in accordance with nature and so on. So I started to visit a lot of “Advaita teachers” and all of them told the same story. There is no “you”, the ego is something from the mind. I read also lots of spiritual books and after a few years I “knew” what enlightenment was as a concept. But Maharishi always said it was something to live, not to have as a concept. I became so disappointed that I stopped reading, stopped going after this and that.

And then somewhere in May 2001 I woke up in the morning and knew something had happened but I didn’t know what it was. I started to squeeze some oranges as I did for the last 15 years with a sort of mixer. I had to put three parts together to do that, but I couldn’t figure it out. I had to try several times before succeeding and I laughed and laughed.

Maharishi often said about enlightenment: “It can happen overnight” and I used that phrase always during my TM-instructions.

Life was nicer than before, there was more relaxation; but still there was somebody witnessing everything; there still was “a mind” with comments on what was happening.

In January 2003 there were big changes in the TM-movement, there were no more people who started with TM due to an enormous raise in price. I didn’t feel good with it and was waiting for something to happen to me, because for so long I was involved in spiritual practises.

In September 2004 I got a manuscript "Fire from Heaven"from Kiara Windrider from our TM-chairman Jacques Uijen and heard that Jacques was in India. When I read the manuscript I knew that this was what I was waiting for.

Within two weeks I got deeksha’s from Philippe de Vos from France and Rosemarijn van Wezemael from Belgium,  because the first Dutch group was still in India. End of October I went to a Bulldozer weekend with Freddy Nielsen. All the time I tried to register for the 21 day process inNovember 2004 but it was not possible. Suddenly there was a possibility for a few people to go to India and I was one of them.

We were so privileged to stay in Anandaloka 3 where Bhagavan also lives. So every Wednesday and Saturday we had Darshan with Bhagavan, which was so beautiful. More over during the course we were in small groups personally accompanied by the dasa’s; our dasa was Krishnaraj.

The whole process was so incredibly deep and each day more and more stillness, peace and oneness were experienced.

It started with a couple of days Samskarashuddi with Radhakrishna, which went very smooth. Then the deeksha’s were given and that was really so wonderful.

In 1978 I learned to practise the TM-sidhi’s: sutra’s-short sentences, words-thought from the level of the transcendence, which could give deep experiences. I practised the sidhi’s for over 20 years without results.

In India during the 21 day process after the very first deeksha’s I came to know what sidhi’s were meant for. Here are some experiences:

During lying down after the first deeksha in India, whenKrishnarajcame and suggested to say:

“You are not the body”. Immediately I was blown away in space, it was a tremendous feeling. I don’t know how long this state continued but I was lying there for hours. By coming back there was an experience of hearing the sound of the cd which was playing inside myself with every cell of my body, instead of outside with my ears.

After the second deeksha there was a feeling as if everything in my brain was taken out and the top of my head was gone, so it was in direct contact with the whole universe. There was an enormous silence, emptiness, freedom.

After the third deeksha during lying down, Krishnaraj said: “Ask Amma Bhagavan to give you an experience of Samadhi”. Again immediately I was totally gone for a long time. Krishnaraj noticed what happened, he later told me my breath immediately slowed down. I was lying in a strange, uncomfortable posture and later when he whispered something to me, “I” slowly came back.

After the fourth deeksha : “ Amma Bhagavan makes me see my thoughts are not my thoughts, my mind is not my mind and my body is not my body.” What happened was that there was the awareness of pain in different parts in the body, but there was no thinker. It just was bodily experiences without a person. And then by: “Amma Bhagavan gives me an experience beyond time and space” I again was gone completely. After a certain time thru bodily sensations there was again awareness but there was nobody, no person anymore.

After the fifth deeksha: “ Amma Bhagavan makes me see I am not a person but a lot of personalities” “I” totally became numb, everything dissolved, and there was only nothingness.

The next day everything was different, there was still more silence, more emptiness, there was just nobody anymore. When I talked about this with Krishnaraj, he said: “This is the state”. Then there was so much love, so much happiness.

After the sixth deeksha: “Ask God to reveal to you the oneness with him” and “Ask Amma Bhagavan to be friends” so much love flooded in.

After the seventh deeksha: “Ask Amma Bhagavan to fill your whole body with Golden Light” and Krishnaraj giving me a hug so much compassion was there.

After the eighth deeksha to end all craving, there was this very deep peace, this knowing that it is okay the way it is; the feeling it is all over now.

Deeksha nine was very, very special; the very first time it was given: the induction of a higher being. To be able to feel and give more compassion and love.I was totally gone for hours, just lying on the floor. I still can’t comprehend what had actually happened then.

Three days later I was back in Holland again, where on the day of arrival I  had a meeting in our meditation centre and gave deeksha which was really wonderful.

I had a week off from work in which I only enjoyed being in total bliss all the time.
Gradually “I” was coming back on earth and able to function normally again.
It is so fulfilling to give deeksha, in our centre we are now with 6 (six) deeksha-givers!
They went in January to India and in August another one is going.
So we have given deeksha to hundreds of people already and it is so rewarding to see people change, becoming more happy, more in oneness.
I have also participated in some events with Kiara and Grace for groups of two- till four hundred people.
It is amazing to see the power of deeksha increase so fast.
My life is so rewarding now, everything is going so naturally, nothing has to be done by “me”. Everything is taken care of.
I am very, very grateful to Amma Bhagavan, Krishnaraj as my guide and everybody who made this 21 day process to what it was, the dissolving of me and the beginning of LIVING IN JOY!


A few sentences about my present situation (may 2005):

In being a TM-teacher for 27 years I initiated over 1000 people into TM.

When I received the boon deeksha I had to give something in return and I promised Amma Bhagavan at first to give deeksha to over 1000 people in 27 months. After some calculating I changed that into 27 weeks.
I did the 21 days process in November 2004 and now at the beginning of May 2005 I have already given deeksha to over 1000 people.
Moreover the deeksha’s are becoming stronger by the day.
My love and gratitude towards Amma Bhagavan are beyond words.

Rob Rühmann