Oneness is geen religie of geloof.


Oneness is een innerlijke staat.

Oneness Enschede


Oneness Nederland


Oneness India


Sacred Chambers

Sacred Chambers voor iedereen gehouden door Marcel:

Bij Marcel van Nispen thuis - Snoekstraat 6 7559 MH Hengelo

Het is de moeite waard om af en toe voor een proces in de Sacred Chambers te komen voor:

· Innerlijke Stilte

· Een levende band met het Goddelijke dat jij in diepste wezen bent, jouw Hogere Zelf

· Groei in bewustzijn

· Genezen van klachten

· Helen van relaties

· Vrede in jezelf

· Om je wensen te vervullen

· Hulp bij het oplossen van problemen

· Om je hart te luchten,

· Het ervaren van liefde voor jezelf

· Een doorbraak in je proces.

De Stilte en Liefde zijn flink toegenomen in de Sacred Chambers en qua ervaring geeft het je een hart onder de riem om te zijn wie je bent.

Dag

Datum

Aanvang proces

Vrijdag

20 juli11.00 uur

Zaterdag

21 juli

11.00 uur

Zaterdag

28 juli

13.00 uur

Kosten: geen, ook geen donaties of andere giften.

S.v.p. aanmelden, alleen op afspraak.

Tel 06-30 51 54 85 e-mail: marcel.van.nispen@kpnmail.nl


Sacred Chambers voor iedereen gehouden door Rob:

Rob houdt Sacred Chambers in Delden voor maximaal 2 mensen per keer, alleen op afspraak rob@innercenter.nl of 06-10 52 89 28

Voor meer info: www.innercenter.nl of www.onenessnederland.nl


Agenda Oneness Enschede - Inner Center juni - juli 2018

Oneness bijeenkomst voor iedereen gehouden bij Ruimte voor Balans,

Adres: Potsweg 15-B 7523 CA Enschede

· Dinsdagavond 3 juli door Jos. Diepe Meditatie – “Lijden is een verhaal” Hoezo?

· Dinsdagavond 17 juli door Marcel. Diepe Meditatie – Vrede begint in jezelf

Aanvang 19:30 uur - Inloop vanaf 19:15uur - einde +/- 21:30 uur Kosten € 5, -

Meer informatie: www.onenessenschede.nl


Oneness bijeenkomst voor Deekshagevers gehouden bij Jos van Haaren thuis - aanvang 19:30 uur
Adres: Reygerhoftehoek 35a 7546 KB Enschede – Kosten deze 2x GEEN

Woensdag 27 juni – Diepe staat van vrede - Vrede Deeksha en Soul Sync voor Vrede

Woensdag 11 juli – Diepe staat van vrede - Vrede Deeksha en Soul Sync voor Vrede

De komende twee woensdagavonden staan helemaal in het teken van voorbereiding op 19 augustus waar Oneness Enschede meedoet als Wereldvredepunt.

Door de beoefening van de Vrede Deeksha en de Soul Sync voor Vrede openen we ons bewustzijn voor een diepere staat van vrede.

Om het voor iedereen mogelijk te maken om mee te doen, zijn er geen kosten verbonden aan 19 augustus en aan deze woensdagavonden als voorbereiding daarop.


Gedeelde smart is halve smart

Persoonlijke begeleiding door Rob en Marcel

Als Oneness Enschede -Inner Center hebben we de intentie om samen met jullie het innerlijk groeiproces aan te gaan. Dit houdt ook in dat we jullie graag bijstaan als je proces wat extra aandacht nodig heeft. Samen uit samen thuis. Ons advies is: blijf niet alleen in je eentje met je proces tobben.

Rob is beschikbaar voor een persoonlijk gesprek + begeleiding telefonisch of in Delden.

rob@innercenter.nl 06-10528928

Marcel combineert persoonlijke begeleiding op zaterdag in Hengelo met het proces in de Sri Amma Bhagavan Sacred Chambers. Tijdens het proces in de eerste kamer kan iedereen die dat wil zijn persoonlijk verhaal inbrengen. Innerlijke Integriteit is de basis om innerlijk te kunnen groeien en om hulp te kunnen ontvangen van het Goddelijke.

marcel.van.nispen@kpnmail.nl

NIEUWSBRIEF ONENESS ENSCHEDE - INNER CENTER JUNI - JULI 2018

Lieve mensen,

Bijgaand onze gecombineerde nieuwsbrief voor juni en juli.

Er is veel nieuws dat we graag met jullie willen delen.


9 - 19 augustus Wereldvrede festival in Ekam.

Van 9 tot 19 augustus wordt in EKAM het Wereldvrede festival georganiseerd.

Zie bijgaande videoboodschap van Krishnaji:

Bijgaand onze gecombineerde nieuwsbrief voor juni en juli.

Er is veel nieuws dat we graag met jullie willen delen.


9 - 19 augustus Wereldvrede festival in Ekam.

Van 9 tot 19 augustus wordt in EKAM het Wereldvrede festival georganiseerd.

Zie bijgaande videoboodschap van Krishnaji: https://vimeo.com/273478079?inf_contact_key=be20ae12f142c4bfad41c18a681b7dbb320929fb50808f7d3716b9ab5817a907


Op 19 augustus de laatste dag van het festival, is Ekam verbonden met 7000 Vredespunten over de gehele wereld. Oneness Enschede doet ook mee als Vredespunt.

Alle 7000 Vredespunten zijn verbonden met Ekam waar 5000 mensen zullen mediteren.

Andersom ook, Ekam en alle 5000 mediterenden, zullen verbonden zijn met de 7000 Vredespunten.

Het ideaal is op om elk Vredespunt met minimaal 49 mensen verzameld te zijn.

In totaal doen wereldwijd ruim 350.000 mensen mee aan dit vredesproject.


De visie van het festival is dat:

Wereldvrede veel meer is dan het oplossen van problemen.

Vrede is een bewustzijnsstaat die de mensheid als geheel moet binnengaan om een betere wereld te creëren.

Dit zou dan onze volgende evolutionaire sprong zijn.

Zonder een vreedzaam bewustzijn zal elke vorm van vooruitgang ons uiteindelijk leiden tot grotere scheiding, verdeeldheid en conflicten.

Een vredig mens is een geschenk voor zijn/ haar familie, een indrukwekkende kracht ten goede in de wereld.


Wat is een vreedzaam bewustzijn?

Krishnaji omschrijft het als volgt:

Vrede is de afwezigheid van innerlijk conflict.

Vrede is de afwezigheid van een tegenstrijdige innerlijke dialoog.

Vrede is de afwezigheid van innerlijke haast die ons wegleidt van het leven.

Vrede is de beste zegening van het leven.


Iedere Deekshagever kan zich aanmelden als Vredestichter: www.ekamworldpeacefestival.com/?lang=nl

Als Vredestichter ontvang je de komende weken tot 9 augustus elke zondagmiddag om 17:00 uur een online training als voorbereiding om te groeien in een bewustzijnsstaat van vrede.

Je leert ook een speciale Deeksha voor vrede te geven en een Soul Sync oefening voor vrede.


19 aug. – Ruimte voor Balans - Oneness Enschede neemt deel als Vredespunt, deelname is gratis.

Oneness Enschede zal de komende bijeenkomsten op dinsdag en woensdag helemaal afstemmen om samen te groeien in Vredesbewustzijn zodat we goed voorbereid zijn op 19 augustus.


19 Augustus komen bij elkaar in de Ruimte voor Balans en zijn dan om 12:30 uur verbonden met Ekam en de 7000 Vredespunten over de gehele wereld.

We gaan dan samen een speciale meditatie voor vrede doen.

Dit gaat een heel unieke en krachtige gebeurtenis worden.

Reserveer s.v.p. 19 augustus alvast in je agenda, meer details over deze dag volgen nog.

I.v.m. de organisatie ervan vragen we jullie om je bij ons aan te melden, rob@innercenter.nl

Rob en Marcel zijn zo geïnspireerd door dit Wereldvrede festival dat zij privé de komende weken bij hun thuis aan alle Deekshagevers de mogelijkheid bieden om de Deeksha voor Vrede te leren geven en de aangepaste Soul Sync voor Vrede gezamenlijk te beoefenen.

Dit graag op afspraak.


Uitnodiging van de O&O Academy:

De Oude Wijzen beëindigden elk gebed met Shanti, Shanti, Shantihi. (Vrede, Vrede, Vrede.)

Ook veel Vedische oude teksten beginnen en eindigen met VREDE. VREDE. VREDE.

Ze zeiden: "Laat er Vrede in ons bewustzijn zijn.

Laat er vrede zijn in ons leven en de levens van onze dierbaren.

Laat er vrede zijn in de wereld om ons heen. "

Waarom werd deze zegening van vrede zo door al de Oude Wijzen zozeer gewaardeerd?

In elke taal van de wereld is vrede de meest uitgelezen zegen.

Zonder vrede wordt ons hart verwondt door conflict.

Laten we ontwaken voor vrede in ons eigen bewustzijn.

Laten we 19 augustus wereldwijd samenkomen in vredesbewustzijn en de loop van de mensheid veranderen van conflict naar vrede.


Een prachtige tekst van Sri Bhagavan over God:

"Er is slechts één God, maar met een andere essentie in zijn verschillende manifestaties.

Je moet transcenderen en tot dit besef komen dat alle vormen van God, God zijn.

Wat je moet begrijpen is dat er alleen God is en dat alles God is.

Jij bent ook God.

Je bent een krachtig wezen, dat vol zit met gebrekkige gedachten, concepten en mentale kaders.

Jij bent God die verkeerd is gegaan!

Dat is waarom, we van plan zijn om je naar eenheid tussen jou en je God te leiden.

De snelste weg naar Godrealisatie is dat je je beperkte percepties, concepten en beelden die je van God hebt gebouwd transcendeert.

God is een liefhebbende, niet-oordelende vriend.

Begin het goddelijke in alles en elk wezen te zien en te accepteren.”


Sri Bhagavan is weer goed gezond en wordt steeds meer actief.

De bovenstaande prachtige tekst is een mooie opstap om jullie te informeren dat Sri Bhagavan steeds meer actief wordt en dagelijks vele mensen inspireert.

Vorig jaar is Sri Bhagavan met pensioen gegaan (ook vanwege zijn gezondheid) en heeft hij de dagelijkse leiding van de Oneness Universiteit overgedragen aan zijn zoon Krishna en schoondochter Preetha.

Maar nu Sri Bhagavan weer gezond is, is hij zelf ook weer actief met zijn missie bezig.

Dit doet hij onafhankelijk van de O&O Academy maar het is niet zo dat ze elkaar tegenwerken, integendeel.

Om misverstanden te voorkomen heeft Sri Bhagavan recent de volgende verklaring afgegeven:

“De Family of the Divine groepen en Divine Light programma's zijn in het leven geroepen om die zoekers te helpen en te begeleiden die geïnteresseerd zijn in het ontdekken en verkennen van het Pad van Genade.

Er is je gevraagd om een verklaring te overleggen om er achter te komen of je geïnteresseerd was, en ook om te zien of je vrij was van obstakels die je onderzoek in de weg zouden kunnen staan.

Enkele mensen hebben de onjuiste conclusie getrokken dat ze niet in aanmerking komen als ze deelnemen aan O&O programma's of EKAM programma's.

Integendeel, bovenstaande programma's zullen juist helpen om de Weg van Genade te verkennen, als je geïnteresseerd bent.

Wij raden deelname aan deze programma's zelfs aan.

We hopen hiermee meer duidelijkheid te hebben verschaft.”

Sri Bhagavan heeft twee nieuwe groepen in het leven geroepen.

Eerst waren de groepen per werelddeel maar de belangstelling voor deze groepen onder leiding van Sri Bhagavan was zo groot dat inmiddels verschillende landen al een eigen groep hebben.

In ons geval vormen Nederland en België samen een groep. De ene is de HappyWorldNederland Belgie WhatsAppgroep en de andere is de BENL Family of the Divine Telegramgroep.

De HappyWorldNederlandBelgie WhatsAppgroep is voor iedereen toegankelijk en met name bedoeld om ervaringen uit te wisselen naar aanleiding van de dagelijkse Teachings van Sri Bhagavan.

Ook is er de mogelijkheid om je proces te delen, of om hulp te vragen in de vorm van inzicht of een gebed.

Sri Bhagavan is lid van deze groepen en reageert soms ook.

Alleen al het feit dat Sri Bhagavan deel uit maakt van deze groepen geeft zo’n kracht aan het bewustzijn, je voelt letterlijk zijn aanwezigheid.

De BENL Family of the Divine Telegramgroep is speciaal bedoeld voor mensen die een heel sterke band willen met hun Goddelijke en Sri Bhagavan begeleidt de mensen in dit proces.

Als je belangstelling hebt dan kun je je hiervoor apart aanmelden bij Sasja, de beheerder van deze groepen, je kunt je aanmelden via haar met Rob als tussenpersoon.


Nieuw: Iedere vrijdagavond om 18:30 uur een online gebed met Chandra via Zoom

Dit zal ongeveer een kwartiertje duren, dus wil je je ook baden in de gebedsenergie, doe mee als je kunt. Geef het aan zoveel mogelijk mensen door, het is toegankelijk voor iedereen.

De vaste Zoomcode voor deze gebedsbijeenkomst is: 892 731 270


Voor de mensen die niet naar India kunnen, komt India bij je thuis!

· Elke zondagavond – Grote Europese Soul Sync Meditatie, aanvang 20:00 uur tot 20:30 uur.

Je kunt via deze links inloggen http://onenessteam.org/zoom of https://www.zoom.us/j/428476124

Nodig ook andere mensen uit! Voorkennis is niet nodig. Dit is een begeleide meditatie.

•      Elke zondagmiddag (tot 9 augustus) om 17:00 uur een Ekam Wereldvrede Council Call
Een online training als voorbereiding om te groeien in een bewustzijnsstaat van vrede.

· Elke 3e zondag om 18:00 uur een Global Call

Begeleidt vanuit India met spirituele les en meditatie. Iedereen kan hieraan deelnemen. Meld je aan via deze link: www.oo.academy/globalcall Als je hier je naam en mailadres opgeeft, krijg je de link thuisgestuurd, er is vertaling aanwezig.

· Elke 1ste zondagmorgen, aanvang 09:00 uur – Inspiratie en Meditatie met Chandra en/of Saumya.

De zoomcode is iedere maand hetzelfde: 768 510 5413


Woensdag 11 juli en Dinsdag 17 juli zijn de laatste bijeenkomsten voor de vakantie, we beginnen dan weer                                                                 op Dinsdag 4 september.

                                        Wij wensen jullie vast allemaal een heel fijne vakantie!

Contactgegevens:

Marcel van Nispen tel 06 30 51 54 85, e-mail:marcel.van.nispen@kpnmail.nl l

Jos van Haaren e-mail: josvhaaren@gmail.com

Jos, Marcel en Rob: e-mail:onenessenschede@ziggo.nl

Rob Rühmann tel 074- 737 01 41 mobiel 06 10 52 89 28 e-mail: rob@innercenter.nl

ZIJN-Meditatie cursus/The spiritual journey of Rob Rühmann

ZIJN-MEDITATIE CURSUS

Meditatie is in. En niet alleen bij mensen met een hang naar oosterse mystiek. Meditatie is hard op weg uit te groeien tot een algemeen medicijn tegen informatiestress en versnippering. Veel ziekenhuizen experimenteren al met meditatie voor patiënten. De vakbonden AbvaKabo, FNV en CNV Publieke Zaak onderzoeken het effect van meditatie op werknemers.

Bij   Inner Center wordt de ZIJN-Meditatie cursus gegeven in 7 stappen:

1. Informatie – bijeenkomst 1 uur

2. Persoonlijke instructie op afspraak 1 uur

3. Bevestiging juiste beoefening 1 tot 1½ uur

4. Uitwerking op geest/lichaam 1 tot 1½ uur

5. Yoga + ademhalingsoefening 1 tot 1½ uur

6. Belang van regelmaat 1 tot 1½ uur

7. Ontwaken/Verlichting 1 tot 1½ uur

De info – bijeenkomsten zijn op afspraak en kunnen ook op uitnodiging ter plaatse gegeven worden.

De instructie is altijd persoonlijk, de vervolgstappen zijn of individueel of in kleine groepjes.

Na de persoonlijke instructie kunt u meteen thuis, zelf 2 x per dag 15/20 min. de ZIJN-Meditatie toepassen. De stappen 2 t/m 5 worden zoveel mogelijk binnen een week gehouden.

De opbouw van de bijeenkomsten is steeds hetzelfde: eerst informatie dan meditatie. M.a.w. eerst krijgt u theorie + mogelijkheid tot vragen en dan de praktijk door toepassing v/d ZIJN-Meditatie.

Ook verdere begeleiding is eventueel mogelijk na afspraak.

Kosten: € 350,- ; voor het bedrijfsleven op aanvraag

De cursus wordt gegeven door Rob Rühmann die al sinds 1977 meditatie cursussen geeft.

De kunst van het alles laten ZIJN zoals het is

(Voor meer informatie of aanmelding: rob@innercenter.nl of tel. 074-73 70 141 of 06-10 52 89 28Na mijn 21 daags proces in november 2004 werd ik door mijn gids in India – Krishnaraj- gevraagd een verslag van mijn “spirituele” reis te maken voor een “eventueel” boek wat men in India wilde uitgeven.
Het is daarom in het Engels, maar ik wil het hier toch graag plaatsen omdat het misschien tot inspiratie voor anderen kan leiden. Zelf ben ik n.l. door- wat toen nog maar een manuscript was- Kiara Windrider’s boek “Vuur uit de Hemel” zo enthousiast geworden dat ik meteen naar India ben gegaan.


The spiritual journey of Rob Rühmann

My search began right from birth in seeking for happiness as is the case with everybody. That is why I became a mate on board of a ship to find my happiness at the other end of the world. Very soon I discovered that it could not be found somewhere else, it had to do with me. But it took some time before I started to look within. So I learned TM (Transcendental Meditation) in 1975, liked it so much that I became a TM-teacher in 1977. When I heard Maharishi saying “BLISS”, I knew that was what I wanted. I didn’t know what it exactly meant, but I wanted it.

I was happy being a TM-teacher, initiating over 1000 people, following a lot of TM-courses myself, undergoing Pancha Karma treatments and so on. But after 20 years I was not “enlightened” yet. My idea of enlightenment was being like Maharishi that is something very special, knowing everything, living in accordance with nature and so on. So I started to visit a lot of “Advaita teachers” and all of them told the same story. There is no “you”, the ego is something from the mind. I read also lots of spiritual books and after a few years I “knew” what enlightenment was as a concept. But Maharishi always said it was something to live, not to have as a concept. I became so disappointed that I stopped reading, stopped going after this and that.

And then somewhere in May 2001 I woke up in the morning and knew something had happened but I didn’t know what it was. I started to squeeze some oranges as I did for the last 15 years with a sort of mixer. I had to put three parts together to do that, but I couldn’t figure it out. I had to try several times before succeeding and I laughed and laughed.

Maharishi often said about enlightenment: “It can happen overnight” and I used that phrase always during my TM-instructions.

Life was nicer than before, there was more relaxation; but still there was somebody witnessing everything; there still was “a mind” with comments on what was happening.

In January 2003 there were big changes in the TM-movement, there were no more people who started with TM due to an enormous raise in price. I didn’t feel good with it and was waiting for something to happen to me, because for so long I was involved in spiritual practises.

In September 2004 I got a manuscript "Fire from Heaven"from Kiara Windrider from our TM-chairman Jacques Uijen and heard that Jacques was in India. When I read the manuscript I knew that this was what I was waiting for.

Within two weeks I got deeksha’s from Philippe de Vos from France and Rosemarijn van Wezemael from Belgium,  because the first Dutch group was still in India. End of October I went to a Bulldozer weekend with Freddy Nielsen. All the time I tried to register for the 21 day process inNovember 2004 but it was not possible. Suddenly there was a possibility for a few people to go to India and I was one of them.

We were so privileged to stay in Anandaloka 3 where Bhagavan also lives. So every Wednesday and Saturday we had Darshan with Bhagavan, which was so beautiful. More over during the course we were in small groups personally accompanied by the dasa’s; our dasa was Krishnaraj.

The whole process was so incredibly deep and each day more and more stillness, peace and oneness were experienced.

It started with a couple of days Samskarashuddi with Radhakrishna, which went very smooth. Then the deeksha’s were given and that was really so wonderful.

In 1978 I learned to practise the TM-sidhi’s: sutra’s-short sentences, words-thought from the level of the transcendence, which could give deep experiences. I practised the sidhi’s for over 20 years without results.

In India during the 21 day process after the very first deeksha’s I came to know what sidhi’s were meant for. Here are some experiences:

During lying down after the first deeksha in India, whenKrishnarajcame and suggested to say:

“You are not the body”. Immediately I was blown away in space, it was a tremendous feeling. I don’t know how long this state continued but I was lying there for hours. By coming back there was an experience of hearing the sound of the cd which was playing inside myself with every cell of my body, instead of outside with my ears.

After the second deeksha there was a feeling as if everything in my brain was taken out and the top of my head was gone, so it was in direct contact with the whole universe. There was an enormous silence, emptiness, freedom.

After the third deeksha during lying down, Krishnaraj said: “Ask Amma Bhagavan to give you an experience of Samadhi”. Again immediately I was totally gone for a long time. Krishnaraj noticed what happened, he later told me my breath immediately slowed down. I was lying in a strange, uncomfortable posture and later when he whispered something to me, “I” slowly came back.

After the fourth deeksha : “ Amma Bhagavan makes me see my thoughts are not my thoughts, my mind is not my mind and my body is not my body.” What happened was that there was the awareness of pain in different parts in the body, but there was no thinker. It just was bodily experiences without a person. And then by: “Amma Bhagavan gives me an experience beyond time and space” I again was gone completely. After a certain time thru bodily sensations there was again awareness but there was nobody, no person anymore.

After the fifth deeksha: “ Amma Bhagavan makes me see I am not a person but a lot of personalities” “I” totally became numb, everything dissolved, and there was only nothingness.

The next day everything was different, there was still more silence, more emptiness, there was just nobody anymore. When I talked about this with Krishnaraj, he said: “This is the state”. Then there was so much love, so much happiness.

After the sixth deeksha: “Ask God to reveal to you the oneness with him” and “Ask Amma Bhagavan to be friends” so much love flooded in.

After the seventh deeksha: “Ask Amma Bhagavan to fill your whole body with Golden Light” and Krishnaraj giving me a hug so much compassion was there.

After the eighth deeksha to end all craving, there was this very deep peace, this knowing that it is okay the way it is; the feeling it is all over now.

Deeksha nine was very, very special; the very first time it was given: the induction of a higher being. To be able to feel and give more compassion and love.I was totally gone for hours, just lying on the floor. I still can’t comprehend what had actually happened then.

Three days later I was back in Holland again, where on the day of arrival I  had a meeting in our meditation centre and gave deeksha which was really wonderful.

I had a week off from work in which I only enjoyed being in total bliss all the time.
Gradually “I” was coming back on earth and able to function normally again.
It is so fulfilling to give deeksha, in our centre we are now with 6 (six) deeksha-givers!
They went in January to India and in August another one is going.
So we have given deeksha to hundreds of people already and it is so rewarding to see people change, becoming more happy, more in oneness.
I have also participated in some events with Kiara and Grace for groups of two- till four hundred people.
It is amazing to see the power of deeksha increase so fast.
My life is so rewarding now, everything is going so naturally, nothing has to be done by “me”. Everything is taken care of.
I am very, very grateful to Amma Bhagavan, Krishnaraj as my guide and everybody who made this 21 day process to what it was, the dissolving of me and the beginning of LIVING IN JOY!


A few sentences about my present situation (may 2005):

In being a TM-teacher for 27 years I initiated over 1000 people into TM.

When I received the boon deeksha I had to give something in return and I promised Amma Bhagavan at first to give deeksha to over 1000 people in 27 months. After some calculating I changed that into 27 weeks.
I did the 21 days process in November 2004 and now at the beginning of May 2005 I have already given deeksha to over 1000 people.
Moreover the deeksha’s are becoming stronger by the day.
My love and gratitude towards Amma Bhagavan are beyond words.

Rob Rühmann