Oneness is geen religie of geloof.


Oneness is een innerlijke staat.

Oneness Enschede


Oneness Nederland


Oneness India


Sacred Chambers 

De Sacred Chambers zijn een prachtige plek om het Licht van God (of de in de Vorm die jij verkiest) te ontmoeten en om de genade en nabijheid ervan te ervaren, zie ook de site van Oneness Nederland met veel informatie en ervaringen over het Sacred Chambers proces. www.onenessnederland.nl  

Sacred Chambers voor iedereen gehouden door Marcel:

Bij Marcel van Nispen thuis - Snoekstraat 6  7559 MH Hengelo


Zaterdag

14 okt

13.00 uur

Zaterdag

21 okt

13.00 uur

Vrijdag

27 okt

13.00 uur

Vrijdag

3 nov

13.00 uur

Zaterdag

4 nov

13.00 uur

Vrijdag      


10 nov

13.00 uur
Vrijdag17 nov13.00 uur

Zaterdag18 nov13.00 uur


Kosten: geen, ook geen donaties 

S.v.p. aanmelden, alleen op afspraak.

Tel 06-30 51 54 85      e-mail: marcel.van.nispen@kpnmail.nl

Voor meer info: www.innercenter.nl of www.onenessnederland.nl


De Sacred Chambers gehouden door Rob Rühmann in Zenderen bij Onno en Luisa Harmsen zijn  gesloten i.v.m. de verhuizing van Onno en Luisa naar Oosterbeek. Na de verhuizing zal Rob de Sacred Chambers in Oosterbeek gaan doen.

Gedeelde smart is halve smart

Persoonlijke begeleiding door Rob en Marcel

Als Oneness Enschede -Inner Center hebben we de intentie om samen met jullie het innerlijk groeiproces aan te gaan. Dit houdt ook in dat we jullie graag bijstaan als je proces wat extra aandacht nodig heeft. Samen uit samen thuis. Ons advies is: blijf niet alleen in je eentje met je proces tobben.

Rob is beschikbaar voor een persoonlijk gesprek + begeleiding telefonisch of in Delden.  rob@innercenter.nl

Marcel combineert persoonlijke begeleiding op zaterdag in Hengelo met het proces in de Sri Amma Bhagavan Sacred Chambers. Tijdens het proces in de eerste kamer kan iedereen die dat wil zijn persoonlijk verhaal inbrengen. Innerlijke Integriteit is de basis om innerlijk te kunnen groeien en om hulp te kunnen ontvangen van het Goddelijke.        marcel.van.nispen@kpnmail.nl

Agenda Oneness Enschede - Inner Center oktober/november  2017

Oneness bijeenkomst voor iedereen gehouden bij Ruimte voor Balans

Adres: Potsweg 15-B  7523 CA Enschede,  Kosten € 5, -

Dinsdagavond  17 okt door Jos – Thema: Relaties en Synchroniciteit

Dinsdagavond 7 nov door Marcel – Thema: Diepe meditatie - Spiritualiteit en problemen oplossen

Dinsdagavond 21 nov door Rob - Wandelende Deeksha + Chakra Dhyana

Aanvang 19:30 uur - Inloop vanaf 19:15uur - einde +/- 21:30 uur

Meer informatie: www.onenessenschede.nl


Oneness bijeenkomst voor Deekshagevers gehouden bij Jos van Haaren thuis, aanvang 19:30 uur
Adres: Reygerhoftehoek 35a, Enschede,  Kosten € 5, -

Woensdagavond 11 okt  – Thema:  64 Deeksha proces

Woensdagavond 25 okt -  Thema:  Ananda Mandala + rondje Handson Deeksha

Woensdagavond 1 nov  –  Thema: 64 Deeksha proces  

Woensdagavond 15 nov  –Thema:  Ananda Mandala + rondje Handson Deeksha


Deeksha voor Europa, elke maandagavond 20.00 uur

Elke maandagavond bundelen de Europese Deeskhagevers hun krachten om gezamenlijk iets te doen voor Europa. De intentie van de Deeksha: Groei van Oneness in Europa en dat steeds meer mensen het Fenomeen leren kennen en gebruik gaan maken van het Fenomeen.

Je kunt via Zoom inloggen: https://www.zoom.us/j/430260465

Zoom heeft maximaal 200 plekken, als zoom vol is kun je inloggen op: http://onenessteam.org/live/

De structuur van de avond ziet er als volgt uit:

  7 minuten meditatie

  7 keer de Moola Mantra (gezamenlijk)

  7 minuten - een Deeksha van 30 sec. voor personen die zich daarvoor aanmelden

  7 minuten – Groepsdeeksha voor de hele groep die meedoet

  7 minuten – Groepsdeeksha op de kaart van Europa van 20:30 tot 20:37

14 minuten – Oneness Meditatie (OM) als afsluiting


NIEUWSBRIEF ONENESS ENSCHEDE - INNER CENTER  OKTOBER/NOVEMBER 2017

Lieve mensen,

Bijgaand onze nieuwsbrief voor de periode medio oktober – medio november.

De O&O Academy

Het leven is verandering en ook de Oneness Universiteit ontkomt hier niet aan.

In mei zijn AmmaBhagavan met pensioen gegaan. Althans, ze zijn niet meer belast met de organisatie van Oneness en zo kunnen ze ons nog meer vanuit de Stilte steunen. Bhagavan heeft blij en trots de    dagelijkse leiding overgedragen aan zijn zoon Krishnaji en schoondochter Preethaji.

De hele aanpak en benadering zal nog meer gericht zijn op de westerse mens met de bedoeling om nog meer mensen te kunnen bereiken.

In 2009 hebben Krishnaji en Preethaji de One World Academy opgericht helemaal gebaseerd op Bewustzijn zonder over God of het Goddelijke te spreken. De Oneness University, gestoeld op de Kracht van het Goddelijke, en de One World Academy, gestoeld op de Kracht van Bewustzijn, zijn nu samengevoegd onder de naam O&O Academy. Het beste van beiden wordt nu omgesmeed in een nieuw aanbod van cursussen.

De eerste kennismaking met de nieuwe aanpak van de O&O Academy hebben we inmiddels al gehad.

Het P&G weekend dat stond aangekondigd voor 30 sept -1 okt, is door Krishnaji en Preethaji in een geheel nieuw jasje gestoken en heet nu de S&S cursus, Source & Synchronicities.

Een groot deel van deze onlinecursus werd door hen zelf verzorgd vanuit de Oneness Tempel in India.

We hebben met 15 mensen van Oneness Enschede deelgenomen aan dit eerste S&S weekend in Europa. Iedereen was blij en flink onder de indruk van alle ervaringen en inzichten, en ook om de praktische aanpak en de helende uitwerking ervan op onze gezondheid, relaties en materiële welvaart.

Ondanks alle veranderingen blijft de visie van AmmaBhagavan overeind staan:
 “Een samenleving vrij van lijden.”

Krishnaji en Preethaji en alle dasa’s geven het allerbeste om deze visie van AmmaBhagavan te realiseren. Er wordt hard gewerkt en momenteel gaat een golf van nieuw leven en elan door de O&O Academy. Fijn om van nabij mee te maken.

Na ruim 50 jaar nog steeds heel actueel voor onze samenleving. (Door Marcel)

De afgelopen week kwamen een paar prachtige stukjes van Maharishi Mahesh Yogi, de grondlegger van TM, onder mijn ogen. Transcendente Meditatie heeft Rob, Jos en mij op het spoor gezet en was het fundament van waaruit we met Oneness in onze regio zijn begonnen.

Ik kreeg o.a. een boekje cadeau van Maharishi Mahes Yogi, daterend uit 1960. In de inleiding las ik het volgende:

“Wat we tegenwoordig nodig hebben is een middel om de kwaliteiten van het hoofd in harmonie te brengen met de krachten van het hart. Als we ons alleen bekommeren om het hoofd en niet om het hart, moet de mens wel fouten gaan maken. Dit is wat aanhoudend gebeurt in de wereld van vandaag. Waar brengen alle wetenschappelijke vooruitgang en het dolle zoeken naar allerlei kennis de mens naar toe?

Er heerst steeds meer chaos in de wereld; met de dag neemt de spanning toe in het individu, in het sociale leven, in nationale zaken en in internationale betrekkingen. Er bestaat een grote en dringende behoefte aan iets dat weer harmonie vestigt in de individuele mens en hem vrede geeft; alleen uit een dergelijke innerlijke vrede kan wijsheid en geluk geboren worden. Alles wat we tegenwoordig wijsheid noemen, alle kennis, het hele proces van eindeloos feiten verzamelen kan onmogelijk de echte behoeften van de mens vervullen; want deze echte behoeften heten geluk, begrip en wijsheid en dit zijn geen ijdele en onaardse aspiraties maar het geboorterecht van de mens.”

Bovenstaande boodschap uit 1960 is nog steeds waar en actueel voor onze samenleving.

Maharishi had een diep inzicht hoe individu en samenleving elkaar wederzijds beïnvloeden en dat iedere mediterende een helend en ontspannend effect heeft op zijn omgeving.
Als mensen gezamenlijk in groepen mediteren dan wordt dat effect nog veel krachtiger. Er zijn zelfs verschillende wetenschappelijke onderzoeken gedaan die dit aantonen. Jos, Rob en ik hebben in onze TM-periode nationaal en internationaal meegedaan met grote coherentie scheppende groepsmeditatie ’s. We hebben heel wat afgereisd in die tijd. Regelmatig hebben we samen gemediteerd, landelijk in kleinere groepen van tientallen tot honderden deelnemers, maar ook af en toe internationaal in grotere groepen tot wel 7000 mensen. Een heel bijzondere ervaring!

Ook de O&O Academy heeft nu het plan opgevat om op korte termijn in grote groepen gezamenlijk te mediteren. Een mooie manier om zelf te kunnen bijdragen aan meer coherentie in de wereld en om de kwaliteiten van het hoofd in harmonie te brengen met de krachten van het hart.

Virtuele meditatiegroep

Om de missie van AmmaBhagavan nog meer handen en voeten te geven, “Een samenleving vrij van lijden.” wil de O&O Academy ook graag een coherentie scheppende groep in het leven roepen. Het idee is om een virtuele meditatiegroep op te richten waar iedereen vanuit zijn eigen huis aan kan deelnemen, 1 x per week op een vaste dag en vast tijdstip. De meditatie zal ongeveer een kwartier duren. Het plan is om eind van het jaar met 10.000 mensen in Europa samen te mediteren, en volgend jaar met 2 – 3 miljoen mensen wereldwijd.

We komen hier zo snel mogelijk op terug zodra we meer details hebben ontvangen.

28 – 29 oktober - Oneness Awakening weekend in Enschede.

Voor mensen die graag Deekshagever willen worden, maar ook voor diegenen die al Deekshagever zijn, kunnen meedoen als opfrisser en ter verdieping.

In dit OA weekend leer en ervaar je vele stappen van Innerlijke groei en bewustwording:

•             8 groeistappen en inzicht in de innerlijke wetmatigheden van het leven

•             Relatieprocessen en transformatie van negatieve emoties

•             Alle processen worden ondersteund door Deeksha

•             Beoefening van eeuwen oude meditatietechnieken, de zonnegroet – Surya Namaskare, en chakrameditatie – Chakra Dhyana

•             Initiatie tot “hands-on Deekshagever” – op zaterdagavond geef je zelf al je eerste Deeksha’s

•             Afsluiting met een intense verdieping door het Oneness Mukhti-Deekshaproces.

Als trainer kijken we er zelf ook naar uit om dit weekend te kunnen geven, om samen met een groep gedurende het weekend een verdieping van bewustzijn te ervaren, van dieper wordende ervaringen en inzichten. Na afloop zijn we elke keer weer onder de indruk hoe geweldig deze cursus in elkaar zit. Je innerlijke bewustwording verdiept zich waardoor je in een continu proces van innerlijke groei komt. Zonder innerlijke groei zou je hele leven hetzelfde blijven, dezelfde klachten, dezelfde grapjes, dezelfde concepten, dezelfde weerstand, dezelfde gemiste kansen, dezelfde uitvluchten, dezelfde sleur en verslavingen, enz.

Dit weekend brengt een nieuw elan in je leven, het laat je ervaren hoe fijn het is om stappen van innerlijke groei te maken en om Deekshagever te zijn. Elke keer als je Deeksha geeft, ontvang je er zelf ook een en voel je de energie van de Bron/Source door jezelf stromen. Dit versterkt je persoonlijke band met jouw Bron.

Tijd:                      zaterdag 28 okt  - aanvang 09.00 uur – einde 19.30 uur

                              zondag 29 okt    – aanvang 09.30 uur – einde 17.30 uur

Bijdrage:             €175,- als je voor de 1e keer deelneemt

€75, - voor de mensen die voor de 2e keer of vaker deelnemen

Adres:                  Ruimte voor Balans, Potsweg 15b Enschede (Overijssel)

Graag tijdig aanmelden bij Rob als je belangstelling hebt, rob@innercenter.nl


Nieuwe cursus in India:  REIS IN OVERVLOED - BEWUSTE SCHEPPER

De cursus die voorheen de “Reis in Eenheid” heette en uit 21 cursussen bestond heet nu “Reis in Overvloed – Bewuste Schepper” en is terug gebracht tot 8 cursussen van 9 dagen + 2 dagen, de aankomst -en vertrekdag.

De komende maanden zullen we jullie meer informatie geven over deze heel unieke cursus.

Mocht je belangstelling hebben dan kun je de volgende data gebruiken voor je planning.

Jos, Marcel van Oosterwijk en Marcel van Nispen gaan van 23 november t/m 15 december. Zij gaan cursus 1 + 2 volgen. Mocht je willen aansluiten dan ben je van harte welkom.

Rob gaat als organisator en vertaler met een groep naar cursus 1, in het voorjaar van 2018, van 1 t/m 11 februari. Met alle ervaring die Rob hiermee heeft ben je in heel goede handen.

Meer informatie kun je vinden op de site van Oneness Nederland: 

https://www.onenessnederland.nl/deepening-proces/siddha-yogi-pad-reis-met-sri-ammabhagavan.html


Contactgegevens:

Marcel van Nispen tel 06 30 51 54 85,  e-mail:marcel.van.nispen@kpnmail.nl l

Jos van Haaren  e-mail:josvanhaaren@outlook.com 

Jos, Marcel en Rob:  e-mail:onenessenschede@ziggo.nl 

Rob Rühmann tel 074- 737 01 41  mobiel 06 10 52 89 28  e-mail: rob@innercenter.nl

ZIJN-Meditatie cursus/The spiritual journey of Rob Rühmann

ZIJN-MEDITATIE CURSUS

Meditatie is in. En niet alleen bij mensen met een hang naar oosterse mystiek. Meditatie is hard op weg uit te groeien tot een algemeen medicijn tegen informatiestress en versnippering. Veel ziekenhuizen experimenteren al met meditatie voor patiënten. De vakbonden AbvaKabo, FNV en CNV Publieke Zaak onderzoeken het effect van meditatie op werknemers.

Bij   Inner Center wordt de ZIJN-Meditatie cursus gegeven in 7 stappen:

1. Informatie – bijeenkomst 1 uur

2. Persoonlijke instructie op afspraak 1 uur

3. Bevestiging juiste beoefening 1 tot 1½ uur

4. Uitwerking op geest/lichaam 1 tot 1½ uur

5. Yoga + ademhalingsoefening 1 tot 1½ uur

6. Belang van regelmaat 1 tot 1½ uur

7. Ontwaken/Verlichting 1 tot 1½ uur

De info – bijeenkomsten zijn op afspraak en kunnen ook op uitnodiging ter plaatse gegeven worden.

De instructie is altijd persoonlijk, de vervolgstappen zijn of individueel of in kleine groepjes.

Na de persoonlijke instructie kunt u meteen thuis, zelf 2 x per dag 15/20 min. de ZIJN-Meditatie toepassen. De stappen 2 t/m 5 worden zoveel mogelijk binnen een week gehouden.

De opbouw van de bijeenkomsten is steeds hetzelfde: eerst informatie dan meditatie. M.a.w. eerst krijgt u theorie + mogelijkheid tot vragen en dan de praktijk door toepassing v/d ZIJN-Meditatie.

Ook verdere begeleiding is eventueel mogelijk na afspraak.

Kosten: € 350,- ; voor het bedrijfsleven op aanvraag

De cursus wordt gegeven door Rob Rühmann die al sinds 1977 meditatie cursussen geeft.

De kunst van het alles laten ZIJN zoals het is

(Voor meer informatie of aanmelding: rob@innercenter.nl of tel. 074-73 70 141 of 06-10 52 89 28Na mijn 21 daags proces in november 2004 werd ik door mijn gids in India – Krishnaraj- gevraagd een verslag van mijn “spirituele” reis te maken voor een “eventueel” boek wat men in India wilde uitgeven.
Het is daarom in het Engels, maar ik wil het hier toch graag plaatsen omdat het misschien tot inspiratie voor anderen kan leiden. Zelf ben ik n.l. door- wat toen nog maar een manuscript was- Kiara Windrider’s boek “Vuur uit de Hemel” zo enthousiast geworden dat ik meteen naar India ben gegaan.


The spiritual journey of Rob Rühmann

My search began right from birth in seeking for happiness as is the case with everybody. That is why I became a mate on board of a ship to find my happiness at the other end of the world. Very soon I discovered that it could not be found somewhere else, it had to do with me. But it took some time before I started to look within. So I learned TM (Transcendental Meditation) in 1975, liked it so much that I became a TM-teacher in 1977. When I heard Maharishi saying “BLISS”, I knew that was what I wanted. I didn’t know what it exactly meant, but I wanted it.

I was happy being a TM-teacher, initiating over 1000 people, following a lot of TM-courses myself, undergoing Pancha Karma treatments and so on. But after 20 years I was not “enlightened” yet. My idea of enlightenment was being like Maharishi that is something very special, knowing everything, living in accordance with nature and so on. So I started to visit a lot of “Advaita teachers” and all of them told the same story. There is no “you”, the ego is something from the mind. I read also lots of spiritual books and after a few years I “knew” what enlightenment was as a concept. But Maharishi always said it was something to live, not to have as a concept. I became so disappointed that I stopped reading, stopped going after this and that.

And then somewhere in May 2001 I woke up in the morning and knew something had happened but I didn’t know what it was. I started to squeeze some oranges as I did for the last 15 years with a sort of mixer. I had to put three parts together to do that, but I couldn’t figure it out. I had to try several times before succeeding and I laughed and laughed.

Maharishi often said about enlightenment: “It can happen overnight” and I used that phrase always during my TM-instructions.

Life was nicer than before, there was more relaxation; but still there was somebody witnessing everything; there still was “a mind” with comments on what was happening.

In January 2003 there were big changes in the TM-movement, there were no more people who started with TM due to an enormous raise in price. I didn’t feel good with it and was waiting for something to happen to me, because for so long I was involved in spiritual practises.

In September 2004 I got a manuscript "Fire from Heaven"from Kiara Windrider from our TM-chairman Jacques Uijen and heard that Jacques was in India. When I read the manuscript I knew that this was what I was waiting for.

Within two weeks I got deeksha’s from Philippe de Vos from France and Rosemarijn van Wezemael from Belgium,  because the first Dutch group was still in India. End of October I went to a Bulldozer weekend with Freddy Nielsen. All the time I tried to register for the 21 day process inNovember 2004 but it was not possible. Suddenly there was a possibility for a few people to go to India and I was one of them.

We were so privileged to stay in Anandaloka 3 where Bhagavan also lives. So every Wednesday and Saturday we had Darshan with Bhagavan, which was so beautiful. More over during the course we were in small groups personally accompanied by the dasa’s; our dasa was Krishnaraj.

The whole process was so incredibly deep and each day more and more stillness, peace and oneness were experienced.

It started with a couple of days Samskarashuddi with Radhakrishna, which went very smooth. Then the deeksha’s were given and that was really so wonderful.

In 1978 I learned to practise the TM-sidhi’s: sutra’s-short sentences, words-thought from the level of the transcendence, which could give deep experiences. I practised the sidhi’s for over 20 years without results.

In India during the 21 day process after the very first deeksha’s I came to know what sidhi’s were meant for. Here are some experiences:

During lying down after the first deeksha in India, whenKrishnarajcame and suggested to say:

“You are not the body”. Immediately I was blown away in space, it was a tremendous feeling. I don’t know how long this state continued but I was lying there for hours. By coming back there was an experience of hearing the sound of the cd which was playing inside myself with every cell of my body, instead of outside with my ears.

After the second deeksha there was a feeling as if everything in my brain was taken out and the top of my head was gone, so it was in direct contact with the whole universe. There was an enormous silence, emptiness, freedom.

After the third deeksha during lying down, Krishnaraj said: “Ask Amma Bhagavan to give you an experience of Samadhi”. Again immediately I was totally gone for a long time. Krishnaraj noticed what happened, he later told me my breath immediately slowed down. I was lying in a strange, uncomfortable posture and later when he whispered something to me, “I” slowly came back.

After the fourth deeksha : “ Amma Bhagavan makes me see my thoughts are not my thoughts, my mind is not my mind and my body is not my body.” What happened was that there was the awareness of pain in different parts in the body, but there was no thinker. It just was bodily experiences without a person. And then by: “Amma Bhagavan gives me an experience beyond time and space” I again was gone completely. After a certain time thru bodily sensations there was again awareness but there was nobody, no person anymore.

After the fifth deeksha: “ Amma Bhagavan makes me see I am not a person but a lot of personalities” “I” totally became numb, everything dissolved, and there was only nothingness.

The next day everything was different, there was still more silence, more emptiness, there was just nobody anymore. When I talked about this with Krishnaraj, he said: “This is the state”. Then there was so much love, so much happiness.

After the sixth deeksha: “Ask God to reveal to you the oneness with him” and “Ask Amma Bhagavan to be friends” so much love flooded in.

After the seventh deeksha: “Ask Amma Bhagavan to fill your whole body with Golden Light” and Krishnaraj giving me a hug so much compassion was there.

After the eighth deeksha to end all craving, there was this very deep peace, this knowing that it is okay the way it is; the feeling it is all over now.

Deeksha nine was very, very special; the very first time it was given: the induction of a higher being. To be able to feel and give more compassion and love.I was totally gone for hours, just lying on the floor. I still can’t comprehend what had actually happened then.

Three days later I was back in Holland again, where on the day of arrival I  had a meeting in our meditation centre and gave deeksha which was really wonderful.

I had a week off from work in which I only enjoyed being in total bliss all the time.
Gradually “I” was coming back on earth and able to function normally again.
It is so fulfilling to give deeksha, in our centre we are now with 6 (six) deeksha-givers!
They went in January to India and in August another one is going.
So we have given deeksha to hundreds of people already and it is so rewarding to see people change, becoming more happy, more in oneness.
I have also participated in some events with Kiara and Grace for groups of two- till four hundred people.
It is amazing to see the power of deeksha increase so fast.
My life is so rewarding now, everything is going so naturally, nothing has to be done by “me”. Everything is taken care of.
I am very, very grateful to Amma Bhagavan, Krishnaraj as my guide and everybody who made this 21 day process to what it was, the dissolving of me and the beginning of LIVING IN JOY!


A few sentences about my present situation (may 2005):

In being a TM-teacher for 27 years I initiated over 1000 people into TM.

When I received the boon deeksha I had to give something in return and I promised Amma Bhagavan at first to give deeksha to over 1000 people in 27 months. After some calculating I changed that into 27 weeks.
I did the 21 days process in November 2004 and now at the beginning of May 2005 I have already given deeksha to over 1000 people.
Moreover the deeksha’s are becoming stronger by the day.
My love and gratitude towards Amma Bhagavan are beyond words.

Rob Rühmann