Oneness is geen religie of geloof.


Oneness is een innerlijke staat.

Oneness Enschede


Oneness Nederland


Oneness India


Sacred Chambers 


De Sacred Chambers
zijn een prachtige plek om het Licht van God (of de in de Vorm die jij verkiest) te ontmoeten en om de genade en nabijheid ervan te ervaren, zie ook de site van Oneness Nederland met veel informatie en ervaringen over het Sacred Chambers proces. www.onenessnederland.nl  


Sacred Chambers voor iedereen gehouden door Marcel:

Bij Marcel van Nispen thuis - Snoekstraat 6  7559 MH Hengelo


Dag

Datum

Aanvang

Zaterdag

11 februari

13.00 uur

Zaterdag

11 februari

19.30 uur

Zaterdag

18 februari

13.00 uur

Zaterdag

18 februari

19.30 uur

Vrijdag

24 februari

13.00 uur

Zaterdag

25 februari

GEEN PROCES

Zaterdag

4 maart

13.00 uur

Zaterdag

4 maart

19.30 uur

Kosten: geen, ook geen donaties 

S.v.p. aanmelden, alleen op afspraak.

Tel 06-30 51 54 85

e-mail:marcel.van.nispen@kpnmail.nl

Voor meer info: www.innercenter.nl of www.onenessnederland.nl


De Sacred Chambers gehouden door Rob Rühmann in Zenderen bij Onno en Luisa Harmsen zijn voorlopig gesloten i.v.m. de aanstaande verhuizing van Onno en Luisa.
Agenda Oneness Enschede - Inner Center februari 2017

Oneness bijeenkomst voor iedereen gehouden bij Ruimte voor Balans:

Adres: Potsweg 15-B, 7523 CA Enschede

Dinsdagavond  7 febr door Marcel – Thema: Chakra Meditatie – Ben je er klaar voor?

Dinsdagavond 21 febr door Jos – Thema:

Kosten € 5, -
Aanvang 19:30 uur - Inloop vanaf 19:15uur - einde +/- 21:30 uur
Meer informatie: www.onenessenschede.nl

Oneness bijeenkomst voor Deekshagevers gehouden bij Jos van Haaren thuis, aanvang 19:30 uur

We willen graag zoveel mogelijk mensen bereiken daarom hebben de bijeenkomsten voor Deekshagevers en Golden Orb Deekshagevers verplaatst naar de woensdagavonden in de tussenliggende weken. (Voor een aantal mensen was de oude structuur met twee avonden in dezelfde week te lastig.)

Woensdagavond   15 febr  –  Thema: Avond voor Golden Orb Deekshagevers - gratis

Zondagavond 12 febr - P&G – Nederlandse follow up met Wil Sijben via zoom

We komen samen bij Jos thuis, Reygershoftehoek 35a, 7546 KB Enschede, aanvang 19:45 uur

Deeksha voor Europa, elke maandagavond 20.00 uur

Elke maandagavond bundelen de Europese Deeskhagevers hun krachten om gezamenlijk iets te doen voor Europa. In 2016 was de intentie van de Deeksha: Hoger bewustzijn en een betere kwaliteit van leven in Europa en een goede verstandhouding tussen Europeanen en vluchtelingen.
 Voor 2017 is de intentie: Groei van Oneness in Europa en dat steeds meer mensen het Fenomeen leren kennen en gebruik gaan maken van het Fenomeen.

Iedere Deekshagever kan hier vanuit zijn huis via “Zoom” of “livestream” aan deelnemen. Het streven is om wekelijks met 1000 Deekshagevers gezamenlijk Deeksha te geven aan de kaart van Europa met de intentie dat steeds meer mensen een levende band met het Fenomeen hebben en het leven als wonderbaarlijk gaan ervaren.

Je kunt via Zoom inloggen: https://www.zoom.us/j/430260465

Zoom heeft maximaal 200 plekken, als zoom vol is kun je inloggen op: http://onenessteam.org/live/

De structuur van de avond ziet er als volgt uit:

· Welkom

· 2 minuten meditatie

· 7 keer de Moola Mantra (gezamenlijk)

· 7 minuten - een Deeksha van 30 sec. voor personen die zich daarvoor aanmelden

· 7 minuten – Groepsdeeksha voor de hele groep die meedoet

· 7 minuten – Groepsdeeksha op de kaart van Europa van 20:30 tot 20:37

· 14 minuten – Oneness Meditatie (OM) als afsluiting

Gedeelde smart is halve smart

Persoonlijke begeleiding door Rob en Marcel

Als Oneness Enschede -Inner Center hebben we de intentie om samen met jullie het innerlijk groeiproces aan te gaan. Dit houdt ook in dat we jullie graag bijstaan als je proces wat extra aandacht nodig heeft. Samen uit samen thuis. Ons advies is: blijf niet alleen in je eentje met je proces tobben.

Rob is beschikbaar voor een persoonlijk gesprek + begeleiding telefonisch of in Delden.  rob@innercenter.nl

Marcel combineert persoonlijke begeleiding op zaterdag in Hengelo met het proces in de Sri Amma Bhagavan Sacred Chambers. Tijdens het proces in de eerste kamer kan iedereen die dat wil zijn persoonlijk verhaal inbrengen. Innerlijke Integriteit is de basis om innerlijk te kunnen groeien en om hulp te kunnen ontvangen van het Goddelijke.        marcel.van.nispen@kpnmail.nl

NIEUWSBRIEF ONENESS ENSCHEDE - INNER CENTER JANUARI 2017


Lieve mensen,

Begint het alweer te kriebelen met het voorjaar in aantocht?

En dezelfde vraag kunnen we stellen voor deze bijzondere tijd waarin we leven: Begint de nieuwe tijd al te kriebelen?

Voorbodes van een Nieuwe Tijd (Door Marcel)

Ben je er klaar voor?

Van een bevriend astroloog ontving ik twee weken geleden een artikel over gunstige planeetstanden voor het komende jaar die een positief effect kunnen hebben op het leven op aarde.

Ik heb dit artikel doorgestuurd naar Chandra een van onze gidsen aan de Oneness University in India. Chandra’s reactie was als volgt:

“Namaste, Many things would be happening in the coming years but the question is how to get prepared to receive all this. We (the Oneness University) are helping in that direction.

Namaste, Veel dingen staan te gebeuren in de komende jaren, maar de vraag is ben je er klaar voor om dit alles te kunnen ontvangen. Wij (de Oneness University) helpen in die richting. “

Wat een prachtige reactie van Chandra, hij slaat de spijker op zijn kop.

Net zoals de boer zijn land ploegt en bewerkt zodat het zaad in vruchtbare aarde valt, zo dienen wij voorbereidt te zijn voor de nieuwe tijd. Dat is de missie van AmmaBhagavan en de Oneness Universiteit om de mensheid hierbij te helpen.

“Alles wat groeit gaat via pijn.”

Tijdens het uitwerken van mijn aantekeningen van de novembercursus in India las ik het volgende citaat van een van de gidsen:

“Alles wat groeit gaat via pijn.” “Bij alles wat geboren wordt is pijn een deel van het proces”

Alle ongemak waar je doorheen gaat is niet alleen in het voordeel van jou maar in het voordeel van de hele wereld. Ik weet dat jullie allemaal een zelf hebben en het zelf houdt er niet van om door pijn heen te gaan. Het is niet gemakkelijk om met plezier door pijn te gaan.

Maar de Liefde van God voor jullie en jullie liefde voor God zal het gemakkelijker maken om door je ongemak heen te gaan.”

Het Fenomeen – er is echt iets gaande!

Het Fenomeen (zo noemt Oneness God op dit moment) wint in sneltreinvaart aan kracht om mensen te helpen en om gebeden te verhoren. Het Fenomeen wil graag ontdekt worden door meer en meer mensen. Via WhatsApp en Telegram waar verschillende Onenessgroepen elkaar informeren lees ik de vele wonderen die mensen ervaren in hun leven. Ik ervaar, lees en hoor veel meer wonderen dan vergeleken met een jaar terug.

Niet alleen de mensen die deelnemen aan de Journey in India getuigen van meer wonderen, maar ook steeds meer mensen ervaren dat in hun eigen omgeving thuis.

Elke keer als ik deze verslagen lees op de “social media” dan ben ik onder de indruk en dankbaar. Het geeft me dan een diep gevoel van: “Er is zoveel hoop voor de wereld”.

De sleutel is een levende band met het Fenomeen en vragen. Door te vragen, dienen we kenbaar te maken aan het Fenomeen wat we nodig hebben.

Welke mogelijkheden heb je “binnen Oneness” om je voor te bereiden op de nieuwe tijd?

Als je de mogelijkheden hebt, dan is de Reis naar Eenheid aan de Oneness Universiteit in India de meest uitgelezen kans.

Verder zijn er de P&G weekendcursussen die ook dit jaar weer worden geven, dit keer met nadruk om een levende band met jouw Goddelijke te ervaren.

Als je eenmaal een P&G weekend hebt gevolgd dan zijn er maandelijks de P&G vervolg cursussen, elke keer met nieuwe sadhana’s (oefeningen) om aan jezelf te werken

Het Oneness Awakening weekend waarin je ook “handson Deekshagever” wordt blijft de basis om te groeien in relatie met jouw Goddelijke en ook om inzicht te krijgen in jouw eigen leven. Als je “handson Deekshagever” wordt dan geef je het Goddelijke handen en voeten om andere mensen te helpen.

De Sacred Chambers waar de Goddelijke Aanwezigheid steeds krachtiger wordt om je te helpen met het ontdekken en versterken van een levende band met jouw persoonlijke Goddelijke.

De bijeenkomsten van Oneness Enschede voor het samenzijn in diepe Stilte en het realiseren van Teachings en ervaren van Deeksha.

25-26 Maart - Oneness Awakening weekend met initiatie tot “handson Deekshagever”.

We kunnen nu al bevestigen dat het weekend doorgaat, er zijn inmiddels al 10 aanmeldingen.

Maar we hopen nog op meer: Het zou geweldig zijn als alle mensen die regelmatig onze bijeenkomsten op de dinsdagavond bezoeken in staat zijn om de ‘handson Deeksha” te geven.

Naast de initiatie tot Deekshagever krijg je fundamentele en praktische kennis over het leven en meer inzicht in Oneness. Maar bovenal onderga je ook verschillende processen om je leven te transformeren, om oude pijnen te helen. Transformatie staat centraal bij Oneness:

Jouw leven verandert niet……jouw leven verandert alleen als jij verandert.

Verder ontvang je verschillende Deeksha’s, beoefen je de Zonnegroet en de Chakra meditatie.

Al met al zijn het twee dagen met een vol programma waarbij beperkt ruimte is om essentiële vragen te beantwoorden.

Ook voor bestaande Deekshagevers is dit weekend niet alleen een opfrisser maar ook een verdieping.

Tijd: zaterdag 25 maart van 9.30 uur – 19.00 uur en zondag 26 maart van 9.30 - 17.30 uur

Kosten: 190 Euro (75 Euro voor mensen die al Deekshagever zijn)

Adres Ruimte voor Balans: Potsweg 15-B, 7523 CA Enschede

Aanmelden s.v.p. bij Marcel: 0630515485

1 -16 Maart 2017 – 17 dagen REIS NAAR EENHEID fase 1

Alle aandacht ligt nu bij de “REIS NAAR EENHEID”.

Er was al aangekondigd dat er in 2018 weer een shift zou komen.

In 2012 was de shift van zorgen maken over het probleem naar het oplossen van het probleem!

In 2018 komt de shift dat een groot aantal mensen in staat zal zijn hun relaties te voltooien!

Daar wordt mee bedoeld: dat mensen of gebeurtenissen die men in het leven is tegengekomen niet langer een bron van verstoring zijn in hun bewustzijn.

De nadruk van de Oneness Universiteit ligt nu in het creëren van een kritische massa. Wij als mensen kunnen helpen die shift tot stand te brengen. Door de vorige cursus, waar Jos en Marcel bij waren, en het in stilte zijn geweest van Sri Bhagavan is het bewustzijn dusdanig gestegen dat de cursusduur teruggebracht kon worden van 3 naar 2 weken.

De cursusprijs is daardoor nu $  3500,- US dollar  +/_ €  3305,- Euro afhankelijk van de koers.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rob Rühmann of via de site van Oneness Nederland: https://www.onenessnederland.nl/deepening-proces/siddha-yogi-pad-reis-met-sri-ammabhagavan.html

Financieel steuntje in de rug door Oneness Nederland

Het bestuur van Oneness Nederland biedt mensen die graag aan de Reis willen deelnemen maar hiervoor nog net wat geld te kort komen, een renteloze lening van maximaal 1000 euro aan. Aan de lening wordt een aantal voorwaarden gesteld:

  • zoals een terugbetaling in anderhalf jaar,
  • en dat het geld ook inderdaad aan de reis wordt besteed.
  • Er wordt dus gekeken naar je persoonlijke situatie, of je in staat bent het terug te betalen en of je de rest van het benodigde bedrag zelf kunt opbrengen. Maximaal 10 mensen kunnen meedoen. Voor aanmelding en meer informatie: mail naar bestuur@onenessnederland.nl

Contactgegevens:

Marcel van Nispen tel 06 30 51 54 85,  e-mail:marcel.van.nispen@kpnmail.nl l

Jos van Haaren  e-mail:josvanhaaren@outlook.com 

Jos, Marcel en Rob:  e-mail:onenessenschede@ziggo.nl 

Rob Rühmann tel 074- 737 01 41  mobiel 06 10 52 89 28  e-mail: rob@innercenter.nl

ZIJN-Meditatie cursus/The spiritual journey of Rob Rühmann

ZIJN-MEDITATIE CURSUS

Meditatie is in. En niet alleen bij mensen met een hang naar oosterse mystiek. Meditatie is hard op weg uit te groeien tot een algemeen medicijn tegen informatiestress en versnippering. Veel ziekenhuizen experimenteren al met meditatie voor patiënten. De vakbonden AbvaKabo, FNV en CNV Publieke Zaak onderzoeken het effect van meditatie op werknemers.

Bij   Inner Center wordt de ZIJN-Meditatie cursus gegeven in 7 stappen:

1. Informatie – bijeenkomst 1 uur

2. Persoonlijke instructie op afspraak 1 uur

3. Bevestiging juiste beoefening 1 tot 1½ uur

4. Uitwerking op geest/lichaam 1 tot 1½ uur

5. Yoga + ademhalingsoefening 1 tot 1½ uur

6. Belang van regelmaat 1 tot 1½ uur

7. Ontwaken/Verlichting 1 tot 1½ uur

De info – bijeenkomsten zijn op afspraak en kunnen ook op uitnodiging ter plaatse gegeven worden.

De instructie is altijd persoonlijk, de vervolgstappen zijn of individueel of in kleine groepjes.

Na de persoonlijke instructie kunt u meteen thuis, zelf 2 x per dag 15/20 min. de ZIJN-Meditatie toepassen. De stappen 2 t/m 5 worden zoveel mogelijk binnen een week gehouden.

De opbouw van de bijeenkomsten is steeds hetzelfde: eerst informatie dan meditatie. M.a.w. eerst krijgt u theorie + mogelijkheid tot vragen en dan de praktijk door toepassing v/d ZIJN-Meditatie.

Ook verdere begeleiding is eventueel mogelijk na afspraak.

Kosten: € 350,- ; voor het bedrijfsleven op aanvraag

De cursus wordt gegeven door Rob Rühmann die al sinds 1977 meditatie cursussen geeft.

De kunst van het alles laten ZIJN zoals het is

(Voor meer informatie of aanmelding: rob@innercenter.nl of tel. 074-73 70 141 of 06-10 52 89 28Na mijn 21 daags proces in november 2004 werd ik door mijn gids in India – Krishnaraj- gevraagd een verslag van mijn “spirituele” reis te maken voor een “eventueel” boek wat men in India wilde uitgeven.
Het is daarom in het Engels, maar ik wil het hier toch graag plaatsen omdat het misschien tot inspiratie voor anderen kan leiden. Zelf ben ik n.l. door- wat toen nog maar een manuscript was- Kiara Windrider’s boek “Vuur uit de Hemel” zo enthousiast geworden dat ik meteen naar India ben gegaan.


The spiritual journey of Rob Rühmann

My search began right from birth in seeking for happiness as is the case with everybody. That is why I became a mate on board of a ship to find my happiness at the other end of the world. Very soon I discovered that it could not be found somewhere else, it had to do with me. But it took some time before I started to look within. So I learned TM (Transcendental Meditation) in 1975, liked it so much that I became a TM-teacher in 1977. When I heard Maharishi saying “BLISS”, I knew that was what I wanted. I didn’t know what it exactly meant, but I wanted it.

I was happy being a TM-teacher, initiating over 1000 people, following a lot of TM-courses myself, undergoing Pancha Karma treatments and so on. But after 20 years I was not “enlightened” yet. My idea of enlightenment was being like Maharishi that is something very special, knowing everything, living in accordance with nature and so on. So I started to visit a lot of “Advaita teachers” and all of them told the same story. There is no “you”, the ego is something from the mind. I read also lots of spiritual books and after a few years I “knew” what enlightenment was as a concept. But Maharishi always said it was something to live, not to have as a concept. I became so disappointed that I stopped reading, stopped going after this and that.

And then somewhere in May 2001 I woke up in the morning and knew something had happened but I didn’t know what it was. I started to squeeze some oranges as I did for the last 15 years with a sort of mixer. I had to put three parts together to do that, but I couldn’t figure it out. I had to try several times before succeeding and I laughed and laughed.

Maharishi often said about enlightenment: “It can happen overnight” and I used that phrase always during my TM-instructions.

Life was nicer than before, there was more relaxation; but still there was somebody witnessing everything; there still was “a mind” with comments on what was happening.

In January 2003 there were big changes in the TM-movement, there were no more people who started with TM due to an enormous raise in price. I didn’t feel good with it and was waiting for something to happen to me, because for so long I was involved in spiritual practises.

In September 2004 I got a manuscript "Fire from Heaven"from Kiara Windrider from our TM-chairman Jacques Uijen and heard that Jacques was in India. When I read the manuscript I knew that this was what I was waiting for.

Within two weeks I got deeksha’s from Philippe de Vos from France and Rosemarijn van Wezemael from Belgium,  because the first Dutch group was still in India. End of October I went to a Bulldozer weekend with Freddy Nielsen. All the time I tried to register for the 21 day process inNovember 2004 but it was not possible. Suddenly there was a possibility for a few people to go to India and I was one of them.

We were so privileged to stay in Anandaloka 3 where Bhagavan also lives. So every Wednesday and Saturday we had Darshan with Bhagavan, which was so beautiful. More over during the course we were in small groups personally accompanied by the dasa’s; our dasa was Krishnaraj.

The whole process was so incredibly deep and each day more and more stillness, peace and oneness were experienced.

It started with a couple of days Samskarashuddi with Radhakrishna, which went very smooth. Then the deeksha’s were given and that was really so wonderful.

In 1978 I learned to practise the TM-sidhi’s: sutra’s-short sentences, words-thought from the level of the transcendence, which could give deep experiences. I practised the sidhi’s for over 20 years without results.

In India during the 21 day process after the very first deeksha’s I came to know what sidhi’s were meant for. Here are some experiences:

During lying down after the first deeksha in India, whenKrishnarajcame and suggested to say:

“You are not the body”. Immediately I was blown away in space, it was a tremendous feeling. I don’t know how long this state continued but I was lying there for hours. By coming back there was an experience of hearing the sound of the cd which was playing inside myself with every cell of my body, instead of outside with my ears.

After the second deeksha there was a feeling as if everything in my brain was taken out and the top of my head was gone, so it was in direct contact with the whole universe. There was an enormous silence, emptiness, freedom.

After the third deeksha during lying down, Krishnaraj said: “Ask Amma Bhagavan to give you an experience of Samadhi”. Again immediately I was totally gone for a long time. Krishnaraj noticed what happened, he later told me my breath immediately slowed down. I was lying in a strange, uncomfortable posture and later when he whispered something to me, “I” slowly came back.

After the fourth deeksha : “ Amma Bhagavan makes me see my thoughts are not my thoughts, my mind is not my mind and my body is not my body.” What happened was that there was the awareness of pain in different parts in the body, but there was no thinker. It just was bodily experiences without a person. And then by: “Amma Bhagavan gives me an experience beyond time and space” I again was gone completely. After a certain time thru bodily sensations there was again awareness but there was nobody, no person anymore.

After the fifth deeksha: “ Amma Bhagavan makes me see I am not a person but a lot of personalities” “I” totally became numb, everything dissolved, and there was only nothingness.

The next day everything was different, there was still more silence, more emptiness, there was just nobody anymore. When I talked about this with Krishnaraj, he said: “This is the state”. Then there was so much love, so much happiness.

After the sixth deeksha: “Ask God to reveal to you the oneness with him” and “Ask Amma Bhagavan to be friends” so much love flooded in.

After the seventh deeksha: “Ask Amma Bhagavan to fill your whole body with Golden Light” and Krishnaraj giving me a hug so much compassion was there.

After the eighth deeksha to end all craving, there was this very deep peace, this knowing that it is okay the way it is; the feeling it is all over now.

Deeksha nine was very, very special; the very first time it was given: the induction of a higher being. To be able to feel and give more compassion and love.I was totally gone for hours, just lying on the floor. I still can’t comprehend what had actually happened then.

Three days later I was back in Holland again, where on the day of arrival I  had a meeting in our meditation centre and gave deeksha which was really wonderful.

I had a week off from work in which I only enjoyed being in total bliss all the time.
Gradually “I” was coming back on earth and able to function normally again.
It is so fulfilling to give deeksha, in our centre we are now with 6 (six) deeksha-givers!
They went in January to India and in August another one is going.
So we have given deeksha to hundreds of people already and it is so rewarding to see people change, becoming more happy, more in oneness.
I have also participated in some events with Kiara and Grace for groups of two- till four hundred people.
It is amazing to see the power of deeksha increase so fast.
My life is so rewarding now, everything is going so naturally, nothing has to be done by “me”. Everything is taken care of.
I am very, very grateful to Amma Bhagavan, Krishnaraj as my guide and everybody who made this 21 day process to what it was, the dissolving of me and the beginning of LIVING IN JOY!


A few sentences about my present situation (may 2005):

In being a TM-teacher for 27 years I initiated over 1000 people into TM.

When I received the boon deeksha I had to give something in return and I promised Amma Bhagavan at first to give deeksha to over 1000 people in 27 months. After some calculating I changed that into 27 weeks.
I did the 21 days process in November 2004 and now at the beginning of May 2005 I have already given deeksha to over 1000 people.
Moreover the deeksha’s are becoming stronger by the day.
My love and gratitude towards Amma Bhagavan are beyond words.

Rob Rühmann